Het werk gaat door... Peter Taylor Parkins

Peter Taylor Parkins resized portret

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in het werk ten tijde van crisis en draagt hopelijk bij aan de saamhorigheid in de sector. Dit keer Peter Taylor Parkins, directeur Taylor Mates.

1. Werk je vanuit huis? In hoeverre ben je in staat je werk te doen?

Negentig procent van onze medewerkers werkt vanuit huis momenteel. We volgen de richtlijnen RIVM. Op de beide vestigingen in ’s-Hertogenbosch en Oss is een minimale bezetting van medewerkers aanwezig binnen de huidige richtlijnen.

Ons werk kunnen wij prima volbrengen, daar alle medewerkers in de benodigde systemen vanuit huis kunnen inloggen en eveneens vanuit huis intern en extern via Skype kunnen bellen vanuit hun vaste nummers. Overleg en vergadering op afdelingsniveau gebeurt eveneens via Skype for Business met meerdere personen gelijktijdig.

2. Hoe geef je nu invulling aan het adviesgesprek? Advies op afstand? Wat zijn je ervaringen daarmee?

De agenda’s van onze adviseurs zijn nagenoeg leeg. Een enkele afspraak bij een relatie heeft nog invulling wanneer dit echt onvermijdelijk is. In dit geval nemen we eveneens de richtlijnen RIVM in acht. Relaties accepteren dit en waarderen dit enorm.

3. Benader je de klant pro-actief tijdens de coronacrisis? Hoe?

Iedere adviseur benadert zakelijke relaties als er zaken spelen die voor hun actueel zijn. Tijdens deze contakten komen natuurlijk ook de gevolgen van deze corona-periode aan de orde in het gesprek. Met de kennis die wij inmiddels hebben vanuit gesprekken met ondernemers, kunnen wij soms onze relaties van dienst zijn door het delen van wat er zoal aan maatregelen wordt genomen in hun branche of in de regio. Relaties waarderen deze extra input zeer, waarmee men mogelijk extra inspiratie krijgt om zijn businessmodel aan te passen in deze periode.

Wij staan relaties bij om de gewijzigde risico’s naar aanleiding van deze corona-periode aan te passen binnen de verzekeringsoplossingen en hiermee in sommige gevallen een liquiditeitsvoordeel te genereren.

Tevens benaderen wij zakelijke relaties om telefonisch hun verzekeringsportefeuille, clausules en preventiemaatregelen door te spreken.

4. Waar put je momenteel energie/hoop uit?

Moeilijk te zeggen daar we leven van dag tot dag en we toch afhankelijk zijn van hetgeen het RIVM ons als richtlijnen meegeeft. Verder zullen naar mijn mening er nog steeds mutaties en wellicht aanvullingen gaan komen vanuit de overheid (en de bancaire sector) in de steun naar het bedrijfsleven.

Mijn persoonlijke energie haal ik uit het nadenken Post-Corona-Effect. Dit nadenken levert een beeld van heel veel hobbels die genomen dienen te worden. Heel veel aandachtsgebieden die we in de periode voor corona nog niet of nauwelijks hadden. De werkgelegenheid zal een item worden. Het bedrijfsleven dat er zwaar onder lijdt en heeft geleden, dit zal maatgevend zijn om samen naar een herstel te gaan voor de toekomst. Een toekomst die met zekerheid ook weer uitdagingen gaat bieden.

Een hoop zaken waar we met z’n allen aan dienen te werken en waar wij zeker ook een rol in gaan pakken. Hierover nadenken, geeft zeker energie!

5. Wat denk je dat de crisis ons gaat brengen?

Uiteraard gaat eerst de gedachte uit naar het persoonlijke leed van velen. Het afscheid hebben moeten nemen van dierbaren brengt veel leed en ook de manier waarop geeft veel zorgen en mag veel aandacht vragen, nu en ook na de crisis.

De crisis brengt vele financiële zorgen voor de particulier en voor het bedrijfsleven.

Verder refereer ik voor een antwoord op deze vraag bij voorkeur naar mijn reactie op vraag 4 hierboven.

Voor ons betekent dit dat we als dit niet te lang gaat duren financieel nog best de boel op orde kunnen houden. Vanwege onze omvangrijke zakelijke portefeuille zullen wij financieel in 2021 niet de prognoses gaan halen die we hebben gesteld. Acquisitie wordt nu fors belemmerd en aanpassingen portefeuilles en naverrekeningen zullen waar van toepassing ook invloed hebben op onze inkomsten.

Als Claeren adviesgroep (Claeren/Taylor Mates) zien wij zeker een goede rol voor ons weggelegd. Dat geldt eveneens voor onze HRM (Arbo) adviestak Evidens. Zeker daar wij een leidende adviesorganisatie zijn vanuit de regio Noord-Oost Brabant.

ZZP'ers

Tot slot wil ik me er toch toe laten verleiden iets over de ZZP’er te gaan zeggen en de overheidsmaatregelen tot deze groep.

Bekend is dat 70 procent van de ZZP’ers afziet van een verzekering voor het risico van arbeidsongeschiktheid. Als zoiets gebeurt, dan zijn de gevolgen bekend, die zijn erg impactvol. Nu is niet de ZZP’er ziek, maar wel het land en nu wordt de ZZP’er direct geconfronteerd met de gevolgen voor hem of haar van niet meer je werk kunnen doen. Hopelijk zet dit deze 70 procent van de ZZP’ers aan alsnog na te denken over verzekeren van dit risico.

Rol voor de overheid kan zijn: uitsluitend iemand als ZZP’er toe te staan te gaan werken mits via een onafhankelijk adviseur te zijn voorgelicht over het risico van arbeidsongeschiktheid en een (gedefinieerde) minimale verzekering af te sluiten. Rol voor Verbond en Adfiz: deze suggestie omarmen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Volmacht? Zijn de verzekeraars nog wel toekomstbestendig?

Volmacht? Zijn de verzekeraars nog wel toekomstbestendig?

We zien de laatste jaren veel verschuivingen. Indikking van het intermediair, toename omzet serviceproviders, toename omzet huisvolmachten en indikking van verzekeraars....

Brengt corona ook iets positiefs?

Brengt corona ook iets positiefs?

(door Peter Taylor Parkins, Claeren) Ondanks alle ellende en onzekerheid, biedt corona wel degelijk ook mooie leermomenten en nieuwe uitdagingen. Elke dag weer...

Taylor Mates verder onder naam Claeren

Taylor Mates verder onder naam Claeren

 Taylor Mates en Claeren gaan verder onder  de naam Claeren. Taylor Mates uit Oss en Claeren uit ’s-Hertogenbosch gaan na het samengaan tussen de...

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Is de coronacrisis alleen maar een bedreiging voor verzekeraars en financieel adviseurs? Nee, met een beetje creativiteit biedt ze ook kansen. Misschien zelfs...

Het werk gaat door... alle interviews op een rij

Het werk gaat door... alle interviews op een rij

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in het...

Het werk gaat door... Jan Hamburger

Het werk gaat door... Jan Hamburger

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Edwin Deijs

Het werk gaat door... Edwin Deijs

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Jeanette Hadderingh

Het werk gaat door... Jeanette Hadderingh

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Harrie-Jan van Nunen

Het werk gaat door... Harrie-Jan van Nunen

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Ewald Bary

Het werk gaat door... Ewald Bary

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...