Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

Marielle vd Merbel 2021

(Partner in kennis a.s.r. Inkomen in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerker. Niet alleen omdat verzuim geld kost maar ook omdat gezondheid belangrijk is voor de juiste balans tussen werk en privé. a.s.r. biedt daar, in aanvulling op verzekeringen, oplossingen voor. Van een werkscan voor de werkgever, het fitheidsprogramma a.s.r. Vitality tot onder meer preventieadviezen. “Verzekeren van gezondheid is nog een stap te ver, maar de impact van gezond gedrag op ons welzijn is enorm. En daar draagt a.s.r., in samenwerking met adviseurs, graag aan bij.”

...

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste in 17 jaar. Dit betekent dat van elke 1.000 werkdagen er 47 werden verzuimd door ziekte. Natuurlijk heeft Covid invloed gehad op de cijfers maar ook verschijnselen als burn-out stijgen schrikbarend.

“Ja, het spreekwoord voorkomen is beter dan genezen kennen we allemaal, maar toch is iedereen erg zoekende naar een concrete invulling hiervan”, weet Martin Stolk die bij a.s.r. verantwoordelijk is voor Re-Integratie en Diensten. “Dit is waarom we naast onze dienstverlening bij re-integratie ook inzetten op preventieve (het voorkomen van arbeidsongeschiktheid) en amplitieve diensten (verbeteren van het welzijn van medewerkers). Daarbij kijken we vooral vanuit een breder perspectief naar duurzame inzetbaarheid. Je hoeft tenslotte niet ziek te zijn om beter te worden en werk en gezondheid hebben een bijzondere relatie met elkaar: werk maakt gelukkiger en gezonder, maar mensen kunnen er ook ziek van worden, fysiek en/of geestelijk. Het gaat erom hoe we mensen fysiek fit, mentaal fit en jobfit houden.”

Stolk ziet dat er bij de grote(re) bedrijven meer en meer aandacht is vanuit HR voor preventie, ook in relatie met amplitie. “De baan voor het leven bestaat niet meer en het staat vast dat medewerkers die niet meer fit for the job zijn, op den duur minder productief worden en zelfs gaan uitvallen.”

Daarvoor heeft a.s.r. scans ontwikkeld zoals de Vitaal in je werk scan . “Hierbij geven we werkgevers inzicht in de mate van werkvermogen en veerkracht waarover medewerkers beschikken. Vanuit het organisatieprofiel vertalen we samen met de werkgever de inzichten naar (beleids)adviezen en concrete acties gericht op het bevorderen van gezond gedrag, omgaan met stress en werkdruk, mobiliteit en loopbaanontwikkeling.”

Kleinere bedrijven

Voor kleinere bedrijven is de noodzaak van preventie niet minder groot. “We helpen ook hier graag door in groter verband (bijvoorbeeld regionaal) kennissessies, trainingen en dergelijke te organiseren. Daarnaast hebben kleinere bedrijven behoefte aan hulp en ondersteuning bij (langdurig) verzuim. Daarbij wordt gekeken hoe werknemers duurzaam inzetbaar kunnen worden gemaakt. Onze jarenlange arbeidsdeskundige ervaring vormt de basis van de werkwijze. Vanuit die visie wordt gekeken wat op korte en lange termijn noodzakelijk is om duurzaam te re-integreren: wat is nodig om weer aan het werk te gaan en hoe blijft het werk passend bij de situatie?”

Daarbij wordt met professionele partijen samengewerkt. “Denk aan providers zoals loopbaancoaches, outplacementbedrijven en bedrijfspsychologen. Die worden door ons uitgedaagd dienstverlening aan te bieden die het beste past bij de situatie van werknemer en werkgever. Door ons professionele casemanagement zorgen we dat alle partijen in de keten, zoals arbodiensten en re-integratiebedrijven optimaal presteren. Wanneer je werk goed past bij wat je wil en wat je kan, dan voel je je lekker. Wij zorgen er voor dat de factor werk klopt, maar gezondheid is ook een belangrijke factor.”

Welvaartsziekten

Het staat vast dat gedrag gezondheid positief kan beïnvloeden: tachtig procent van de zorgkosten zijn herleidbaar naar welvaartziekten die voortkomen uit ongezond gedrag. Ongezond eten, te weinig bewegen, alcohol en roken zijn de vier grote boosdoeners.

Mariëlle van de Merbel, hoofd van a.s.r. Vitality (foto). “Daarom heeft a.s.r. zich aangesloten bij het internationale Vitality-programma dat zich vanuit Zuid-Afrika over veel landen heeft verspreid. Het gegeven is dat iedereen weet hoe lastig het is om gezonde gewoontes te creëren en in te slijten. Dat is ook het unieke aan het Vitality-programma: het beloont mensen voor gezond gedrag en daarmee helpen we mensen gezonde gewoontes te creëren. Werkgevers die voor het Vitality-programma kiezen, doen dat omdat het een bewezen formule is, waarbij de gezondheid van de werknemer centraal staat.”

Maar het draait uiteindelijk om de individuele deelnemer. “Het staat dus los van de werkgever. Sportschoolabonnementen hebben een deelnemerspercentage van zo’n vijftien procent. Daar bereik je vooral de mensen mee die al sportief waren. Ons programma is juist ook voor die mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om meer in beweging te komen. Door alleen maar te wandelen kun je al beloningen halen zoals kortingen op producten en diensten.”

Logische vraag

Het programma richt zich op het belonen van meer bewegen, maar er is ook een grote vraag van werkgevers naar andere gezondheidsaspecten zoals voeding, slaap of mentale fitheid. “Een heel logische vraag, alleen al als je kijkt naar het aantal werknemers met burn-outklachten. We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe ons programma ook op deze aspecten kan bijdragen aan het versterken van de gezondheid. Mensen kunnen verzekeren van hun gezondheid is nog een stap te ver, maar de impact van gezond gedrag op ons welzijn en onze levensverwachting is enorm en daar dragen we graag aan bij. En wie weet sluit je over tien jaar een gezondheidsverzekering af bij a.s.r.!”

Voor adviseurs zijn er dus mooie aanvullingen op het verzekeringspakket van a.s.r. om samen met werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar te houden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

UWV heeft in de eerste acht maanden van 2021 in totaal 98.300 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd, waarvan 58.300 claimbeoordelingen, 21.200 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen...

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

Onder het huidige recht geldt er geen beperking tot wanneer werkgevers bij UWV ziekengeld kunnen claimen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Dit recht kan niet...

Ewout Hollegien nieuwe CFO van a.s.r.

Ewout Hollegien nieuwe CFO van a.s.r.

Ewout Hollegien (36), sinds 2020 directeur Inkomen a.s.r., is de beoogde nieuwe CFO van a.s.r.  Zijn benoeming hangt nog af van goedkeuring door de DNB en instemming...

Wet betaald ouderschapsverlof door Eerste Kamer

Wet betaald ouderschapsverlof door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij...

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Staatssecretaris Dennis Wiersma neemt de taken waar van minister Koolmees, zolang deze optreedt als informateur bij de kabinetsformatie. Dat is woensdag bekendgemaakt....

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees vindt het te vroeg om te concluderen dat de Wet arbeidsmarkt in balans onvoldoende effect sorteert. Dat antwoordt hij op Kamervragen naar aanleiding...

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Het vrijdag door het kabinet in concept gepubliceerde Besluit betalen private schulden regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een bedrag kan betalen ter voldoening...

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Zo’n 27.500 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de zesde en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...

Zo vertaalt a.s.r. duurzaamheid in praktische oplossingen

Zo vertaalt a.s.r. duurzaamheid in praktische oplossingen

(Partner in Kennis a.s.r. Schade in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) Brandschade waarbij repareren de voorkeur heeft boven vervangen. Preventieve tips om schade...

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoor­betaling bij ziekte. Door de eerder aangekondigde differentiatie betalen kleine werkgevers...