Hoe meet je de waarde van wellbeing?

Patrick Meijn en Ilse 2022

(Patrick Meijn en Ilse Lagerweij, Welly, in VVP 5) De blaadjes vallen, de financiële zorgen nemen toe, het werk stapelt zich op en hybride werken is moeilijk met privé te combineren. Het is niet zo gek dat vitaliteit een van de top drie onderwerpen in bedrijven is. Als ‘ad hoc acties’ beleid zijn geworden, de directie budget heeft vrijgemaakt, het vitaliteitsteam een mooi wellbeing programma heeft samengesteld en de kick-off is geweest, hoe zie je dan het effect?

Het wellbeing programma is goed van start gegaan en de medewerkers zijn actief bezig met hun vitaliteit. Wanneer gaat het effect van de interventies zichtbaar worden? We weten dat het een tijdje duurt om gedrag duurzaam te veranderen. Gedrag verander je stap voor stap, daarbij wil je met onderbouwde cijfers de positieve impact op het fysieke en mentale welzijn van de medewerkers laten zien. Voor veel bedrijven is het lastig om de opbrengsten van het wellbeing programma in kaart te brengen. Om je op weg te helpen leggen we uit met welke KPI’s je meet of de wellbeing interventies succesvol zijn.

Productiviteit

Mentale gezondheid en productiviteit gaan hand in hand met elkaar. Hoe lekkerder je in je vel zit, hoe meer er uit je handen komt. World Economic Forum (WHO) heeft uitgezocht dat medewerkers met een goede (mentale) gezondheid veel productiever zijn dan medewerkers met een slechte gezondheid en uit onderzoek van Capgemini in opdracht van SZW blijkt dat vitale werknemers vijftien tot 20 procent meer productief zijn. Ze zijn beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, denk aan andere werkomgeving en -ritme. Daarnaast kunnen ze beter omgaan met tegenslagen. Een stijgende productiviteit uit zich bijvoorbeeld in effectiever en efficiënter gedrag. De definitie van productiviteit verschilt per organisatie, maar is voor ieder onderdeel relevant. Als je op basis van data een trend ontdekt en deze kan linken aan het resultaat van je wellbeing beleid dan helpt dit om budget te krijgen en medewerkers welzijn op de eerste plaats te zetten.

Verzuim en stressklachten

Verzuimpercentage, -frequentie en -duur zijn veelgebruikte verzuimcijfers. Hierbij is inzicht in de trend van verzuim essentieel om tijdig bij te kunnen sturen. Landelijk meet het CBS een verhoging van het gemiddelde verzuim naar 5,4 procent (tweede kwartaal 2022), maar veel belangrijker is hoe het gaat binnen jouw organisatie en wat het effect hierop is in werkbelasting en (in) directe kosten. Verzuim kent vele vormen; een medewerker kan even uit de running zijn vanwege een griep of een andere fysieke klacht. Erg vervelend, maar uiteindelijk drukt kortdurend verzuim beperkt op de verzuimkosten. Meldt een medewerker zich vaker (kortdurend) ziek, dan kan er meer aan de hand zijn. Mentale gezondheid begint hierbij een rol te spelen, denk aan psychische klachten als (werk)stress, piekeren of slecht slapen. Deze vorm van verzuim leidt vaak tot langdurig verzuim. Het onderliggende probleem tijdig bij de bron aanpakken helpt bij het verminderen van stressklachten en daarmee het verzuim.

Het loont sowieso om mentaal welzijn te bevorderen. Medewerkers met een goede mentale gezondheid ervaren minder stressklachten en verzuimen minder. Een goed beleid op fysieke en mentale wellbeing draagt bij aan het versterken van deze gezondheid en daar pluk je op zowel korte als lange termijn als werkgever de gezonde vruchten van.

Betrokkenheid en (werk)geluk

Bedrijven met een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid werken productiever en scoren hoger op klanttevredenheid. Maar hoe meet je (werk)geluk? Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis pleit voor een nieuwe KPI voor werkgeluk. “Mensen die werk doen dat ze zelf betekenisvol of zinvol vinden, zijn veel gelukkiger. Geloven in wat je doet, brengt werkgeluk en vaak zelfs bevlogenheid (een soort geluk in het kwadraat). Verder willen mensen het gevoel hebben autonoom te kunnen handelen.”

Maak dus inzichtelijk hoe het gesteld is met de zelfregie van jouw medewerkers en in welke mate ze ervaren dat ze werk doen dat van betekenis is. Gebruik ook hier vragenlijsten en/of objectieve metrics die constant gemeten worden. Neem gefundeerde beslissingen op basis van uitkomsten uit testen. Zijn werknemers tevreden met hun werk? Hebben ze plezier en voelen ze zich prettig als ze aan het werk zijn? Voelen ze verbondenheid met de organisatie en hebben ze het gevoel dat ze iets waardevols bijdragen? Ja, dit gaat allemaal om (werk)geluk. Werktevredenheid zorgt zonder twijfel voor levensgeluk - een belangrijk onderdeel van subjectieve wellbeing. Maak gebruik van een gevalideerde tool om dit inzichtelijk te krijgen.

Else Lagerweij en Patrick Meijn: ‘Werkend Nederland vitaler maken!’

Personeelsverloop

Als je goed voor je personeel zorgt, willen ze – zelfs in deze krappe arbeidsmarkt – niet weg. Het ontbreken van betrokkenheid en het ervaren van veel werkstress zijn veelgenoemde redenen om een switch naar een andere organisatie te maken. Daarnaast vinden medewerkers het belangrijk dat ze op persoonlijk vlak kunnen groeien. Net als dat een goed wellbeing beleid de betrokkenheid van medewerkers vergroot, versterkt het ook de loyaliteit naar de organisatie toe. Personeelsverloop is daarom een KPI die dus ook inzicht geeft in het effect van je wellbeing beleid. Maak je personeelsverloopcijfers inzichtelijk en meet ook het effect van

Welly

Else Lagerweij (gedragsexpert/psycholoog) en Patrick Meijn (voormalig leidinggevende in inkomens- en zorgverzekeringen bij Delta Lloyd, Aegon en Allianz) zijn werkzaam bij Welly: een technologiebedrijf dat werknemers een online persoonlijk vitaliteitsprogramma aanbiedt in combinatie met face to face coaching door experts en erkende psychologen. Welly wordt door OHRA aangeboden en heeft onder meer KPN, IBM en ALD Automotive als klant.

je wellbeing beleid op het personeelsverloop. Is er een correlatie? Zie je dat activiteiten een effect hebben? Zet een A/B-test op van werknemers die actief betrokken zijn met wellbeing activiteiten versus werknemers die dat niet doen. Een pilot is een mooi voorbeeld om deze datapunten te verkrijgen. Je hoeft niet gelijk honderdduizenden euro’s te investeren, begin gewoon klein. Laat het resultaat voor zich spreken en rol daarna grootschaliger uit. Zo ontdek je trends en kun je verbanden constateren.

Lichaam en geest

Een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. Maar hoe staat het nou echt met de gezondheid van je personeel? Gebruiken ze abonnementen of programma’s die je aanbiedt en is er een meetbaar effect op hun gezondheid? Meet dit accuraat. Gebruik de juiste tools en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten om hier inzicht in te krijgen. Hou een vinger aan de pols en stop met de oplossingen die niet adequaat gebruikt worden en of niet direct meetbaar resultaat leveren. Je kunt je HR-budget namelijk maar één keer gebruiken… Doen wat werkt dus!

En ga je dan aan de slag met een wellbeing programma? Zorg er dan voor dat je een integraal en persoonlijk programma aanbiedt dat zich minimaal richt op de drie-eenheid mind, body en food. Zo worden werknemers fysiek en mentaal beetje bij beetje sterker. Met dat de fysieke fitheid beter wordt, zal ook de mentale flexibiliteit groeien. Een gezonde geest in een gezond lichaam dus en dat zal zeker zichtbaar worden op de werkvloer.

Wandelgangen

Productiviteit, verzuim, werkgeluk, personeelsverloop, gezondheid; het zijn waardevolle KPI’s om de effectiviteit van je wellbeing beleid te meten. Maar sommige uitkomsten laten zich niet vangen in KPI’s. Het zijn de sociale, niet meetbare interacties die ook het verschil maken: de persoonlijke gesprekken, een manager die oprecht vraagt hoe het gaat en de gezelligheid met elkaar. Hoewel je niet alles kan vastleggen, probeer toch zoveel mogelijk meetpunten te hebben en richt evaluatie- en check-in gesprekken zo in dat het mentale en fysieke component aan bod komt. Maak het bespreekbaar. Het gedrag op de werkvloer is namelijk leidend en dat is misschien wel een van de beste graadmeters, want als het gedrag op de werkvloer zichtbaar verandert, dan werkt het écht!

‘Wellbeing leidt tot een productievere en gezondere organisatie’

Van los naar vast

Losse initiatieven zijn leuk en waardevol, maar zorgen niet voor blijvend en meetbaar resultaat. Je wilt een integrale aanpak neerzetten, om de effectiviteit te maximaliseren. Waarbij gekeken wordt naar alle facetten van fysieke en mentale gezondheid, zodat het veel meer effect heeft op de algehele wellbeing van de medewerker (onderzoek TNO). Dit begint altijd met een coherente visie: waar sta je nu en waar wil je naar toe? Werk naar KPI’s toe die je samen opstelt als werkgroep en met je wellbeing partner. Zorg ervoor dat je vroegsignalering als prioriteit neerzet. Als je niet weet wat er speelt, kun je ook geen adequate acties opzetten.

De Welly Wellbeing Scan is hier een voorbeeld van. Deze scan bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op fysiek en mentaal niveau, inclusief voedingspatroon. Daarna is het belangrijk de vertaalslag te maken naar actie. Identificeren is essentieel, maar zonder vertaalslag naar een op maat gemaakt programma verlies je momentum en resultaat. Krijg inzichtelijk hoe het programma heeft bijgedragen aan het welzijn en blijf constant evalueren. Zo ontdek je de trends en constateer je de samenhang tussen jouw KPI’s en het wellbeing programma. Doe je dit allemaal? Grote kans dat wellbeing wordt gedragen onder je medewerkers en het onderdeel is van je cultuur, wat leidt tot een productievere en gezondere organisatie. Willen we dat niet allemaal?

Reactie toevoegen

 
Meer over
Op weg naar een betere gezondheid

Op weg naar een betere gezondheid

Een veel voorkomend voornemen is om gezonder te leven en gewoon lekker in je vel te zitten. Werk doen dat plezier geeft op een veilige, gezonde en productieve...

Patrick Meijn nieuwe CCO Welly

Patrick Meijn nieuwe CCO Welly

Patrick Meijn is benoemd tot Chief Commercial Officer (CCO) van Welly en is toegetreden tot de directie. Meijn heeft ruime ervaring als commercieel verantwoordelijke...

Patrick Meijn weg bij Allianz

Patrick Meijn weg bij Allianz

Patrick Meijn heeft afscheid genomen van Allianz Nederland. In 2016 maakte hij de overstap van Aegon naar Allianz en vanaf juli 2017 was hij daar directeur Inkomen....

AOV: alles of niets!

AOV: alles of niets!

Hoe help je als verzekeraar ondernemers de juiste financiële beslissingen te nemen, zodat ze ook in de toekomst durven ondernemen? Vanzelfsprekend door goede...