Honderdduizenden klanten met AOV-adviesvraag

Walter Lammerse BS

(Kennisartikel Avéro Achmea) De Stichting van de Arbeid bracht in maart haar advies uit over de AOV voor zzp’ers. De uitkomst past in ons vertrouwde poldermodel. Hoewel elke zelfstandige zich moet verzekeren, laat de overheid ruimte voor de manier waarop. De keuzemogelijkheden, alsmede de fiscale aftrekbaarheid, vragen om maatwerk van financieel adviseurs. “Er komen honderdduizenden klanten met een adviesvraag aan”, aldus Walter Lammerse, beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij Avéro Achmea.

...

De inkt van het voorstel van Stichting van de Arbeid was nog nat, toen de kwetsbaarheid van de zzp’er op pijnlijke wijze boven kwam drijven. Al bij de start van de semi-lockdown halverwege maart, moesten tienduizenden zzp’ers steun bij de overheid aanvragen. Maar liefst een derde van alle kleine zelfstandigen in Amsterdam meldde zich direct. FNV Zelfstandigen schat dat uiteindelijk honderdduizenden zzp’ers een beroep moeten doen op het noodfonds. Nederland telt in totaal 1,2 miljoen zelfstandigen.

Een recente FNV-enquête onder tweeduizend zzp’ers zet de schatting kracht bij. De helft van de ondervraagden geeft aan over geen enkele buffer te beschikken. Van de zelfstandigen die wél even zonder inkomsten kunnen, meldt 64 procent dat niet langer dan drie maanden vol te houden. Nu is een lockdown niet te voorspellen, maar als een zzp’er ziek wordt, is er dus ook weinig vet op de botten. “De coronacrisis is een wake-up-call wat betreft de zwakke positie van zelfstandigen”, zegt Walter Lammerse. “Het is schrijnend dat zo’n grote groep werkenden nergens op terug kan vallen als het tegenzit. Het past niet bij een welvarend land als Nederland.”

Keuze voor zekerheid

Dat is ook het probleem dat Stichting van de Arbeid in haar AOV-voorstel ‘Keuze voor Zekerheid’ aankaart. Arbeidsongeschiktheid bij kleine zelfstandigen levert vrijwel acuut een inkomensterugval op. Er is geen hulp bij re-integratie en de kosten voor de samenleving zijn hoog. Daarnaast is het aantal zelfstandigen dat zich tegen arbeidsongeschiktheid verzekert gedaald tot 18 procent. In 2013 koos nog bijna een kwart voor een verzekering. Een verplichte AOV moet de balans herstellen en zelfstandigen beter beschermen.

De commissie Regulering van Werk, ook bekend als de commissie Borstlap, komt tot dezelfde conclusie, al bestrijkt haar onderzoeksrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ een breder terrein. De commissie stipt onder andere de wildgroei op de arbeidsmarkt aan, wat in relatief korte tijd een kluwen van werknemers met tijdelijk contract, uitzendkrachten, freelancers, zzp’ers met één opdrachtgever en ondernemers is geworden. ‘Borstlap’ adviseert duidelijke regels voor afzonderlijke groepen.

Mooie tussenweg

De grote diversiteit onder zelfstandigen maakt een regeling die naadloos aansluit bij de doelgroep onmogelijk, stelt Lammerse. “Zoveel zzp’ers, zoveel wensen en meningen, daar kun je niet allemaal rekening mee houden. Aan de andere kant is strikte uniformiteit geen optie. Een freelancer staat er nu eenmaal anders in dan een ondernemer met een eenmanszaak. Het huidige voorstel biedt een mooie tussenweg. Verzekeren is verplicht en ja, de standaard is een soort eenheidsworst, maar je bepaalt zelf de vorm en je hebt invloed op het premiebedrag.”

Opt-outregeling

De voorgestelde AOV voor zzp’ers bestaat uit een publieke verzekering met een maximale dekking van 30.000 euro per jaar. De hoogst mogelijke bruto maandelijkse uitkering bedraagt 1.650 euro. Een zelfstandige betaalt, afhankelijk van de gekozen dekking en wachttijd, gemiddeld tussen de 120 en 220 euro bruto per maand aan premie. Na toepassing van fiscale regelingen, komen deze bedragen uit op respectievelijk 85 en 150 euro per maand. De standaard wachttijd is een jaar, maar zzp’ers kunnen ook 26 weken of juist twee jaar afspreken. De belastingdienst int de premies en het UWV draagt zorgt voor uitkering en reintegratie.

Zelfstandigen kunnen de publieke verzekering links laten liggen en kiezen voor een private verzekering die minimaal aan de eisen van de standaard voldoet. Een andere optie is privaat bijverzekeren. De opt-outregeling en het bijverzekeren maken volgens Lammerse maatwerk mogelijk. “De publieke verzekering gaat uit van het minimumloon, daar heeft een grote groep zelfstandigen niet voldoende aan. Het voordeel van de verplichting is, dat iedereen meebetaalt, zo kan het premiebedrag laag blijven. Dat geldt op termijn ook voor de private verzekering: hoe meer deelnemers, hoe lager de premie.”

Toegankelijker maken

De overheid kijkt bij het afsluiten van de standaard-AOV niet naar beroepsrisico’s, leeftijd en kans op ziekte. Verzekeraars doen dat uiteraard wel, al onderzoeken ze momenteel hoe ze AOV’s toegankelijker kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van medische acceptatie en leeftijd. Zo willen ze de AOV’s beter laten aansluiten bij de standaard.

Lammerse verwacht vlak na invoering van de verplichte AOV, officieel gepland voor 1 januari 2024, een oriëntatiefase onder zzp’ers. “Het overgrote deel, dat een lichter beroep uitoefent, zal zich willen bezinnen. Degenen met een zwaarder beroep en/of een lager te verzekeren bedrag kiezen wellicht uitsluitend voor de publieke verzekering. Maar we moeten afwachten hoe het loopt. De invoering van de verplichte AOV en geleidelijke afbouw van de Zelfstandigenaftrek zullen de komende jaren ook impact hebben op deze groep. Wij zijn in elk geval blij dat er nu een vangnet komt voor een belangrijke groep werkenden in Nederland.”

Walter Lammerse: ‘Zzp’ers hebben adviseur nodig.’

Advieskosten aftrekbaar

De komst van de AOV voor zelfstandigen brengt volgens Lammerse een enorm klantpotentieel voor financieel adviseurs met zich mee. Toch ging er na de aankondiging van de verplichte AOV voor zzp’ers niet meteen een gejuich in de hoek van het intermediair op. “Adviseurs nemen een afwachtende houding aan, en dat is begrijpelijk, maar er komen honderdduizenden potentiële nieuwe klanten met een adviesvraag aan. Deze zelfstandigen willen de juiste keuze maken bij bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en eventuele voortzetting van hun bedrijf bij ziekte. De af te wegen risico’s, criteria, fiscaliteit, verzekeringsmogelijkheden, wachttijden en de keuzes uit de soorten private AOV’s vragen om een zorgvuldige afweging. Ook bij het leggen van contacten met het UWV en in de periode van arbeidsongeschiktheid, hebben zzp’ers hun financiële coach nodig.”

Adviseur nodig

Over de datum waarop de verplichte AOV voor zzp’ers van kracht wordt, is nog geen uitsluitsel. Lammerse raadt financieel adviseurs hoe dan ook aan hun – zakelijke – klanten actief te benaderen en te communiceren over ondersteuning bij de juiste AOV-keuze. Ook op collectief gebied valt er naar zijn inzicht nog de nodige winst te behalen.

“Het kan lonen om in verenigingsverband een eenduidige boodschap richting het ministerie van Financiën te verkondigen: maak advieskosten voor de zzp-AOV aftrekbaar. Het is namelijk in het belang van de klant dat hij of zij een zorgvuldig advies ontvangt. Avéro Achmea blijft adviseurs in elk geval actief steunen met actuele informatie en webinars. Zodra er duidelijkheid is over de startdatum van de verplichte AOV voor zzp’ers, organiseren we bijeenkomsten over dit thema.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Adviesgroep Het Raadhuis heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Particulier Advies gewonnen. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens...

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Zakelijk Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury de award,...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2024. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens de jury de award, de bloemen...

De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep winnaar categorie Pensioen Advies van VVP Advies Award 2024

De Regt Adviesgroep heeft de VVP Advies Award 2024 categorie Pensioen Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury...

Advies met M.I.N.T. wint VVP Advies Award 2024 Hypotheek Advies

Advies met M.I.N.T. wint VVP Advies Award 2024 Hypotheek Advies

Advies met M.I.N.T. heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Hypotheek Advies gewonnen. Juryvoorzitter Odette Bakker (Dazure) overhandigde persoonlijk namens de...

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. “Deze kantoren – die net als de andere drie...

Halve finale Advies Award 2023 in beeld…

Halve finale Advies Award 2023 in beeld…

De drie finalisten van de Advies Award 2023 zijn inmiddels bekend. Van de spannende halve finale, die 6 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...

Finalisten Advies Award 2023 in beeld

Finalisten Advies Award 2023 in beeld

ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023.  Ze waren al winnaar in hun eigen categorie, resp....

Ondernemen mogelijk maken

Ondernemen mogelijk maken

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 3, 2023) Wie onderneemt, heeft te maken met risico’s. “En dat zijn er momenteel nogal wat”, weet...