Intermediaire financieel routeplanner

Michiel van der Linde

Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar de meeste hypotheken en verzekeringen worden aangeschaft via onafhankelijk financieel adviseurs. Daarom juicht Lloyds bank het toe dat VVP met haar adviescampagne de meerwaarde van onafhankelijk financieel advies onder de aandacht brengt. Met onze campagne willen we bereiken dat de samenleving het gebruik van de intermediaire financieel routeplanner als iets heel vanzelfsprekends gaat beschouwen.

Er is weinig maatschappelijk verzet tegen de verplichting om de auto periodiek te laten keuren. Zo’n keuring kost geld. Maar we accepteren dat. Omdat we beseffen dat auto’s met gebreken onveilig zijn. Onveilig voor de bestuurder zelf, maar ook onveilig voor de andere weggebruikers. Daarnaast beseffen we dat gebreken die niet tijdig worden ontdekt tot onnodig hoge reparatiekosten kunnen leiden. We vinden het niet leuk. Toch staat het voortbestaan van de APK niet ter discussie.

Is de auto technisch goed dan willen wij als bestuurders ook ‘gemak’. We stappen in de auto en voeren onze bestemming in de routeplanner in. Onzichtbaar voor ons verwerkt de planner op dat moment alle actuele relevante data en geeft ons de beste route om op onze bestemming te komen. Dat is fijn voor ons als bestuurder, maar ook voor de samenleving als geheel. Een betere doorstroming van het verkeer, minder belasting voor het milieu en minder verkeersongevallen.

Apk voor financiële zekerheid

Laten we het systeem van de APK en de routeplanner voor de auto eens vertalen naar een periodieke controle van onze financiële zekerheid. Weinig autobezitters hebben echt inzicht in de technische aspecten van hun auto. Tot veel verder dan “dat de auto mooi is en lekker rijdt” komen velen niet. Met het inzicht in de eigen financiële situatie is het nog veel slechter gesteld. Alleen al de onbekendheid met de vraag wat het besteedbaar inkomen is na pensionering, maakt duidelijk dat weinigen dit inzicht op dit moment hebben.

Personen die hun financiën niet goed op orde hebben, kunnen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Kleine schulden worden grote schulden door boetes en opslagen. Geldzorgen zijn een gevaar voor het welzijn van de individuele consument. Zoals auto’s met gebreken risico’s opleveren voor andere weggebruikers geldt dit ook voor de extra risico’s waarmee de samenleving te maken krijgt wanneer grote groepen mensen geen goed zicht hebben op hun financiën op de langere termijn.

Tegenwoordig kan een auto op afstand worden uitgelezen, waarbij duidelijk wordt of onderhoud nodig is. Digitalisering biedt vergelijkbare kansen voor het intermediair. De klant geeft toegang om zijn data uit te lezen en de intermediair signaleert als er iets moet gebeuren. Hiermee worden consumenten financieel steviger en mobieler. Digitalisering en externe databronnen bieden de mogelijkheid om huishoudens eerder en beter inzicht te geven in hun financiele ontwikkelingen en hier naar te handelenEn het gemak waarmee dit kan, zal de consument stimuleren een vaste relatie aan te gaan met zijn financieel adviseur. Een adviseur die werkt met een Periodiek Financieel Overzicht in combinatie met de financieel routeplanner.

Eens in de vijf jaar

Anders dan bij de APK denken we niet dat er een draagvlak is voor een wettelijke verplichting tot laten maken van een Periodiek Financieel Overzicht. De norm zou kunnen zijn dat het Periodiek Financieel Overzicht eens in de vijf jaar wordt gemaakt. Net zoals niet iedereen met een schroevendraaier een APK mag uitvoeren, denken we dat ook de uitvoering van een Periodiek Financieel Overzicht moet worden voorbehouden aan gecertificeerde adviseurs. Zeker wanneer de uitslag van het Periodiek Financieel Overzicht ook nog eens fiscaal wordt beloond doordat de kosten van dit overzicht eens per vijf jaar van het belastbaar inkomen in mindering mogen worden gebracht. Zoals de RDW steekproeven doet bij garages die de APK mogen uitvoeren, zouden ook deze financieel adviseurs onder toezicht van bijvoorbeeld de AFM steekproefsgewijs kunnen worden gecontroleerd.

Wel of niet verder rijden?

Een eigenaar van een auto die technisch niet wordt goedgekeurd, krijgt de gelegenheid om de auto te laten herstellen. Gebeurt dit niet binnen een bepaalde termijn dan is de sanctie duidelijk: met de auto mag niet meer worden gereden. Welke parallellen zijn er te trekken met het Periodiek Financieel Overzicht?

Je zou kunnen denken aan drie uitkomsten:

  • Groen: U hebt financieel uw zaken goed op orde. U hebt voldoende inzicht in uw financiën nu en in de toekomst.

 

  • Oranje: We signaleren een aantal mogelijke, serieuze risico’s waarvan u zich niet bewust bent. We adviseren u een uitgebreider adviesgesprek aan te gaan
  • Rood: Binnen uw financiële situatie zijn een of meer belangrijke zaken niet op orde. Deze kunnen nadelig voor u zijn. Maatregelen zijn noodzakelijk.

 

Een reis zonder stress

Mooi die uitkomsten. Maar wat zijn de consequenties hiervan?

Consumenten zijn geholpen indien zij hun financieel doel met een goede adviseur bespreken en de adviseur vervolgens de route aangeeft die de klant het best kan volgen om bij dat doel te komen. Waarbij de adviseur ook onderweg naar de bestemming volgt of de route nog steeds past bij de actualiteiten. Want een route die ooit passend leek, kan minder passend worden door wijzigingen aan de kant van de consument. Ook door fiscale wijzigingen, maar ook door nieuwe inzichten en prioriteiten zoals op dit moment bijvoorbeeld de aandacht voor het klimaat. Het reisdoel blijft gelijk, maar het kan verstandig zijn om de route te veranderen.

Er komt steeds meer software beschikbaar om financieel adviseurs te helpen de grote stroom van data die klanten kunnen genereren te beheren en te analyseren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de analyses die de Nationale Hypotheekbond levert.

De techniek ontwikkelt zich snel. Waarom dan geen gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden. Financieel adviseurs hebben de kennis en de instrumenten om de reis van elke consument veiliger en aangenamer te maken. Een periodieke analyse en op afstand een permanente begeleiding. Waarom zou dit systeem goed werken in het complexe autoverkeer en niet in het financiele verkeer?

Daarom de campagne Gebruik de intermediaire financieel routeplanner!

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Adviescampagne 2019: Lloyds promoot intermediaire financieel routeplanner

Adviescampagne 2019: Lloyds promoot intermediaire financieel routeplanner

"Met onze campagne willen we bereiken dat de samenleving het gebruik van de intermediaire financieel routeplanner als iets heel vanzelfsprekends gaat beschouwen",...

Hypotheekbedrijven halen geld op voor Cruyff Foundation

Hypotheekbedrijven halen geld op voor Cruyff Foundation

Vanuit de hypotheeksector namen onlangs De Hypotheekshop en Lloyds Bank met een gezamenlijk team deel aan de Cruyff Foundation Cup. De Cruyff Foundation Cup is een...

"Kantoren zoeken passend verdienmodel bij onderhoud"

"Kantoren zoeken passend verdienmodel bij onderhoud"

Vrij algemeen leeft de visie dat een groter deel van de werkzaamheden van het advieskantoor in de komende jaren zal bestaan uit onderhoud van in het verleden afgesloten...

Consument positief over hypotheekadviseur als geldverstrekker review vraagt

Consument positief over hypotheekadviseur als geldverstrekker review vraagt

Ook als de onafhankelijk adviseur op geen enkele wijze betrokken is bij het uitvragen van reviews blijken consumenten heel tevreden. Dat is de conclusie op basis...

Bankvergunning in Duitsland voor Lloyds Bank

Bankvergunning in Duitsland voor Lloyds Bank

Om na een mogelijke Brexit in Nederland actief te kunnen blijven, heeft Lloyds Bank een nieuwe bankvergunning aangevraagd en verkregen in Duitsland. Ook is het bijbehorende...

Lloyds Bank past tariefklassen voortaan automatisch aan

Lloyds Bank past tariefklassen voortaan automatisch aan

Lloyds Bank heeft per 1 januari haar beleid voor tariefklassen van hypotheken verruimd. Dit betekent dat klanten direct van een lagere rente profiteren als de hypotheek...

Trend standaardisering leidt tot meer waardering persoonlijk contact

Trend standaardisering leidt tot meer waardering persoonlijk contact

Persoonlijke contacten tussen adviseur en geldverstrekker worden steeds belangrijker als onderscheidend kenmerk. Dat blijkt uit de permanente meting beoordeling...

Lloyds biedt lening met NGH voor ondernemers

Lloyds biedt lening met NGH voor ondernemers

Lloyds Bank versterkt sinds kort hypotheken met NHG aan ondernemers met minimaal 12 maanden ‘ondernemerschap’. Tot voor kort konden alleen ondernemers...

Sommige mensen gaan ver om lening te krijgen op basis van onjuiste gegevens

Sommige mensen gaan ver om lening te krijgen op basis van onjuiste gegevens

"Het viel ons tijdens de expertsessie op dat intermediairs zich niet altijd een voorstelling kunnen maken hoe ver sommige consumenten gaan om een lening te krijgen...

Lloyds in zee met VKG

Lloyds in zee met VKG

Lloyds Bank en VKG zijn een samenwerking aangegaan voor hypotheken. Michiel van der Linde (Lloyds Bank): “Wij zien dat financieel advieskantoren zich steeds...