Kennis van de adviseur is kennis van de klant

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – In deze klacht voert de geldverstrekker het beleid dat aandelen niet vallen onder de definitie ‘vrij beschikbaar vermogen’. De consument komt hier op een te laat moment achter en wordt gedwongen een klein deel van zijn aandelen liquide te maken alvorens de hypotheek doorgang kan vinden. Deze interpretatie staat wel vermeld in de hypotheekgids van de geldverstrekker, maar is niet vooraf door de geldverstrekker aan de consument meegedeeld. De adviseur werd tijdens het adviesgesprek wel bijgestaan door een adviseur. De Geschillencommissie verbindt hieraan het volgende gevolg: “De bij de adviseur beschikbare kennis kan, als de door hem inschakelde tussenpersoon, ook aan de consument worden toegerekend. De bank heeft voorts gemotiveerd aangegeven dat de adviseur bekend was, althans bekend had kunnen zijn, met de door de bank gehanteerde acceptatiecriteria. De bank heeft daarbij verwezen naar haar hypotheekgids die voor dat doel is opgesteld. Daaruit blijkt duidelijk dat alleen vrij beschikbare middelen, zoals banksaldi, als eigen middelen worden geaccepteerd.” – Uitspraak GC 2021-0909

De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de

...

Reactie toevoegen