KiFiD neemt wel norm over uit Wft

Wft Boeken

HYPOTHEKEN – In deze uitspraak neemt de geschillencommissie een publiekrechtelijke norm uit de Wft over als privaatrechtelijke norm. In deze casus is een van de verwijten die de consument maakt aan het adres van de adviseur dat deze onvoldoende aandacht heeft besteed aan zijn dossiervorming. Dit is een verplichting die volgt uit onder meer artikel 4:23 Wft.

De geschillencommissie komt naar aanleiding van dit verwijt tot de volgende beoordeling: “De Commissie volgt (…) de stelling van consumenten dat de dossiervorming van de adviseur onvoldoende is geweest en niet voldoet aan de vereiste minimum normen zoals de AFM die heeft geformuleerd. Zo is niet komen vast te staan dat de adviseur een dienstverleningsdocument aan consumenten heeft overhandigd, is de opdracht niet vastgelegd, is nagelaten om het klantprofiel met consumenten te delen, is geen analyserapport opgesteld en zijn de consequenties van de afkoop van de verzekering en de motivering voor het verlengen van de looptijd van de hypothecaire geldlening niet vastgelegd. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag wel worden verwacht dat hij een klanten adviesdossier samenstelt waarin minimaal het bovenstaande wordt opgenomen.”

Vanwege de schending van de dossierplicht acht de Commissie een (gedeeltelijke) restitutie van de in rekening gebrachte adviesvergoeding op zijn plaats. De Commissie bepaalt dat deze restitutie 500 euro bedraagt– Uitspraak 2017 – 378

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Een consument claimt op haar reisverzekering bij Interpolis de schade als gevolg van verlies/diefstal van haar handbagage met persoonlijke bezittingen. De verzekeraar...

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening...