KiFiD neemt wel norm over uit Wft

Wft Boeken

HYPOTHEKEN – In deze uitspraak neemt de geschillencommissie een publiekrechtelijke norm uit de Wft over als privaatrechtelijke norm. In deze casus is een van de verwijten die de consument maakt aan het adres van de adviseur dat deze onvoldoende aandacht heeft besteed aan zijn dossiervorming. Dit is een verplichting die volgt uit onder meer artikel 4:23 Wft.

De geschillencommissie komt naar aanleiding van dit verwijt tot de volgende beoordeling: “De Commissie volgt (…) de stelling van consumenten dat de dossiervorming van de adviseur onvoldoende is geweest en niet voldoet aan de vereiste minimum normen zoals de AFM die heeft geformuleerd. Zo is niet komen vast te staan dat de adviseur een dienstverleningsdocument aan consumenten heeft overhandigd, is de opdracht niet vastgelegd, is nagelaten om het klantprofiel met consumenten te delen, is geen analyserapport opgesteld en zijn de consequenties van de afkoop van de verzekering en de motivering voor het verlengen van de looptijd van de hypothecaire geldlening niet vastgelegd. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag wel worden verwacht dat hij een klanten adviesdossier samenstelt waarin minimaal het bovenstaande wordt opgenomen.”

Vanwege de schending van de dossierplicht acht de Commissie een (gedeeltelijke) restitutie van de in rekening gebrachte adviesvergoeding op zijn plaats. De Commissie bepaalt dat deze restitutie 500 euro bedraagt– Uitspraak 2017 – 378

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

InShared mocht met een zogenoemde ‘primaire dekkingsbepaling’ de dekking van de autoverzekering begrenzen. Wel verzuimde zij de consument voldoende te...

Inboedel moest van boord

Inboedel moest van boord

Een gevolmachtigde weigert terecht de inboedel te vergoeden die verloren ging nadat de boot van de klager verbrandde tegelijk met de winterstalling, Aldus de Geschillencommissie...

30 dagen is geen maand

30 dagen is geen maand

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKE, UIT VVP 3 RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren...

Wasmachine...

Wasmachine...

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds...

Verduurzaming niet alleen financieren via hypotheek

Verduurzaming niet alleen financieren via hypotheek

SEH-directeur Bart de Nie vraagt zich af of het realistisch is van woningbezitters te verwachten dat zij (alle) kosten van verduurzaming zelf financieren via de...