Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

Kifid 2017 (deel logo)

 

PRIVACY – Wist u het? Artikel 60 onder d van het Kifid-reglement breidt de definitie van het begrip consument uit tot de natuurlijke persoon met een privacyklacht. Daarom kan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klacht met een zakelijke achtergrond wel behandelen voor zover die betrekking heeft op de registratie van persoonsgegevens.

Een consument diende in 2016 bij Reaal een claim in nadat zijn auto was gestolen. Reaal wees de claim af, toen duidelijk werd dat de consument bij de aanvraag niet had gemeld dat hij een boete had gehad en een maand ontzegging van de rijbevoegdheid in verband met een snelheidsovertreding in 2012. Reaal nam naar aanleiding van deze bevinding onder meer de persoonsgegevens van de consument op in zijn Incidentenregister en in het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor de duur van drie jaar.

De auto stond op naam van het bedrijf van de consument en werd zakelijk gebruikt. De Commissie: “Dat betekent dat de verzekering is afgesloten in de uitoefening van het bedrijf van de consument. Dat hij ook privé in de auto reed, maakt dit niet anders. De Commissie is dan ook niet bevoegd zijn klacht te behandelen voor zover die betrekking heeft op de vordering tot uitkering en schadevergoeding uit hoofde van zijn bij Verzekeraar gesloten autoverzekering. Datzelfde geldt voor de vorderingen die zien op de vergoeding van de eerdere schade, onderzoekskosten en juridische kosten.”

Maar de Commissie kan dus wel de klacht over de registratie behandelen. In dit geval haalde de consument overigens bakzeil. – Uitspraak 2019-084

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een nieuw, geactualiseerd reglement. "Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, INKOMEN, UIT VVP 2 Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren...

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt...

Leerschool Kifid

Leerschool Kifid

Veel adviseurs reageerden verbolgen op de verhoging voor de kosten van het klachteninstituut Kifid. Naast de jaarbijdrage 2019 moeten adviseurs bijbetalen in verband...