Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

Kifid 2017 (deel logo)

 

PRIVACY – Wist u het? Artikel 60 onder d van het Kifid-reglement breidt de definitie van het begrip consument uit tot de natuurlijke persoon met een privacyklacht. Daarom kan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klacht met een zakelijke achtergrond wel behandelen voor zover die betrekking heeft op de registratie van persoonsgegevens.

Een consument diende in 2016 bij Reaal een claim in nadat zijn auto was gestolen. Reaal wees de claim af, toen duidelijk werd dat de consument bij de aanvraag niet had gemeld dat hij een boete had gehad en een maand ontzegging van de rijbevoegdheid in verband met een snelheidsovertreding in 2012. Reaal nam naar aanleiding van deze bevinding onder meer de persoonsgegevens van de consument op in zijn Incidentenregister en in het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor de duur van drie jaar.

De auto stond op naam van het bedrijf van de consument en werd zakelijk gebruikt. De Commissie: “Dat betekent dat de verzekering is afgesloten in de uitoefening van het bedrijf van de consument. Dat hij ook privé in de auto reed, maakt dit niet anders. De Commissie is dan ook niet bevoegd zijn klacht te behandelen voor zover die betrekking heeft op de vordering tot uitkering en schadevergoeding uit hoofde van zijn bij Verzekeraar gesloten autoverzekering. Datzelfde geldt voor de vorderingen die zien op de vergoeding van de eerdere schade, onderzoekskosten en juridische kosten.”

Maar de Commissie kan dus wel de klacht over de registratie behandelen. In dit geval haalde de consument overigens bakzeil. – Uitspraak 2019-084

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken...

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

ABN Amro mag een vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen, aldus de Geschillencommissie Kifi in bindende uitspraak GC 2019-783. Kifid noemt twee maanden...

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033. Financieel...

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Bij overzichtelijke klachtzaken met een financieel belang kleiner van 25.000 euro mag de Geschillencommissie Kifid voortaan direct na een hoorzitting een oordeel...

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief....

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...

Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, BROMMERVERZEKERING. UIT VVP 4 De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In...