Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

Kifid 2017 (deel logo)

 

PRIVACY – Wist u het? Artikel 60 onder d van het Kifid-reglement breidt de definitie van het begrip consument uit tot de natuurlijke persoon met een privacyklacht. Daarom kan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klacht met een zakelijke achtergrond wel behandelen voor zover die betrekking heeft op de registratie van persoonsgegevens.

Een consument diende in 2016 bij Reaal een claim in nadat zijn auto was gestolen. Reaal wees de claim af, toen duidelijk werd dat de consument bij de aanvraag niet had gemeld dat hij een boete had gehad en een maand ontzegging van de rijbevoegdheid in verband met een snelheidsovertreding in 2012. Reaal nam naar aanleiding van deze bevinding onder meer de persoonsgegevens van de consument op in zijn Incidentenregister en in het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor de duur van drie jaar.

De auto stond op naam van het bedrijf van de consument en werd zakelijk gebruikt. De Commissie: “Dat betekent dat de verzekering is afgesloten in de uitoefening van het bedrijf van de consument. Dat hij ook privé in de auto reed, maakt dit niet anders. De Commissie is dan ook niet bevoegd zijn klacht te behandelen voor zover die betrekking heeft op de vordering tot uitkering en schadevergoeding uit hoofde van zijn bij Verzekeraar gesloten autoverzekering. Datzelfde geldt voor de vorderingen die zien op de vergoeding van de eerdere schade, onderzoekskosten en juridische kosten.”

Maar de Commissie kan dus wel de klacht over de registratie behandelen. In dit geval haalde de consument overigens bakzeil. – Uitspraak 2019-084

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

(door Richard Meinders, SVC Groep) Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (WRV) is een intern risicobeheersingsprogramma. Als je dit goed op orde hebt,...

30 dagen is geen maand

30 dagen is geen maand

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKE, UIT VVP 3 RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren...

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Uit VVP 3 van 7 mei 2019 Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak...

Een oneerlijke belasting?

Een oneerlijke belasting?

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) De erfbelasting staat weer eens ter discussie. De overledene heeft toch al op meerdere manieren afgerekend met de Belastingdienst?...

Stichting PAWW

Stichting PAWW

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Stichting PAWW is alweer een tijd geleden opgericht, toch weet nog niet iedereen waar deze stichting voor staat. PAWW is...