Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

Kifid 2017 (deel logo)

 

PRIVACY – Wist u het? Artikel 60 onder d van het Kifid-reglement breidt de definitie van het begrip consument uit tot de natuurlijke persoon met een privacyklacht. Daarom kan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klacht met een zakelijke achtergrond wel behandelen voor zover die betrekking heeft op de registratie van persoonsgegevens.

Een consument diende in 2016 bij Reaal een claim in nadat zijn auto was gestolen. Reaal wees de claim af, toen duidelijk werd dat de consument bij de aanvraag niet had gemeld dat hij een boete had gehad en een maand ontzegging van de rijbevoegdheid in verband met een snelheidsovertreding in 2012. Reaal nam naar aanleiding van deze bevinding onder meer de persoonsgegevens van de consument op in zijn Incidentenregister en in het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor de duur van drie jaar.

De auto stond op naam van het bedrijf van de consument en werd zakelijk gebruikt. De Commissie: “Dat betekent dat de verzekering is afgesloten in de uitoefening van het bedrijf van de consument. Dat hij ook privé in de auto reed, maakt dit niet anders. De Commissie is dan ook niet bevoegd zijn klacht te behandelen voor zover die betrekking heeft op de vordering tot uitkering en schadevergoeding uit hoofde van zijn bij Verzekeraar gesloten autoverzekering. Datzelfde geldt voor de vorderingen die zien op de vergoeding van de eerdere schade, onderzoekskosten en juridische kosten.”

Maar de Commissie kan dus wel de klacht over de registratie behandelen. In dit geval haalde de consument overigens bakzeil. – Uitspraak 2019-084

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...

Nieuwsbrief Ken je vak! op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak! op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief op vrijdag bevat het laatste vaknieuws, items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken...

Ken je vak: groen kost poen

Ken je vak: groen kost poen

"Juist verzekeringen kunnen een belangrijke bijdragen leveren aan de verduurzaming", zegt Björn Jalving van Turien & Co in het katern 'Ken je vak! in VVP...

Kansen tijdens de coronacrisis

Kansen tijdens de coronacrisis

"Investeer in marketing, juist tijdens een crisis. En nee, dat hoeft absoluut niet veel geld te kosten. Wel wat tijd en moeite, betoogt Joost Tieland van Brand New...

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Bart Combee (foto) en Paul Morshuis RC zijn benoemd tot lid van het bestuur van het Kifid. Combee was tot 1 juli 2020 werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale...

Protocol Financieel Advies

Protocol Financieel Advies

Het Protocol Financieel Advies helpt je te voldoen aan de eisen van de anderhalvemetereconomie. Alle branches in Nederland moeten een plan opstellen dat hun...

Geen contractuele verplichting

Geen contractuele verplichting

HYPOTHEKEN – Op 23 juli 2019 brengt de bank een renteverlengingsvoorstel uit. In de toelichting is hierbij de volgende zin opgenomen: “Een stijging...

Bank mag risico-opslag verhogen

Bank mag risico-opslag verhogen

HYPOTHEKEN – In verband met de financiering van de aankoop van een recreatiewoning sluit de consument in 2009 een hypothecaire geldlening van 122.000 euro....