Klant en adviseur zijn leidend in digitalisering

Dat het gedrag van klanten sterk wijzigt, ervaren we dagelijks. Ook de wensen van de adviseur wijzigen mee. Thom Mallant, directeur Intermediaire Distributie van Allianz, vertelt over de veranderingen die hij in de markt ziet. En vooral over hoe de verzekeraar hier op inspeelt.

Veranderende behoeften en gedrag van de klant

We zien dat het gedrag van de klant wijzigt. We zien feitelijk twee stromingen.

Enerzijds het veranderende gedrag bij de particuliere klant, die zich steeds meer online oriënteert. Hij wil in toenemende mate zelf afsluiten, vindt online vanzelfsprekend. De klant wil ook zijn stukken zoveel mogelijk digitaal. Maar wil ook advies van een deskundige adviseur als hij ergens tegenaan loopt. Dit gedrag zien we nu ook in sommige gevallen in de klein zakelijke markt: de zzp’ers en het kleine mkb. Deze klanten zoeken eenvoud, snelheid en gemak. Anderzijds zien we dat het grotere mkb en de bedrijven in de groot zakelijke markt een continue behoefte hebben aan advies.

De behoefte aan maatwerkoplossingen en advies blijft door de toenemende onzekerheden, denk aan cybercrime, veroudering, klimaatveranderingen. Maar ook door globalisering, digitalisering en technologische ontwikkelingen. Overigens is bij beide stromingen de klant in zijn algemeenheid steeds meer bewust van de prijs.

Ook bij adviseurs veranderende behoeften en gedrag

Ook bij onze adviseurs zien wij gedrag en behoeften veranderen. Snelheid, foutloosheid, digitale tooling en ondersteuning worden naast goede producten en tarieven nog belangrijker. Enerzijds wordt dit ingegeven door de toegenomen verwachtingen van de klant. Maar anderzijds ook door de urgentie bij de adviseurs – en bij ons – om de keten efficiënter in te richten. Dit ook gezien de druk op de verdienmodellen in onze branche.

Ambitie van Allianz

Allianz ziet die ontwikkelingen. Onze ambitie is om structureel in te spelen op deze wensen van de klant en de adviseur. De afgelopen twee jaar hebben we geïnvesteerd in het leggen van een toekomstbestendige basis binnen onze businesslijnen. Door digitalisatie als uitgangspunt te nemen en uit te gaan van services die naast producten steeds belangrijker worden. Om daarmee in te spelen op de veranderende behoeften. Wij realiseren ons dat we de afgelopen periode minder snel zijn gekomen met zichtbare oplossingen voor adviseur en klant. Maar onze ambitie is om dit de

‘Snelheid, eenvoud en gemak worden nog belangrijker voor adviseur en klant’

komende drie jaar fors te verbeteren. Zodanig dat we in de top-3 van de markt terecht komen. Zowel qua snelheid, foutloosheid en digitale ondersteuning als tooling voor onze adviseurs. Het is voor ons essentieel onze adviseurs nog meer te ondersteunen bij de veranderingen die onze markt meemaakt.

Zichtbaarheid en online tooling

Inmiddels worden deze investeringen meer en meer voor de klant en de adviseur zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan het deelnemersportaal voor onze Pensioen-lijn. We ontvingen van diverse adviseurs complimenten hoe eenvoudig en gebruikersvriendelijk dit portaal voor de klant is. Maar ook hoe deze de klant inzicht biedt in wat hij geregeld heeft en wat niet. Het triggert de klant om met zijn adviseur in gesprek te gaan. Ook hebben we diverse online tools ontwikkeld, waarmee de klant eenvoudig en snel bijvoorbeeld premies kan berekenen en offertes kan aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan de online offerte en rekentool voor ons zzp Bedrijvenpakket, onze AOV of onze risicoverzekering. De klant die zich online oriënteert heeft hierbij de mogelijkheid om advies te vragen bij de adviseur naar zijn keuze. De adviseur ontvangt dan feitelijk een klant, waarbij al een deel van de intake vooraf is gedaan.

En waarbij de klant al een eerste keuze gemaakt heeft. Dit bespaart de adviseur tijd en kosten. Ook komt de klant die zich online oriënteert, hierdoor eerder bij een adviseur terecht. Uit de praktijk blijkt immers dat de zogenoemde do

section1_page34_article37_1.jpg

Thom Mallant: ‘Werken aan toekomstbestendige basis.’

it-yourself klant denkt dat hij het zelf kan regelen, maar uiteindelijk behoefte heeft aan het advies van een deskundige adviseur.

Investeringen in samenwerking

Behalve in online tools investeert Allianz in de verbetering van de processen met de adviseurs. Momenteel zijn wij druk bezig om onze mkb-bedrijven portal – www.allianzbedrijven.nl – verder uit te bouwen en te verbeteren. Recentelijk hebben we bijvoorbeeld ook onze AOV en ziekteverzuimverzekeringen aan onze portal toegevoegd. En nu zijn we volop bezig om de offerte- en acceptatiegrenzen aan te passen, zodat meer offertes door de adviseur eenvoudig en snel gemaakt kunnen worden. Snelheid, eenvoud en gemak, dat wordt nog belangrijker.

Elimineren kosten in de keten

Een ander punt waar we aan werken is het elimineren van de kosten in onze keten. Denk bijvoorbeeld aan de digitale uitlevering van kopie-polissen via EMS.

Dit levert de adviseur, maar ook ons, veel besparingen op. Wij besparen print- en verzendkosten en de adviseur hoeft deze documenten niet meer zelf te digitaliseren en te verwerken in zijn administratie. Door een automatische koppeling aan alle systeemhuispakketten komen de berichten en documenten op de juiste plek in de administratie. Klaar voor directe verwerking. De volgende stap is het investeren in wederzijdse koppelingen. De ambitie is dat de mutaties die de adviseur in zijn administratie doorvoert, in één keer in de administratie van Allianz worden doorgevoerd.

Digitale output naar klant

Ditzelfde doen we qua digitalisering van de output voor de klant. De klant van nu zit niet meer te wachten op papieren polissen, rekeningen en waardenoverzichten. De klant verwacht meer en meer dat alles digitaal is. En dat op enig moment al zijn verzekeringen online 24/7 beschikbaar is. Dat is voor hem eenvoudiger en inzichtelijker. Dit is dan ook de richting die we nu inslaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door de introductie van ABS, het nieuwe online portal voor onze particuliere schadelijn, waarmee de adviseur eenvoudig en snel inzicht heeft en mutaties kan doorgeven. De adviseur heeft daarmee de mogelijkheid de verzekeringsoutput per e-mail naar de klant te sturen.

Gebruikmaken van de mogelijkheden

Ook op het gebied van dienstverlening biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden. Zo onderzoekt Allianz onder meer de mogelijkheden die telematica bij wagenparken biedt. Met een aantal transportondernemingen en beheerders van wagenparken doen wij momenteel – in nauwe samenwerking met een aantal adviseurs – een pilot. Daarbij koppelen we rijdata aan andere data. Bijvoorbeeld aan onze eigen schadedata maar ook aan data over verkeersstromen, ongevallen en weersomstandigheden. Onze analyses hiervan leveren onze klanten nieuwe inzichten op die hen niet alleen helpen om schades te voorkomen, maar die ook de kans op stilstand, vertraging en late levering en ontevreden klanten minimaliseren. Zo zorgt telematica er voor dat transportondernemingen hun vloot efficiënter en veiliger kunnen inzetten.

Reactie toevoegen

 
Editie
Event Waarborgfonds als startpunt van meer internationale samenwerking

Event Waarborgfonds als startpunt van meer internationale samenwerking

“Het verkeer wordt steeds internationaler en intensiever en op het moment dat de intensiteit toeneemt, de landsgrenzen er minder toe doen, is het des te relevanter...

Blijf heer en meester over data

Blijf heer en meester over data

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Weet wat u wilt met data, dat is de vraag die vooraf gaat aan elke andere beslissing op gegevensvlak. Vervolgens...

De kloof overbruggen tussen adviesbedrijf en IT

De kloof overbruggen tussen adviesbedrijf en IT

(Blog door Stephan de Jong, Directeur Technologie en Digitale Transformatie, en Jan-Pieter van der Helm, Managing Director Verzekeringen (foto) bij IG&H) Intermediairs...

IG&H AllVida nu ook voor schadeverzekeraars en intermediairs

IG&H AllVida nu ook voor schadeverzekeraars en intermediairs

IG&H biedt AllVida nu ook aan schadeverzekeraars en intermediairs. Dit onder de naam AllVida Insurance Solution. De oplossing is ontwikkeld binnen vier maanden...

Allianz benoemt twee nieuwe branchemanagers

Allianz benoemt twee nieuwe branchemanagers

Allianz Benelux heeft twee nieuwe branchemanagers benoemd. Marck Verhagen is aangesteld tot Branchemanager Liability en Willem-Jan Beekenkamp tot Branchemanager...

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"De hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram." Aldus futurist Richard van Hooijdonk tijdens het 30-jarige jubileumevent van NHG. Van Hooijdonk: "Jullie...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...