Klant rekent op woonzekerheid

Ken je vak Scildon 2018

Sinds 1 januari 2018 is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering niet langer een voorwaarde om een Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen. Dit besluit leidt naar verwachting tot innovaties van aanbieders en nieuwe aansprakelijkheidsvragen over reikwijdte van de dienstverlening van adviseurs.

Het besluit om overlijdensrisicoverzekering (ORV) en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) los te koppelen, is genomen om ook senioren en chronisch zieken in de gelegenheid te stellen een woning met NHG te kopen. Aandacht voor deze kwetsbare groepen is lovenswaardig. Een andere optie was geweest om, evenals bij het financieringsvoorbehoud bij de woningaankoop, te bepalen dat de NHG wordt verstrekt indien de aspirant-koper tenminste twee afwijzingen van een ORVaanvraag kan tonen. Nu is de voormalige regelgeving ook komen te vervallen voor hen die zonder problemen een ORV kunnen afsluiten.

In katern Ken je Vak! publiceert VVP regelmatig uitspraken van de Geschillencommissie KiFiD. Daarbij valt op dat de commissie weinig moeite heeft om consumenten die op basis van execution only een financieel product hebben aangeschaft, op de blaren te laten zitten bij door hen verkeerd genomen besluiten. Tegelijkertijd wordt de lat voor wat de consument van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mag verwachten, keer op keer iets hoger gelegd.

De consument die een financieel adviseur inschakelt voor de financiering van een woning, zoekt woonzekerheid. De zekerheid dat zijn gezin ook bij calami

 

‘Adviseur blijft marktkenner voor de klant’

teiten in de woning kan blijven wonen. Bovendien zijn alternatieven in de vorm van betaalbare huurwoningen vaak niet aanwezig. De adviseur moet daarom letten op de betaalbaarheid van de woonlasten onder normale omstandigheden. Tevens mag de klant verwachten dat de adviseur wijst op het risico van voortijdig overlijden. Een terloopse opmerking dat de klant er goed aan doet om zelf een ORV af te sluiten, zal naar verwachting niet voldoen aan wat tegenwoordig van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur wordt verwacht.

Bij het bepalen van de hoogte van het verzekerde bedrag gaat het niet sec om de hypotheeklast, maar om het bepalen van het bedrag dat bij het wegvallen van één van de partners nodig is om in de woning te kunnen blijven wonen. Het is mooi wanneer de hypotheek kan worden betaald, maar wanneer er vervolgens onvoldoende geld is voor de andere levensbehoeften, moet de woning uiteindelijk toch worden verlaten. Dat is niet wat de klant bedoelde met woonzekerheid.

Men kan verwachten dat aanbieders zullen innoveren om het proces waarin een ORV kan worden afgesloten, te versnellen. Daarbij blijft de adviseur de marktkenner die let op de aanwezigheid van en bloc clausules, buitenlanddekking, snelheid van uitkering na overlijden en de mate van schone acceptatie. Dat is wat de klant mag verwachten van een onafhankelijk en deskundig adviseur.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Onderscheid maken

Onderscheid maken

Elk mens is uniek. Dat is prachtig. Maar soms ook lastig. Bijvoorbeeld als het gaat om het scheppen van financiële zekerheid. Ook daarin blijken er geen twee...

ORV van Brand New Day nu ook aan te vragen via HDN

ORV van Brand New Day nu ook aan te vragen via HDN

Inspelend op de wens van financieel adviseurs is de ORV van Brand New Day nu ook via HDN direct vanuit de adviessoftware (Findesk, Figlo, Adviesbox, Finix, ScenarioAdvies...

Scildon: "Laten we verhalen maken"

Scildon: "Laten we verhalen maken"

Laten we verhalen maken. Die Adviescampagne stelt Scildon voor in de dinsdag verschenen VVP 2. VVP vraagt dit jaar marktpartijen om een campagne te ontwerpen die...

Kamervragen over Spaargroeihypotheek

Kamervragen over Spaargroeihypotheek

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 25 februari vraagt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aan de minister of het "klopt dat verschillende banken spaarhypotheken...

Scildon: tranen bij Aflossingsblij

Scildon: tranen bij Aflossingsblij

Theo Krins, manager vermogensadvies Scildon, zette tijdens het 2e Scildon Congres vraagtekens bij de actie 'Aflossingsblij'. Krins: ”Het is een prima zaak...

Aandeelhouders Scildon zien nog veel kansen

Aandeelhouders Scildon zien nog veel kansen

Scildon legt de focus in de komende tijd op het verhogen van de efficiency in de interne organisatie. Daarbij zal ook het karakteristieke pand in Hilversum drastisch...