Klant rekent op woonzekerheid

Ken je vak Scildon 2018

Sinds 1 januari 2018 is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering niet langer een voorwaarde om een Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen. Dit besluit leidt naar verwachting tot innovaties van aanbieders en nieuwe aansprakelijkheidsvragen over reikwijdte van de dienstverlening van adviseurs.

Het besluit om overlijdensrisicoverzekering (ORV) en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) los te koppelen, is genomen om ook senioren en chronisch zieken in de gelegenheid te stellen een woning met NHG te kopen. Aandacht voor deze kwetsbare groepen is lovenswaardig. Een andere optie was geweest om, evenals bij het financieringsvoorbehoud bij de woningaankoop, te bepalen dat de NHG wordt verstrekt indien de aspirant-koper tenminste twee afwijzingen van een ORVaanvraag kan tonen. Nu is de voormalige regelgeving ook komen te vervallen voor hen die zonder problemen een ORV kunnen afsluiten.

In katern Ken je Vak! publiceert VVP regelmatig uitspraken van de Geschillencommissie KiFiD. Daarbij valt op dat de commissie weinig moeite heeft om consumenten die op basis van execution only een financieel product hebben aangeschaft, op de blaren te laten zitten bij door hen verkeerd genomen besluiten. Tegelijkertijd wordt de lat voor wat de consument van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mag verwachten, keer op keer iets hoger gelegd.

De consument die een financieel adviseur inschakelt voor de financiering van een woning, zoekt woonzekerheid. De zekerheid dat zijn gezin ook bij calami

 

‘Adviseur blijft marktkenner voor de klant’

teiten in de woning kan blijven wonen. Bovendien zijn alternatieven in de vorm van betaalbare huurwoningen vaak niet aanwezig. De adviseur moet daarom letten op de betaalbaarheid van de woonlasten onder normale omstandigheden. Tevens mag de klant verwachten dat de adviseur wijst op het risico van voortijdig overlijden. Een terloopse opmerking dat de klant er goed aan doet om zelf een ORV af te sluiten, zal naar verwachting niet voldoen aan wat tegenwoordig van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur wordt verwacht.

Bij het bepalen van de hoogte van het verzekerde bedrag gaat het niet sec om de hypotheeklast, maar om het bepalen van het bedrag dat bij het wegvallen van één van de partners nodig is om in de woning te kunnen blijven wonen. Het is mooi wanneer de hypotheek kan worden betaald, maar wanneer er vervolgens onvoldoende geld is voor de andere levensbehoeften, moet de woning uiteindelijk toch worden verlaten. Dat is niet wat de klant bedoelde met woonzekerheid.

Men kan verwachten dat aanbieders zullen innoveren om het proces waarin een ORV kan worden afgesloten, te versnellen. Daarbij blijft de adviseur de marktkenner die let op de aanwezigheid van en bloc clausules, buitenlanddekking, snelheid van uitkering na overlijden en de mate van schone acceptatie. Dat is wat de klant mag verwachten van een onafhankelijk en deskundig adviseur.

Reactie toevoegen

 
Editie
Dennis van der Putten (Cardano) verzorgt kennissessie Scildon op VVP Event Pensioen & Vermogen

Dennis van der Putten (Cardano) verzorgt kennissessie Scildon op VVP Event Pensioen & Vermogen

In de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ van Scildon op het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart vertelt Dennis van der Putten, Chief...

Praktische pensioenhandvaten voor adviseurs op VVP Event Pensioen & Vermogen

Praktische pensioenhandvaten voor adviseurs op VVP Event Pensioen & Vermogen

"De Wet Toekomst Pensioenen is bedoeld om iedereen (meer) invloed te geven op de eigen financiële planning. Kennis van en een praktische kijk op zowel...

ORV splijt ex-partners

ORV splijt ex-partners

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij...

Een ORV, daar red je levens mee!

Een ORV, daar red je levens mee!

(Partner in kennis Dazure in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Veilig wonen, dat is in het huidige tijdperk iets wat helaas steeds minder mensen kunnen beamen....

"VoogdijVerzekerd regelt alles rondom voogdijschap"

"VoogdijVerzekerd regelt alles rondom voogdijschap"

De GoedIdee VoogdijVerzekerd, een nieuw product van Dazure dat er onder meer voor zorgt dat kinderen goed verzorgd achterblijven na het overlijden van de ouder(s),...

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

Bescherming van inkomen verdient aandacht adviseur

(Uit katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Blijf weg uit je persoonlijke aannames: dat de klant het niet wil of te duur vindt. Maak inkomensbescherming een belangrijk...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop lanceert in 2024 de Maatwerkroute. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: "Mensen met een (complexe) medische aandoening die geen aanbod krijgen...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...