Klanten begeleiden naar een onbezorgd leven

Ronald Schweitzer

“Mijn missie is om mensen zodanig te begeleiden op financieel gebied dat ze een onbezorgd leven kunnen leiden waarin ze hun wensen zoveel mogelijk kunnen realiseren”, aldus Ronald Schweitzer van Schweitzer Financieel Advies uit Heerhugowaard. Overlijdensrisicoverzekeringen en woonlastenbeschermers vormen een belangrijk onderdeel van zijn advisering.

Schweitzer Financieel Advies houdt zich bezig met financiële planning, vermogensadvies en hypotheken. Door middel van een Serviceplan begeleidt Ronald Schweitzer klanten richting hun pensioen. Schweitzer is sinds 1992 werkzaam in de financiële sector. Na bijna 24 jaar in loondienst te hebben gewerkt, besloot hij begin 2016 het eigen bedrijf Schweitzer Financieel Advies op te richten.

‘Mensen hebben in slechtere tijden meer interesse in het afdekken van risico’s’

“Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijk onderdeel van mijn advisering. Ik neem bij het afsluiten van een hypotheek uiteraard het scenario van overlijden mee. Dit wordt uitvoerig besproken. Daarnaast bespreek ik dit scenario bij mijn klanten die bij mij een Serviceplan hebben afgesloten. Bij deze klanten neem ik eens per jaar of eens per twee jaar het langlevenscenario door evenals de scenario’s bij overlijden/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.”

Schweitzer vindt het een goede zaak dat een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht is bij een hypotheek. “Ik vind wel dat een adviseur zijn verantwoordelijk moet nemen en het scenario met de klant moet doornemen. De klant beslist vervolgens zelf of de verzekering al dan niet wordt afgesloten. Een alleenstaande moest in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, terwijl het vaak niet nodig is. In situaties waarin een goed nabestaandenpensioen aanwezig is of waarin veel vermogen aanwezig is, is het vaak ook niet nodig een overlijdensrisicoververzekering af te sluiten.”

Ronald Schweitzer: ‘De klant beslist.”

Ook hecht Schweitzer in zijn advisering veel belang aan hypotheekbescherming. “In elk hypotheekadvies komt het aan de orde. Daarnaast is het een gespreksonderwerp in onderhoudsgesprekken bij klanten met een Serviceplan.”

Vaste tarieven

Hij hanteert een vast tarief voor advies en bemiddeling bij ORV en woonlastenbescherming. “In combinatie met een hypotheek reken ik een lager tarief. Indien ik alleen een ORV of woonlastenbescherming afsluit, kan het niet uit, maar in combinatie met bijvoorbeeld een hypotheek of financieel plan wel.”

Schweitzer zegt tevreden te zijn over het aanbod van overlijdensrisicoverzekeringen. “Die producten voldoen. Bij woonlastenbescherming is dat bij WW zeker nog niet het geval. Daar is zeker verbetering mogelijk. Op dit moment moet het immers (vrijwel) altijd in combinatie worden gesloten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook is de uitkeringsduur te beperkt.” In hoeverre zal de coronacrisis invloed gaan hebben op ORV en woonlastenbescherming? “Mijn ervaring is dat mensen in slechtere tijden meer interesse hebben in het afdekken van risico’s. Ik verwacht dan ook dat meer klanten deze producten zullen afsluiten.”

Wat zou je collega-adviseurs aan kunnen raden? “Maak inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor je klant en bespreek dit uitvoerig. Vraag hoe klanten een inkomensdaling denken op te vangen. Laat vervolgens zien wat het per maand kost om het op te lossen. Dat biedt de klant een goed inzicht om zijn eigen keuze te kunnen bepalen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over