Kloof tussen beloven en doen

Beloven en doen

Herinnert u zich deze nog? 1. Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen. 2... Een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert. 3…in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen.

Soms denk ik dat de bankierseed met de vingers gekruist achter de rug is afgelegd... We maken het rijtje even af. 4…mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn. 5…geheim zal houden wat mij is toevertrouwd. 6…geen misbruik zal maken van mijn kennis. 7…mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. 8…mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Een recente Kifid-uitspraak gaat over een zaak waarin het belang van de klant en die van de adviseur keihard botsten. Een echtpaar kocht een vakantiewoning en vroeg hypotheekadvies. Het kantoor in kwestie maakt volgens hun dienstenwijzer een keurige scheiding tussen advies en bemiddeling: ‘Wij geven u een advies over de hypotheek én de financiële instellingen die naar ons oordeel goed passen bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u deze hypotheek vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om de hypotheek rechtstreeks bij de betreffende financiële instelling te sluiten’.

In het dienstverleningsdocument staan aparte bedragen voor advies, bemiddeling en een combinatie van die twee. Dat is mooi, zou je denken. Echt objectief advies! Er waren slechts twee mogelijk passende geldverstrekkers, waaronder hun eigen huisbank. Die bank hanteerde een ruimere verstrekkingsnorm, 90 procent marktwaarde versus 66 procent, en voerde bovendien een lagere rente. Appeltje-eitje, toch?

Alleen zat die huisbank niet in het assortiment waarvoor de adviseur kon bemiddelen. De advisering richtte zich daarom uitsluitend op de ene bank, waarvoor wél bemiddeld kon worden. Geen woord over de huisbank van de klant, waarvan de adviseur achteraf ook erkend heeft dat die ‘een geschikte geldverstrekker’ had kunnen zijn.

Twee jaar later kwamen de klanten erachter dat de huisbank om meerdere redenen veel beter had gepast en werd er een klacht ingediend op grond van incompleet advies. Het Kifid oordeelt daarop dat de adviseur de op hem rustende informatieplicht inderdaad had geschonden, maar noemt het advies verder ‘passend’.

Huh? Kan dat? Ja, dat kan. Want ‘passend’ is niet ‘het beste’ of ‘het goedkoopste’. Letterlijk citaat: ‘Adviseur heeft een advies gegeven dat bij de wensen en doelstellingen van Consumenten paste, namelijk de aankoop van de woning’. En dat heeft ie verder netjes gedaan. Dat de klant daarbij onnodig een persoonlijke lening aan moest gaan en meer rente ging betalen dan bij de huisbank…pech gehad.

Voor een consument is dit onbegrijpelijk. De klant betaalde de adviseur voor het advies, dan mag je toch eerlijkheid verwachten? Toegegeven, de adviesfactuur was dan aanzienlijk lager uitgevallen. Een afweging in het kader van lid 2 van de eed dus. Maar zegt lid 3 dan niet dat het belang van de klant in dat geval centraal staat? En is bewust zwijgen over die betere mogelijkheid niet keihard in strijd met lid 6?

‘Klant betaalde de adviseur voor advies, dan mag je toch eerlijkheid verwachten?’

Saillant detail is dat de adviseur eerst nog geprobeerd heeft de hele procedure ongeldig te laten verklaren omdat alleen de vrouw de zaak had aangespannen. Had hij het hypotheekdossier even ingekeken, dan had hij gezien dat zijn klanten in gemeenschap van goederen getrouwd waren.

Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Er is nog een lange weg te gaan.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
MoneyView: negatieve rente in opkomst

MoneyView: negatieve rente in opkomst

Net als in voorgaande jaren laat de gemiddelde rente voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) in de eerste twee kwartalen van 2020 een daling zien. Volgens...

Doorlopende reisverzekering niets waard in 'oranje' reisbestemming

Doorlopende reisverzekering niets waard in 'oranje' reisbestemming

De kans is groot dat een doorlopende reisverzekering niets waard is in een reisbestemming met een 'oranje' reisadvies, aldus MoneyView die de reisdekking van negenentwintig...

Mobiele elektronica moet steeds vaker apart verzekerd

Mobiele elektronica moet steeds vaker apart verzekerd

Steeds meer verzekeraars, aldus het Special Item Woonverzekeringen van MoneyView, nemen maatregelen om de schadelast door mobiele elektronica op de inboedelverzekering...

De prijs van je privacy

De prijs van je privacy

In deze periode waarin de coronacrisis de wereld overheerst, speelt weer de discussie op omtrent het gebruik van big data. In China en Taiwan wordt reeds een...

ROMEO kiest voor kennissystemen van MoneyView

ROMEO kiest voor kennissystemen van MoneyView

Adviseurs van hypotheekketen Finzie en serviceprovider HUISMERK (onderdeel van ROMEO Financiële Diensten) gaan de kennissystemen van MoneyView gebruiken. Franchiseketen...

Twee derde aanbieders overweegt nog geen negatieve rente

Twee derde aanbieders overweegt nog geen negatieve rente

Van 26 door MoneyView gevraagde aanbieders blijkt dat ongeveer tweederde (zeventien) geen negatieve rente gaat voeren of dit vooralsnog niet zal gaan doen. Dit zijn...

MoneyView introduceert kennisbank voor adviseurs

MoneyView introduceert kennisbank voor adviseurs

MoneyView heeft haar productadviessoftware Advisa uitgebreid met een kennisbankfunctie, waarmee adviseurs eenvoudig de hele productdatabase kunnen doorzoeken op...

Verzekeraars gaan verschillend om met medische keuringen ORV

Verzekeraars gaan verschillend om met medische keuringen ORV

Verzekeraars gaan heel divers om met het feit dat door de coronacrises medische keuringen in het kader van een orv niet meer kunnen plaatsvinden, aldus een inventaris...

MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView heeft Checkpoint gelanceerd, een online portal, waarin banken en verzekeraars hunproducten die opgenomen zijn in de database van MoneyView zelf kunnen...

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

MoneyView heeft op haar corona-website ook een overzicht geplaatst van relevante voorwaarden vanarbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dienstverlening die verzekeraars...