Kom in beweging

Sporters (hardlopers op strand) Katern Z&V artikel leefstijl 2021

(Uit katern Zorg en Verzuim in VVP 4-2021) (Zorg)verzekeraars kunnen zeker een rol spelen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Toch gebeurt dat pas zelden door deelnemers aan gezondheidsprogramma’s te belonen. Misschien dat corona voor een doorbraak zorgt?

Zorgverzekeraars geven tips voor een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. En sommige maatschappijen werken samen met bijvoorbeeld het Institute for Positive Health om positieve gezondheid te bevorderen. Het voorbeeld van Menzis, dat in 2017 het online gezondheidsprogramma SamenGezond lanceerde waarin gezond gedrag wordt beloond, heeft echter nog nauwelijks navolging gevonden.

Deelnemers (dat hoeven niet per se Menzis-verzekerden te zijn) sparen punten door GPS-gebaseerde activiteiten zoals wandelen, fietsen, hardlopen bij te houden met de interne tracker van de SamenGezond-app. Tegen inlevering van 3.000 punten krijgen Menzis-verzekerden maximaal twee keer per kalenderjaar 20 euro korting op hun aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Of ze besteden hun punten in de webshop.

Eind 2019 haalde a.s.r. het van origine Zuid-Afrikaanse gezondheidsprogramma Vitality naar Nederland. Klanten die ervoor kiezen om een lidmaatschap af te sluiten bij a.s.r. Vitality en te gaan bewegen, komen in aanmerking voor week-, maand- en jaarbeloningen. In de vorm van cadeaus en zelfs een gedeeltelijke teruggave van de premie: “Je kunt elk jaar tot bijvoorbeeld wel 20 procent cashback verdienen bij a.s.r. op je aanvullende zorgverzekering. Of tot vijf maandpremies aan cashback op je aanvullende zorgverzekering bij Ditzo. Heb je een AOV van a.s.r. of Loyalis? Dan kun je tot wel acht procent cashback verdienen op je AOV.”

‘Verzekeraars vooralsnog terughoudend met belonen gezond gedrag’

Niet helemaal vergelijkbaar maar toch ook aardig om te noemen: levensverzekeraar Scildon is een brede pilot gestart waarbij consumenten die gaan stoppen met roken direct al in aanmerking komen voor de nietrokerskorting bij overlijdensverzekeringen. Uiterlijk negen maanden na het afsluiten van de verzekering moet de consument definitief gestopt zijn met roken om zo in aanmerking te blijven komen voor het lagere tarief. De consument krijgt begeleiding bij het stoppen met roken.

Leefstijl

Het besef groeit – zeker ook mede door corona - dat mensen letterlijk meer in beweging moeten komen en gezonder moeten gaan leven. Niet alleen om het zorgstelsel financieel overeind te houden, maar ook omdat de zorg het anders niet meer kan bijbenen. “Kort gezegd”, aldus Zorgverzekeraars Nederland (ZN) eind mei in een brief aan de kabinetsinformateur, “de mensen in de zorg zijn straks eerder op dan het geld.”

ZN: “Het ontstaan van chronische ziekten hangt juist vaak samen met iemands leefstijl en sociaal-maatschappelijke leefomgeving. Zorgverzekeraars willen graag met gemeenten investeren in gezondheidsbevordering en preventie. Ook de gemeentelijke gezondheidsdiensten moeten daarvoor voldoende ruimte krijgen. Wij vragen van het kabinet domein-overstijgende experimenteerruimte zodat gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar aan de slag kunnen. Bewezen interventies op dat gebied moeten opgenomen worden in het basispakket.”

Gezondheidsplicht

In februari meenden CZ, Menzis en Zilveren Kruis in een verkiezingspaper zelfs dat er “een gezondheidsplicht met een gedeelde verantwoordelijkheid moet komen op selectieve preventie voor verschillende partijen: zorgverzekeraars, gemeentes en GGD ‘s” (selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico en voorkomt dat personen met één of meerdere risicofactoren voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden).

Er gebeurt natuurlijk ook al wel wat. Zo is er het Nationaal Preventieakkoord uit 2018, waarin overheid en tal van organisaties afspraken hebben gemaakt over het aanpakken van roken, overgewicht en probleemdrinken. Sinds 2019 is de gecombineerde leefstijl interventie – begeleiding van mensen met overgewicht door een zogeheten leefstijlcoach - opgenomen in de basisverzekering zorg.

Maar vanwaar toch die terughoudendheid van verzekeraars om zich nadrukkelijker te bemoeien met de gezondheid van hun verzekerden?

Gevoelig

In Nederland ligt het ontzettend gevoelig om je als overheid of welke andere instantie dan ook te bemoeien met de leefstijl van de burger. In Nederland vinden we, terecht, dat mensen vrij moeten zijn in hun keuzes. Ondertussen plegen ongezonde keuzes dus wel een steeds grotere aanslag op het zorgstelsel en de financiering daarvan. Wat weegt dan uiteindelijk het zwaarst? De beloningen die Menzis en a.s.r. bieden, zijn alleen mogelijk door tracking van de deelnemers. Anders kun je als verzekeraar niet weten of iemand de beloning ook echt verdient. De gegevens die de verzekeraar verzamelt, kunnen ook worden gebruikt om premie en voorwaarden te personaliseren. Maar in Nederland willen we daar niet in doorschieten. Een verzekeraar is echter niet verplicht iets te doen met de data. Hij kan er voor kiezen de systematiek alleen te gebruiken om mensen te stimuleren aan hun gezondheid te werken.

De AFM kwam op 8 juni met negen aandachtspunten voor de verzekeringssector voor het op een persoon toesnijden van premies en voorwaarden op basis van gedrag en data. De toezichthouder schrijft onder meer: “Gepersonaliseerde polisvoorwaarden komen nog nauwelijks of niet voor. De terughoudendheid in het toepassen van gepersonaliseerde premies en polisvoorwaarden zit in de begrenzing van het wettelijk kader, maatschappelijke acceptatie, technische beperkingen en het morele kompas. Tegelijkertijd tonen voorbeelden uit het buitenland aan dat ontwikkelingen snel kunnen gaan, dat besef en tegendruk vanuit de consument beperkt is en dat de concurrentiedruk het morele kompas kan overschaduwen.” Maar ook daar zijn we zelf bij, toch?

No-claimkorting

En anders moet het maar terug naar waar het huidige zorgverzekeringsstelsel in 2006 mee begon: no-claimkorting. Wie geen zorg consumeerde in het betreffende verzekeringsjaar, ontving een beloning. Maar dat dure principe werd al na een paar jaar losgelaten en verruild voor een eigen risico dat zorggebruik bestraft. Bijna vijftien jaar later moeten we constateren dat het eigen risico de zorgvraag niet heeft geremd en er iets anders moet worden bedacht om te voorkomen dat het zorgstelsel uit de bocht vliegt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
CZ vervangt restitutiepolis door combinatiepolis

CZ vervangt restitutiepolis door combinatiepolis

CZ vervangt de restitutiepolis Zorgkeuze door de combinatiepolis Zorgvariatie. De zorgverzekeraar geeft als toelichting: “Niet-gecontracteerde zorgverleners...

Tender zorgverlijkers gaat niet door

Tender zorgverlijkers gaat niet door

CZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben zorgvergelijkers in mei 2022 gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe of verbeterde zorgvergelijker. Naar aanleiding van...

CS, Menzis en Zilveren Kruis: maak zorgverzekeringen beter op inhoud vergelijkbaar

CS, Menzis en Zilveren Kruis: maak zorgverzekeringen beter op inhoud vergelijkbaar

CZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben vergelijkers van zorgverzekeringen gevraagd  een voorstel te doen voor een nieuwe of verbeterde zorgvergelijker. Zo wordt...

Peter Langenbach nieuwe directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis

Peter Langenbach nieuwe directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis

Ziekenhuisdirecteur Peter Langenbach is per 1 juli 2022 benoemd tot directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea. Hij is nu voorzitter van de Raad...

Nieuw zorgverzekeringslabel van Menzis: VinkVink

Nieuw zorgverzekeringslabel van Menzis: VinkVink

Menzis heeft een nieuw zorgverzekeringslabel gelanceerd: VinkVink. Volgens Independer behoort het nieuwe label tot de goedkoopste zorgverzekeringen 2022. Independer:...

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak in 2021 nog onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak in 2021 nog onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen dit jaar nog uitzonderlijke meerkosten van de corona-aanpak onderling verdelen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geantwoord...

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Menzis heeft tegenover Adfiz onduidelijkheden weggenomen over een onlangs verstuurde collectiviteitenbrief. Adfiz: "Enkele weken geleden heeft Menzis een brief aan...

Zilveren Kruis: "Afschaffing collectiviteitskorting overhaast"

Zilveren Kruis: "Afschaffing collectiviteitskorting overhaast"

Zilveren Kruis schrijft verbaasd te zijn over het voornemen van minister Van Ark om per 1 januari 2023 de collectiviteitskorting bij de zorgverzekering af te schaffen....

Corona: Menzis belt oudere verzekerden om te vragen hoe het gaat

Corona: Menzis belt oudere verzekerden om te vragen hoe het gaat

Menzis is begonnen telefonisch contact op te nemen met circa 24.000 oudere verzekerden (75-85 jaar) in haar regio’s (Groningen, Den Haag, Twente, de Achterhoek...

Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen met voorschotregeling

Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen met voorschotregeling

Zorgverzekeraars verlenen voorschotten aan ziekenhuizen om hen de ruimte te geven om in crisistijd te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. De zorgverzekeraars...