Leerschool Kifid

voorwoord 2019 VVP2

Veel adviseurs reageerden verbolgen op de verhoging voor de kosten van het klachteninstituut Kifid. Naast de jaarbijdrage 2019 moeten adviseurs bijbetalen in verband met het negatief Kifid-resultaat 2017. Een eenmanskantoor blijkt zo‘n vijf euro te moeten bijbetalen. Een jaar eerder kregen financieel dienstverleners overigens nog een bedrag terugbetaald vanwege een overschot in 2016.

Het is jammer dat Kifid nog te vaak alleen als kostenpost wordt gezien. Het is immers zoveel meer. Door deze service kosteloos aan klanten aan te bieden, zeggen adviseurs in feite tegen hun klanten dat ze hen serieus nemen. Dat is op zich al een visitekaartje, dat ook wat mag kosten.

De uitspraken bieden ook een leidraad wat wel door de beugel kan en wat niet. Natuurlijk kijkt Kifid alleen door de ogen van de wet en is empathie niet een onderdeel van dit instituut. Dat laat onverlet dat uitspraken richtinggevend zijn voor het doen en handelen van adviseurs. Lees als adviseurs de Kifid-uitspraken eens aandachtig door. Ook VVP verspreidt ze online en in dit vakblad. Denk zelf na wat de uitspraken kunnen betekenen voor je adviesvak en bespreek de uitspraken met medewerkers. Dat biedt boeiende discussies en zal ongetwijfeld de klantgerichtheid verbeteren.

En ja, het klopt dat Kifid geld kost. De begroting voor 2019 bedraagt 11,5 miljoen euro; dat is maar liefst 1,1 miljoen meer dan in 2018. Het aantal behandelde klachten is stabiel, maar de complexiteit van klachten neemt toe, waardoor klachtenbehandeling meer tijd en menskracht vraagt. Om de opgelopen achterstanden weg te werken, wil Kifid in 2019 investeren in extra menskracht.

Dat het budget sinds 2016 aan het stijgen is, komt ook door investeringen in digitalisering. Zo kunnen financiele dienstverleners sinds het najaar van 2018 de klachtenbehandeling bij Kifid online doen via het FD-portaal. Adviseurs zijn hier positief over.

Ook neemt het aantal aangesloten financiële dienstverleners sinds 2015 af, voornamelijk als gevolg van overnames/fusies. Dit betekent dat per saldo minder financiële dienstverleners met elkaar de kosten dragen.

Het aantal behandelde klachten stabiliseert zich rond de 3.000, maar de complexiteit van klachten neemt toe en dat kost meer tijd. Ook is het aantal klachten dat op zitting wordt behandeld het afgelopen jaar verdubbeld en ook dat kost ook meer tijd. Wel is de klanttevredenheid toegenomen.

Ook het aantal klachten dat door bemiddeling wordt opgelost, groeit de afgelopen vier jaar gestaag. Dit kost tijd en aandacht en dus kosten, maar leidt bij consumenten wel tot een waardering voor de klachtbehandeling van een 8 en hoger.

Over het algemeen heeft Kifid een positief effect op de financiële sector. Net als rechters dat zijn voor de samenleving. Tussen goed en fout ligt een schemergebied waarvan het goed is dat vakmensen er hun licht over laten schijnen. In die zin vormen de uitspraken van het klachteninstituut een leerschool waar een opleidingsinstituut nauwelijks tegenop kan. En waar het Kifid aan empathie ontbreekt, kan de sector zelf waar mogelijk wel denken aan andere oplossingen dan een uitspraak alleen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een nieuw, geactualiseerd reglement. "Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, INKOMEN, UIT VVP 2 Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren...

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt...

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

In deze klacht heeft de consument in 2015 een hypotheek afgesloten die bestaat uit zeven leningdelen. Vijf leningdelen worden tegen 2,5 procent afgesloten en twee...

Wanneer is er sprake van advies?

Wanneer is er sprake van advies?

HYPOTHEKEN – Wanneer kan van een uiting van een aanbieder of financieel advieskantoor gesteld worden dat dit een “advies” is? Dit antwoord is...