Leerschool Kifid

voorwoord 2019 VVP2

Veel adviseurs reageerden verbolgen op de verhoging voor de kosten van het klachteninstituut Kifid. Naast de jaarbijdrage 2019 moeten adviseurs bijbetalen in verband met het negatief Kifid-resultaat 2017. Een eenmanskantoor blijkt zo‘n vijf euro te moeten bijbetalen. Een jaar eerder kregen financieel dienstverleners overigens nog een bedrag terugbetaald vanwege een overschot in 2016.

Het is jammer dat Kifid nog te vaak alleen als kostenpost wordt gezien. Het is immers zoveel meer. Door deze service kosteloos aan klanten aan te bieden, zeggen adviseurs in feite tegen hun klanten dat ze hen serieus nemen. Dat is op zich al een visitekaartje, dat ook wat mag kosten.

De uitspraken bieden ook een leidraad wat wel door de beugel kan en wat niet. Natuurlijk kijkt Kifid alleen door de ogen van de wet en is empathie niet een onderdeel van dit instituut. Dat laat onverlet dat uitspraken richtinggevend zijn voor het doen en handelen van adviseurs. Lees als adviseurs de Kifid-uitspraken eens aandachtig door. Ook VVP verspreidt ze online en in dit vakblad. Denk zelf na wat de uitspraken kunnen betekenen voor je adviesvak en bespreek de uitspraken met medewerkers. Dat biedt boeiende discussies en zal ongetwijfeld de klantgerichtheid verbeteren.

En ja, het klopt dat Kifid geld kost. De begroting voor 2019 bedraagt 11,5 miljoen euro; dat is maar liefst 1,1 miljoen meer dan in 2018. Het aantal behandelde klachten is stabiel, maar de complexiteit van klachten neemt toe, waardoor klachtenbehandeling meer tijd en menskracht vraagt. Om de opgelopen achterstanden weg te werken, wil Kifid in 2019 investeren in extra menskracht.

Dat het budget sinds 2016 aan het stijgen is, komt ook door investeringen in digitalisering. Zo kunnen financiele dienstverleners sinds het najaar van 2018 de klachtenbehandeling bij Kifid online doen via het FD-portaal. Adviseurs zijn hier positief over.

Ook neemt het aantal aangesloten financiële dienstverleners sinds 2015 af, voornamelijk als gevolg van overnames/fusies. Dit betekent dat per saldo minder financiële dienstverleners met elkaar de kosten dragen.

Het aantal behandelde klachten stabiliseert zich rond de 3.000, maar de complexiteit van klachten neemt toe en dat kost meer tijd. Ook is het aantal klachten dat op zitting wordt behandeld het afgelopen jaar verdubbeld en ook dat kost ook meer tijd. Wel is de klanttevredenheid toegenomen.

Ook het aantal klachten dat door bemiddeling wordt opgelost, groeit de afgelopen vier jaar gestaag. Dit kost tijd en aandacht en dus kosten, maar leidt bij consumenten wel tot een waardering voor de klachtbehandeling van een 8 en hoger.

Over het algemeen heeft Kifid een positief effect op de financiële sector. Net als rechters dat zijn voor de samenleving. Tussen goed en fout ligt een schemergebied waarvan het goed is dat vakmensen er hun licht over laten schijnen. In die zin vormen de uitspraken van het klachteninstituut een leerschool waar een opleidingsinstituut nauwelijks tegenop kan. En waar het Kifid aan empathie ontbreekt, kan de sector zelf waar mogelijk wel denken aan andere oplossingen dan een uitspraak alleen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
30 dagen is geen maand

30 dagen is geen maand

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKE, UIT VVP 3 RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren...

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Uit VVP 3 van 7 mei 2019 Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak...

Kifid: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond

Kifid: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond

Gedurende het afgelopen jaar zijn bijna 200 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond, aldus Kifid die de klachten sinds een jaar fasegewijs oppakt. Meestal...

Boete adviseur van ruim 10.000 euro voor schenden zorgplicht

Boete adviseur van ruim 10.000 euro voor schenden zorgplicht

Adviseur Rood&Burgh Verzekeringen uit Haarlem moet een consument een bedrag van 10.921,88 terugbetalen wegens schending van de zorgplicht, zo blijkt uit bindende...

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een nieuw, geactualiseerd reglement. "Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement...