Let op de zorgverzekering bij een echtscheiding

Van de verdeling van de inboedel tot het vaststellen van alimentatie; bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden. Iets wat in eerste instantie vaak over het hoofd wordt gezien, is de zorgverzekering. We bespreken de theoretische en praktische aandachtspunten voor beide (ex-)partners.

NNormaliter is de looptijd van een zorgverzekering een jaar en kan deze alleen per 1 januari worden beëindigd. Wanneer partners ervoor kiezen om te scheiden, mag de verzekering tussentijds beeindigd worden. De verzekeringnemer mag de zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen voor de partner en kinderen opzeggen. Tot het moment van opzegging komen het eigen risico en de eigen bijdragen van de gezinsleden voor rekening van de verzekeringnemer.

Het is begrijpelijk dat de verzekeringnemer bij een echtscheiding deze lasten niet langer wil dragen. Het zo snel mogelijk opzeggen van de gezamenlijke verzekering is dus verstandig. Dit heeft echter grote gevolgen voor de rest van het gezin. De (ex-)partner zal een eigen zorgverzekering moeten afsluiten, maar zal mogelijk ook te maken krijgen met een hogere premie. Een van de waarschijnlijke collectiviteitsvoordelen is immers korting op de premie. Voor een nieuwe basisverzekering en (indien wenselijk) aanvullende verzekeringen komen deze te vervallen.

Wie neemt de kinderen

Wat betreft de zorgverzekering van de kinderen zal er ook het een en ander geregeld moeten worden. Als afgesproken wordt dat één van de ouders de zorg voor kinderen op zich zal nemen, kan het voor beide ouders logisch lijken om dit via de polis van de zorgdragende ouder te regelen. Was deze ouder echter niet de oorspronkelijke verzekeringnemer, dan zal er goed gekeken moeten worden naar de verschillende premies en dekkingen.

Soms is het makkelijker en voordeliger om de kinderen op de polis van de oorspronkelijke verzekeringnemer te laten staan. Een belangrijk punt om mee te nemen in het advies naar uw klant (of klanten).

Permanent actueel. Omdat het moet

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent actueel’ in VVP helpen wij u op weg. Maandelijks brengen wij verschillende actualiteiten onder de aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail uw reactie naar vakredactie@lindenhaeghe.nl

Reactie toevoegen

 
Editie
Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Diploma's nog steeds vaak niet of niet allemaal aanwezig

Diploma's nog steeds vaak niet of niet allemaal aanwezig

Uit een onderzoek van de AFM blijkt dat diploma’s bij ruim 40 procent van de 75 onderzochte financieel dienstverleners niet of niet allemaal aanwezig zijn....

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...