Maak de AFM eerlijker en toekomstbestendig

André van Luijk 2015

In de financiële wereld heeft de AFM als toezichthouder een behoorlijk dikke vinger in de pap. De afgelopen jaren was er veel spanning tussen de markt enerzijds en de AFM anderzijds. Gelukkig zijn de verhoudingen de laatste twee jaar verbeterd. Toch wil ik ervoor pleiten om niet alleen het functioneren van de markt te evalueren, maar ook het functioneren en de maatregelen van de AFM. Het is immers belangrijk dat (ingrijpende) maatregelen kritisch tegen het licht worden gehouden.

Het is goed om na grote veranderingen na verloop van tijd om tafel te gaan zitten en te evalueren. Ook in de financiële wereld gebeurt dit. Zo wordt binnenkort het provisieverbod geëvalueerd. Voor- en tegenstanders scherpen de messen, het belooft een verhit debat te worden. Ik geloof dat uiteindelijk de sector en de consument het meest profiteren van dit soort evaluaties. De AFM gaf de afgelopen jaren regelmatig ongezouten haar mening over de financiële sector in Nederland. Onder adviseurs zorgde dit voor veel irritatie. Bezoek een willekeurig forum op internet en lees de (al dan niet anonieme) reacties. Op borrels met vakgenoten proefde ik dezelfde negatieve sfeer. De AFM werd gezien als een monster dat de hele sector kapot maakt.

Gelukkig zijn de verhoudingen sindsdien sterk verbeterd. De AFM stuurt minder op regels en is in haar communicatie meer op de lijn van principes gaan zitten. Ook adviserend Nederland is ontdooid. De nieuwe lijn van de AFM kan op instemming rekenen. De sessies die de AFM organiseert zijn constructief en positief. Ook de communicatie is de afgelopen tijd link verbeterd. Adviseurs zien in dat ook aan hun zijde de nodige zelfreflectie ontbrak en dat niet alleen de AFM fouten maakte.

Maar papier is geduldig. Alle (extra) regels zijn nog steeds van kracht. Daardoor is innovatie in de inanciele sector in Nederland naar een nulpunt gezakt. Buiten de kaders denken gebeurt nauwelijks meer. Er zijn veel te veel regels die creativiteit in de weg staan. Het gevolg is dat Nederland achterop raakt. Een relatie van mij vertelde pas dat in de internationale wereld van de crowdfunding Nederland gemeden wordt. Er zijn te veel (belemmerende) regels.

Vooral de invulling van bepaalde (Europese) wetten door de AFM doet wenkbrauwen fronzen. Zo is er bijvoorbeeld onvrede over de invulling van de Mortgage Credit Directive (MCD). Deze wet moest worden ingevoerd op last van de EU, maar het probleem waarvoor deze wet in het leven was geroepen, speelde zich vooral af in andere Europese landen. Ik vraag mij af of de overheid en de AFM niet te veel het beste jongetje van de Europese klas willen zijn. Met als gevolg dat klanten met een medisch traject of een starterslening fors grotere risico’s lopen. Ook ondernemers zullen vaker achter het net vissen. Minister Blok gaf na overleg met de AFM weliswaar aan dat adviseurs nu al weten hoeveel we in 2018 minder kunnen financieren, maar er zijn doorlopend veranderingen op verschillende niveaus. Iedere keer weer hebben die veranderingen consequenties. Voor de adviseur is dat prettig, hij of zij heeft meer advieswerk, maar de consument betaalt de rekening. Letterlijk.

‘Hoewel de AFM de afgelopen jaren veel goeds heeft gedaan, blijft er veel irritatie onder adviseurs’

Hoewel de AFM de afgelopen jaren veel goeds heeft gedaan, moet het hier en daar toch anders. Nederland kent een traditie met scheiding van machten. De AFM is echter vaak zowel de wetgevende, als de uitvoerende en de rechtsprekende macht. Wat mij betreft is dit niet houdbaar. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat bij een conflict tussen de AFM en een financieel dienstverlener de Kifid een (bindende) uitspraak doet.

Hoe maken we de AFM eerlijk(er) en daarmee toekomstbestendig? Ik hoop dat ik met deze column een aanzet heb gegeven voor een uitgebreide evaluatie van en binnen de AFM.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

De helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar krijgt van de adviseur geen vraag over een studieschuld.  Bijna een kwart van de adviezen aan klanten jonger...

AFM: maak duurzaamheidsdata beter vergelijkbaar

AFM: maak duurzaamheidsdata beter vergelijkbaar

Het gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare Environmental, Social & Governance (ESG) data is een struikelblok om duurzaamheid steviger te verankeren in de financiële...

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

OvFD en Adfiz kritisch op weer verhogen bijdrage aan kosten doorlopend AFM-toezicht

Niet legitiem. Zo noemt de OvFD het plan van Financiën om adviseurs /bemiddelaars toch weer meer te laten bijdragen aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht...

AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef, zo blijkt uit onderzoek van de AFM. "Wanneer zij hun noodzakelijke...

Mens is van nature optimistisch

Mens is van nature optimistisch

Nee, het menselijke brein laat zich niet zomaar veranderen. Maar, zeggen Stefanie de Beer en Wilte Zijlstra van het team consumentengedrag van de AFM: toezichthouder...

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

De (AFM heeft een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan Aegon Levensverzekering omdat bij de ontwikkeling en aanpassing van het Uitkerend Beleggingspensioen...

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De AFM verwelkomt...

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...