Maatwerk = advieskracht

section1_page58_article53_1.jpg

De belangrijkste rol – de kracht – van een adviseur is om klanten te adviseren over individueel passende oplossingen oftewel maatwerkadvies. Maar wat als je al jarenlang als adviseur niet optimaal kunt adviseren omdat maatwerk, ondanks wettelijke explain-mogelijkheden, in de praktijk door aanbieders niet of nauwelijks wordt geaccepteerd.

De kredietnormen zijn sinds 2011 beperkt. In de wet werden wel uitzonderingen op de standaardnorm opgenomen omdat ‘de standaard gebaseerd is op gemiddelden en daarom voor bepaalde groepen restrictief is en voor andere groepen relatief veel ruimte laat’. De regelgeving stelt de kredietverstrekkers dus in staat om bij individuele huishoudens middels maatwerk van de norm af te wijken, mits dit uiteraard verantwoord is en kan worden onderbouwd. Maatwerk is daarmee integraal onderdeel van de regelgeving.

In de praktijk worden hypotheekadviseurs echter geconfronteerd met schrijnende voorbeelden van mensen die hun hypotheek tegen een lagere rente willen oversluiten of een kleiner huis willen kopen tegen een lagere hypotheek dan ze nu hebben, maar dat niet kunnen omdat ze aan de strengere inkomensnormen moeten voldoen en maatwerk onmogelijk blijkt. Ze blijven daardoor soms meer dan dubbel zo hoge maandlasten betalen. Onbegrijpelijk en niet uitlegbaar! Al in 2011 heeft de OvFD aanbieders daarom opgeroepen om eens goed te kijken naar de praktische consequenties van hun beleid en dit beter af te stemmen op het klantbelang en datgene wat de politiek had beloofd, namelijk dat mensen niet gevangen zouden raken in hun hypotheek.

Helaas is er in de afgelopen vijf jaar weinig vooruitgang geboekt. Ondanks het feit dat de woningmarkt zich goed herstelt en de rente historisch laag is, blijft het voor veel mensen moeilijk of zelfs onmogelijk om een hypotheek over- of af te sluiten. Lagere woonlasten bij koop; maar een hypotheek is onmogelijk. Duizenden mensen zitten dus letterlijk gevangen in hun hypotheek!

De OvFD heeft zich in haar lobby flink ingezet voor meer maatwerk en we zijn dan ook blij dat de Tweede Kamer in september maar liefst drie moties heeft aangenomen, met als doel een aantal knelpunten op het gebied van hypotheekverstrekking op te lossen. De moties hebben als gemene deler dat zij vragen om een betere en bredere hypotheekverstrekking aan groepen die nu afhankelijk zijn van maatwerk dat onvoldoende tot stand lijkt te komen.

Belangrijk is ook dat de minister in zijn brief over de leennormen 2017 bevestigt dat niet alle ruimte die de regelgeving biedt ook wordt benut. Om een beter beeld te krijgen van de praktijk rond maatwerk, zal hij daarom een onderzoek uitzetten over hoe marktpartijen op dit moment omgaan met maatwerk, in welke mate gebruik wordt gemaakt van de explain -ruimte en welke belemmeringen in de praktijk worden ervaren om hiervan gebruik te maken. Ook zal hij een ‘platform maatwerk’ opstarten dat tot doel heeft om mogelijke belemmeringen voor maatwerk weg te nemen. Het is de bedoeling om in dit platform knelpunten in de hypotheekverstrekking te identificeren en te bekijken hoe deze weggenomen kunnen worden. Eindelijk erkenning en actie! De OvFD blijft ter illustratie van de knelpunten praktijkvoorbeelden aandragen. Belangrijk is dat wij vanuit onze advieskracht daarbij zelf aangegeven hoe problemen kunnen worden opgelost.

Positief is ook dat de minister in de toelichting op de Regeling Hypothecair Krediet 2017 schrijft dat hij ook over onze andere zorgpunten wil praten, zoals de financierbaarheid van een hypotheek door starters en het feit dat wij als adviseurs vrijwel dagelijks te maken hebben met mensen die een huis willen kopen, nu een hoge – en jaarlijks stijgende – huur betalen maar geen hypotheek tegen (veel) lagere maandlasten kunnen krijgen.

Meer maatwerk is hard nodig. Het is te vroeg om te juichen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet!

‘Het is te vroeg om te juichen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet’

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Adfiz en OvFD roepen geldverstrekkers op de uniforme corona-vragenlijst van NHG over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Samen...

Boze OvFD: minister zegt impliciet dat advies duur is

Boze OvFD: minister zegt impliciet dat advies duur is

"De minister wil de kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van de hypotheek voor duurzaamheidsmaatregelen laten vervallen. Afsluiten zonder advies wordt daarmee...

Duur(zaamheids)advies

Duur(zaamheids)advies

'Advies is te duur’. Absoluut niet mijn standpunt, maar blijkbaar wel dat van de minister. Hij wil de kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van de...

OvFD laakt vrijbrief voor execution only

OvFD laakt vrijbrief voor execution only

"Goed advies, dat aansluit bij het oorspronkelijke hypotheekadvies, geeft de consument meer bescherming dan ze ondoordacht het gevaarlijke pad van execution only...

Fluctuaties in toezichtskosten beperken

Fluctuaties in toezichtskosten beperken

De OvFD plaats kanttekeningen bij het plan van Financiën om bij adviseurs en bemiddelaars voortaan 'omzet' te nemen in plaats van 'aantal werkzame personen'...

OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

De OvFD zegt op www.kop-munt.nl "steeds vaker te zien dat klanten uit vrees voor de kosten van de adviseur zelf wijzigingen in het product gaan aanbrengen via de...

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers...

Stel leveranciers van adviessoftware onder toezicht van de AFM

Stel leveranciers van adviessoftware onder toezicht van de AFM

De OvFD is van mening dat leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware onder toezicht moeten komen van de AFM. De OvFD komt tot deze conclusie naar aanleiding...

Aflossingsblij, maar niet aflossingsverplicht!

Aflossingsblij, maar niet aflossingsverplicht!

De AFM geeft in een brief aan welke inspanning zij verwacht van geldverstrekkers in het dossier aflossingsvrije hypotheken. Dit moet resulteren in inzicht in de...

OvFD: wetsvoorstel Franchise schiet door voor financiële sector

OvFD: wetsvoorstel Franchise schiet door voor financiële sector

Voor franchiseformules die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening is het wetsvoorstel Franchise volgens de OvFD "een complicerende factor in de al strikt...