Machtsstrijd

Pepijn van Kleef

(door Pepijn van Kleef, MoneyView) De markt voor financiële dienstverlening is in rap tempo bezig om een markt te worden waar de macht geconcentreerd raakt aan de verkéérde kant van die markt, namelijk bij de makers.

In elke markt is er sprake van een machtsstrijd tussen de drie geledingen in de bedrijfskolom: de makers, de distributeurs en de klanten. Voor een gezond functionerende markt is het noodzakelijk dat er tussen deze drie segmenten een machtsevenwicht bestaat. Uiteraard geldt dat de uiteindelijke macht bij de klanten ligt: de makers en distributeurs hebben niet héél veel meer te zeggen als de klanten hun hand en masse op de knip houden. Daar zit hem natuurlijk meteen ook de kneep, want elke individuele klant heeft op zichzelf geen enkele macht. Alle klanten bij elkaar daarentegen zíjn de macht. Voor de makers is het dus vooral zaak om die klantenmacht niet te (laten) bundelen, maar deze te verdelen en bijgevolg te heersen.

Informatie over wat de klant beweegt, wat hij doet en wat hij laat, is dan ook letterlijk goud waard. Deze informatie geeft de mogelijkheid om macht over de macht uit te oefenen. In die zin is - gezien vanuit de makers - dat distributiekanaal maar een vervelende stoorzender, want het bundelt klantmacht. Gezien vanuit de klant is het distributiekanaal juist een randvoorwaarde voor het gezonde functioneren van de markt. Is dat (onafhankelijke) distributiekanaal er niet, dan slaat het machtsevenwicht onherroepelijk door naar de kant van de makers en ontstaat er per definitie een zéér ongezonde marktsituatie.

Overnames

De markt voor financiële dienstverlening in Nederland is, zeker sinds het provisieverbod, een relatief ‘gezonde’ markt. Het distributiekanaal opereert voor een groot deel onafhankelijk van de makers en bijgevolg kan de klant -zoals het hoort-zijn gebundelde macht uitoefenen door zijn portemonnee te laten spreken. De makers in de markt is dit een doorn in het oog. Dat ellendige distributiekanaal verhindert dat zij macht over de macht hebben. Vroeger was het veel simpeler. Toen kon je die macht nog uitoefenen door het distributiekanaal te sturen. Provisie noemden we dat. Nu dat niet meer is toegestaan, zijn er voor de makers nog maar twee opties. De ene optie is de eigen macht bundelen door over te nemen, te fuseren en andere makers op te eten. En de andere optie is om zelf rechtstreeks in contact te komen met de klant om te weten wat hem beweegt, wat hij doet en wat hij laat om zo te verdelen en te heersen.

In control

Aan de invulling van beide opties wordt hard gewerkt. Het aantal makers nadert inmiddels de kritische grens van een oligopolie, dus wat deze optie betreft ligt men goed op koers. En met alle recente technologische ontwikkelingen ligt ook de invulling van de tweede optie binnen handbereik: het is nu technisch mogelijk om nog vóórdat de koper het zelf in de gaten heeft alles over hem te weten te komen. Al vóór de oriëntatiefase in het aankoopproces moeten en zullen de makers weten wie het is, waar hij naar op zoek is en waarom. Alles is er op gericht om dát voor elkaar te krijgen. Met of zonder dat distributiekanaal, het gaat gewoon gebeuren.

‘Het aantal makers nadert inmiddels de kritische grens van een oligopolie’

De makers zelf ontkennen het bestaan van een machtsstrijd overigens in alle toonaarden. De klant staat immers centraal! En de toezichthouder eist toch schaalvergroting? En wij hebben toch eeuwige trouw gezworen aan dat distributiekanaal? En onze belangen lopen parallel!

Zoals één van de makers het onlangs treffend verwoordde: “Macht? Wij willen helemaal geen macht! Wij willen gewoon in control zijn!”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Wennekus - aov-zzp.nl 18 juli 2019

Helder, duidelijk maar ook helemaal niets nieuws! Wij willen maker worden, samen met zelfstandig ondernemers die zoveel mogelijk "onderling" zaken regelen. En we willen geen geld van banken en verzekeraars. Hooguit een financiering mocht dat nodig zijn en niet te doen via 1000 ondernemers die voor 1000 euro meedoen...ZZP POWER!!!

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 9 juli 2019

WIE HET DICHTST BIJ DE KLANT STAAT, WINT * UBER: PLATFORM > AUTOBEZITTERS > REIZIGERS (wereldwijd taxiplatform zonder taxi's) * AIRBNB: PLATFORM > HUISEIGENAREN > GASTEN (wereldwijd hotelplatform zonder hotels) * RISKSHARE: PLATFORM > ADVISEURS > VERZEKERDEN (wereldwijd verzekeringsplatform zonder verzekeraars) De in de bijdrage genoemde makers hebben nu nog de keus. Of door de techniek geminimaliseerd worden of het initiatief nemen en zich op te werpen als platform providers van de nieuwe machthebbers n.l.; KLANTEN EN ADVISEURS. https://riskshare.nl/insurtech https;//p2p.riskshare.nl/video

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 9 juli 2019

WIE HET DICHTST BIJ DE KLANT STAAT, WINT * UBER: PLATFORM > AUTOBEZITTERS > REIZIGERS (wereldwijd taxiplatform zonder taxi's) * AIRBNB: PLATFORM > HUISEIGENAREN > GASTEN (wereldwijd hotelplatform zonder hotels) * RISKSHARE: PLATFORM > ADVISEURS > VERZEKERDEN (wereldwijd verzekeringsplatform zonder verzekeraars) De in de bijdrage genoemde makers hebben nu nog de keus. Of door de techniek geminimaliseerd worden of het initiatief nemen en zich op te werpen als platform providers van de nieuwe machthebbers n.l.; KLANTEN EN ADVISEURS. https://riskshare.nl/insurtech https;//p2p.riskshare.nl/video

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 9 juli 2019

WIE HET DICHTST BIJ DE KLANT STAAT, WINT * UBER: PLATFORM > AUTOBEZITTERS > REIZIGERS (wereldwijd taxiplatform zonder taxi's) * AIRBNB: PLATFORM > HUISEIGENAREN > GASTEN (wereldwijd hotelplatform zonder hotels) * RISKSHARE: PLATFORM > ADVISEURS > VERZEKERDEN (wereldwijd verzekeringsplatform zonder verzekeraars) De in de bijdrage genoemde makers hebben nu nog de keus. Of door de techniek geminimaliseerd worden of het initiatief nemen en zich op te werpen als platform providers van de nieuwe machthebbers n.l.; KLANTEN EN ADVISEURS. https://riskshare.nl/insurtech https;//p2p.riskshare.nl/video

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 9 juli 2019

WIE HET DICHTST BIJ DE KLANT STAAT, WINT * UBER: PLATFORM > AUTOBEZITTERS > REIZIGERS (wereldwijd taxiplatform zonder taxi's) * AIRBNB: PLATFORM > HUISEIGENAREN > GASTEN (wereldwijd hotelplatform zonder hotels) * RISKSHARE: PLATFORM > ADVISEURS > VERZEKERDEN (wereldwijd verzekeringsplatform zonder verzekeraars) De in de bijdrage genoemde makers hebben nu nog de keus. Of door de techniek geminimaliseerd worden of het initiatief nemen en zich op te werpen als platform providers van de nieuwe machthebbers n.l.; KLANTEN EN ADVISEURS. https://riskshare.nl/insurtech https;//p2p.riskshare.nl/video

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 9 juli 2019

WIE HET DICHTST BIJ DE KLANT STAAT, WINT * UBER: PLATFORM > AUTOBEZITTERS > REIZIGERS (wereldwijd taxiplatform zonder taxi's) * AIRBNB: PLATFORM > HUISEIGENAREN > GASTEN (wereldwijd hotelplatform zonder hotels) * RISKSHARE: PLATFORM > ADVISEURS > VERZEKERDEN (wereldwijd verzekeringsplatform zonder verzekeraars) De in de bijdrage genoemde makers hebben nu nog de keus. Of door de techniek geminimaliseerd worden of het initiatief nemen en zich op te werpen als platform providers van de nieuwe machthebbers n.l.; KLANTEN EN ADVISEURS. https://riskshare.nl/insurtech https;//p2p.riskshare.nl/video

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 9 juli 2019

WIE HET DICHTST BIJ DE KLANT STAAT, WINT * UBER: PLATFORM > AUTOBEZITTERS > REIZIGERS (wereldwijd taxiplatform zonder taxi's) * AIRBNB: PLATFORM > HUISEIGENAREN > GASTEN (wereldwijd hotelplatform zonder hotels) * RISKSHARE: PLATFORM > ADVISEURS > VERZEKERDEN (wereldwijd verzekeringsplatform zonder verzekeraars) De in de bijdrage genoemde makers hebben nu nog de keus. Of door de techniek geminimaliseerd worden of het initiatief nemen en zich op te werpen als platform providers van de nieuwe machthebbers n.l.; KLANTEN EN ADVISEURS. https://riskshare.nl/insurtech https;//p2p.riskshare.nl/video

Remmelt Bossema - Riskshare.nl 9 juli 2019

WIE HET DICHTST BIJ DE KLANT STAAT, WINT * UBER: PLATFORM > AUTOBEZITTERS > REIZIGERS (wereldwijd taxiplatform zonder taxi's) * AIRBNB: PLATFORM > HUISEIGENAREN > GASTEN (wereldwijd hotelplatform zonder hotels) * RISKSHARE: PLATFORM > ADVISEURS > VERZEKERDEN (wereldwijd verzekeringsplatform zonder verzekeraars) De in de bijdrage genoemde makers hebben nu nog de keus. Of door de techniek geminimaliseerd worden of het initiatief nemen en zich op te werpen als platform providers van de nieuwe machthebbers n.l.; KLANTEN EN ADVISEURS. https://riskshare.nl/insurtech https;//p2p.riskshare.nl/video

Frank Hoffmans - Klap b.v. 9 juli 2019

Goed artikel Pepijn & spijker op zn kop! Oligopoli is nooit in t belang van de klant. Ik hoop dat de politiek & onze toezichthouders zich dat realiseren! Mede de reden dat wij ook buitenlandse risicodragers vragen naar Nederland te komen.

Editie
Meer over
Adviescampagne 2019: onafhankelijk spreekuur

Adviescampagne 2019: onafhankelijk spreekuur

"Iedereen kan zonder schroom met zijn of haar adviesvraag bij u terecht – en bij honderden, mogelijk duizenden van uw collega’s in het land. Wij noemen...

Onafhankelijk Financieel Spreekuur

Onafhankelijk Financieel Spreekuur

(door Martin Koot, MoneyView) Bedenk een campagne om het imago van onafhankelijke financieel adviseurs te verbeteren, inclusief budgetvoorstel en te verwachten...

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

(door Dion van der Mooren, MoneyView) Op 15 augustus jongstleden heeft de geschillencommissie financiële dienstverlening uitspraken gedaan in twee verschillende...

Bijlenen voor verduurzaming steeds vaker mogelijk

Bijlenen voor verduurzaming steeds vaker mogelijk

Het is, aldus het Special Item Hypotheken van MoneyView, inmiddels bij 44 van de 55 annuïteitenproducten mogelijk om meer te lenen bij aankoop van een duurzame...

Aanbod autopolissen gehalveerd

Aanbod autopolissen gehalveerd

MoneyView verwacht dat het aanbod van autoverzekeringen (nog) verder zal afnemen. "In 2015 waren er nog 80 producten met een Volledig Casco-dekking af te sluiten,...

Macht in adviessector geconcentreerd aan verkeerde kant

Macht in adviessector geconcentreerd aan verkeerde kant

"De markt voor financiële dienstverlening is in rap tempo bezig om een markt te worden waar de macht geconcentreerd raakt aan de verkéérde kant...

Wacht niet af

Wacht niet af

“Wacht niet af. Er komen regels over wat onafhankelijk advies is. Belangrijker is dat een klant blij wordt van een duidelijke en objectieve onderbouwing...

Verzekeraars halen mobiele elektronica uit inboedelpolis

Verzekeraars halen mobiele elektronica uit inboedelpolis

MoneyView constateert in haar Special Item Woonverzekeringen dat verzekeraars stappen zetten om de schadelast van mobiele elektronica bij inboedelverzekeringen te...

MoneyView: voortaan ook vergelijkingen Zakelijk Schade

MoneyView: voortaan ook vergelijkingen Zakelijk Schade

MoneyView lanceert in mei 2019 de eerste vergelijkingsmodules voor zakelijke schadeverzekeringen. Ter gelegenheid daarvan publiceert MoneyView een Special Edition...

Jongeren dupe van fors stijgende verzekeringspremies

Jongeren dupe van fors stijgende verzekeringspremies

"Verzekeraars, straf jongeren niet voor het verleden dat ze niet hebben. Laat solidariteit geen solodariteit worden", aldus Pepijn van Kleef van MoneyView in een...