Markt in beweging

Schade Rondetafel 2019 NN

Als branche zouden we genuanceerder naar onverzekerbaarheid moeten kijken, constateert Leon van Riet, ceo Schade & Inkomen van Nationale-Nederlanden, in gesprek met Arie van den Berg (Benevia Adviesgroep/Heinenoord Assuradeuren) en Frank Cooler (Intrasurance). Daarnaast is het niet uit te sluiten dat klanten in de toekomst bij extreme risico’s meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.

De heren zitten nog niet aan tafel of het gaat over de verzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Die staat onder druk. Van den Berg vertelt hoeveel moeite het hem net heeft gekost om de inventaris van een vleesverwerker verzekerd te krijgen (uiteindelijk via de beurs). “Begin bij een verzekeraar momenteel niet over ‘vlees’ of ‘kip’…”, verzucht hij.

Een jaar geleden hield VVP een rondetafel met NNtopman David Knibbe en adviseurs Gertjan de Jong (Steijnborg Assurantiën) en Jorg Roodbeen (Klap). Deze adviseurs beklaagden zich er ook over dat sommige risico’s heel moeilijk of zelfs helemaal niet meer onder te brengen zijn. We zijn een jaar verder, is er dan werkelijk niks veranderd?

Van Riet vindt van wel. “Doordat de verzekeraars een inhaalslag maken, normaliseert de situatie. In ieder geval bij de minder extreme risico’s. Je kan stellen dat we deze slag als sector eerder en geleidelijker hadden moeten maken. Op dat gebied kunnen we de hand in eigen boezem steken.”

Te veel premie weggegeven

Volgens Van den Berg heeft de sector te veel premie weggegeven. “In 1985 betaalde een klant voor Uitgebreide Opstaldekking 1,25 gulden per 1.000 gulden verzekerd bedrag. In de jaren daarna is die premie steeds verder verlaagd, terwijl de voorwaarden steeds beter werden. Eigenlijk zou men nog steeds die 1,25 moeten betalen, ik denk dat dat redelijk de premie is die we nodig hebben.” Van den Berg heeft een paar duizend brommobielen verzekerd. Hij vertelt dat hij de premie sinds een aantal jaren steeds met een percentage per jaar verhoogt. Daardoor is het rendement sinds enkele jaren sterk verbeterd.

Cooler vertelt dat hij net een klant heeft gesproken die in 2005 een reisverzekering afsloot. Daarna is er aan die polis nooit meer iets veranderd. Van den Berg: “Er schuilt een hoop verborgen premiegebrek in oude meuk in de portefeuille.” “Ik heb op een gegeven moment van vijf miljoen euro premie afscheid genomen om de portefeuille op te schonen”, zegt Cooler.

Claim van 70 miljoen

Is de verzekerbaarheid nu gegarandeerd? Nee, want met louter saneren van portefeuilles en premie-aanpassingen zijn we er niet. Van Riet: “Kijk naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants. Laatst was er een casus waarin 70 miljoen euro kon worden geclaimd. De beroepsgroep is veel te klein om een dergelijk risico nog over te kunnen spreiden. Dus moet het ook komen van preventie en risicobeheer. Daar zullen accountants, maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor dakdekkers, zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En natuurlijk zijn we bereid om ze daar bij te helpen.”

Arie van den Berg: ‘Met z’n allen te veel premie weggegeven.’

Van den Berg: “Als een dakdekker een miljoenenbrand veroorzaakt, maakt het niet uit of hij 5.000 of 20.000 euro premie heeft betaald. Ook de premie van 20 mille staat in geen enkele verhouding tot de schade. Dus is het essentieel dat deze bedrijven werken met aandacht voor veiligheid. Ik zie wel een verschil tussen de dedicated bedrijven en de bedrijven die onderaannemers inschakelen of de taxichauffeurs die in hun eigen auto rijden of in de auto van hun baas. De taxirijder met zijn eigen auto, waar hij trots en zuinig op is, die durf ik best te verzekeren.”

Data-innovatie kan ook helpen om gedragsverandering te bewerkstelligen. Van Riet: “Zo kijken we nu of bestaande en nieuwe producten van NN ingezet kunnen worden om tegemoet te komen aan de problematiek rondom de onverzekerbaarheid van taxi’s.”

Voorkant

Rijgedragverzekeringen waren de laatste jaren in opkomst. NN is er weer een beetje vanaf. Cooler voorziet evenmin een doorbraak bij het grote publiek: “De eerste week is het nog wel leuk, maar daarna krijg je al gauw het gevoel dat je steeds wordt gecontroleerd.” Maar in specifieke situaties, zoals bij taxi’s, kan de technologie volgens Cooler prima diensten bewijzen. Cooler wil hier serieus naar kijken. “Onverzekerbaarheid biedt ook kansen.”

Cooler: “We moeten inderdaad veel meer aan de voorkant gaan zitten. Als iemand dicht bij een dijk woont, loopt hij het risico op overstroming. Dan moet je niet alleen verzekeren, maar ook sturen op preventie.”

Het vereist een goede set data, maar met verzamelen van gegevens is Intrasurance als online assuradeur vertrouwd. “Als online verzekeraar heb je veel meer data nodig om het juiste tarief te kunnen bepalen”, zegt Cooler. “Al die data openen meteen ook de deur naar premiemaatwerk. Datagedreven verzekeren is de toekomst. Er gaat diversificatie komen van klantgroepen die met maatwerk bediend worden. Je gaat van solidariteit naar superpersonalisatie. Het laatste is ook bij Intrasurance overigens nog geen feit maar we zijn een goed eind op weg.”

Het bedrijf focust zich tegenwoordig meer op de ict, die ze als Intrasurance Technology Services (ITS) internationaal vermarkt,. “Het volmachtbedrijf Intrasurance houden we in Nederland vooral in de lucht om voeling te houden met de markt en als voorbeeld voor het buitenland”, aldus Cooler.

Het belang van goede data en ict wordt ook door Van den Berg en Van Riet erkend. Maar het is wel nog een kunst om grote hoeveelheden data te vertalen naar praktische toepassingen. Van den Berg: “Een vriend van me werkt bij een partij die enorm veel data heeft. Zodra je de betreffende app aanzet in je auto, begint hij data te vergaren. We hebben een paar keer gebrainstormd over wat wij met al de gegevens zouden kunnen, maar kwamen er niet uit.”

Leon van Riet: ‘Verzekerbaarheid: situatie normaliseert.’

Samenwerking

Bundelz is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen verzekeraar en adviseur. Bundelz is ontwikkeld in Sparklab, het innovatielaboratorium van NN. Intrasurance verzorgt de administratie. Cooler: “Wij zagen dat een grote groep minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt. Bij Bundelz koopt de klant een bundel waarmee hij verzekerd is voor 1.000 kilometer. Is de bundel op, start vanzelf een nieuwe. Een kastje in de auto houdt bij hoeveel er wordt gereden.”

Van Riet: “In het Sparklab is ook het onlangs gelanceerde Perfect Day cyber security ontwikkeld, een gezamenlijk initiatief van NN en Centraal Volmacht Bedrijf (CVB), Klap, Verheul en Vrieling Adviesgroep. Het gaat NN overigens niet alleen om innovatie maar ook om verbreding van de dienstverlening. Zoals aanvullende services bij de woonverzekering bijvoorbeeld.”

Er wordt wel eens gezegd dat de relatie tussen verzekeraars en adviseurs door het provisieverbod van 2013 is bekoeld. Bovenstaande voorbeelden laten mooi zien dat dit dus niet klopt.

Frank Cooler: ‘Onverzekerbaarheid biedt ook kansen.’

Van den Berg: “Als er door het provisieverbod iets is veranderd, is het de relatie tussen adviseur en klant. Door het verbod is in een aantal branches sprake van adviesarmoede. Er gaat een generatie komen die bijvoorbeeld geen uitvaartverzekering heeft. Wie betaalt dan de uitvaart? De gemeente?”

Cooler: “Wij zijn inderdaad gestopt met uitvaartverzekeringen. We hebben het geautomatiseerd geprobeerd, maar zelfs dan loopt het niet.”

Van den Berg zegt niet bang te zijn voor de actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen, die er vrijwel zeker gaat komen. Maar: “Ik durf best op een polis te zetten: 20 procent provisie. Als ik echter op een premie van 40 euro moet zeggen: acht euro provisie, gaat dat bij de mensen een heel andere impact geven.”

Van Riet: “We moeten samen kijken hoe we dit goed vorm kunnen geven.”

Back to basics

Intrasurance en Heinenoord Assuradeuren zijn beide Gevolmachtigd Agent van NN en andere verzekeraars. De volmachtsector is volop in beweging, niet in de laatste plaats doordat verzekeraars – op hun beurt beïnvloed door de toezichthouder – volmachtkantoren nadrukkelijker afrekenen op hun kwaliteit. NN bijvoorbeeld heeft per 1 januari 2019 een nieuwe kwaliteitsbeloning ingevoerd. Van Riet: “Wij kijken in hoeverre de afspraken uit het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten worden nageleefd en koppelen daar een stukje beloning aan.”

Van den Berg noemt het back to basics en de juiste richting. “Wel jammer dat eerst een verlaging van de commissie werd aangekondigd en dat daarna pas uitleg volgde.”

Cooler zou graag zien dat er een geheel ander beloningsmodel komt bij volmachten: “Hoe groter onze verantwoordelijkheid, hoe groter onze beloning dient te zijn.”

Iedereen is het er over eens dat aan professionalisering van volmachtkantoren niet valt te ontkomen. Van den Berg: “Een huisvolmacht met drie maatschappijen kan onmogelijk hetzelfde doen als een service provider met 80 medewerkers. Huisvolmachten zullen niet verdwijnen, ze zijn perfect in niches, maar verzekeraars zullen meer gaan segmenteren naar omvang en professionaliteit van een volmachtbedrijf. Van Riet: “Volmacht met minder dan een miljoen premie is moeilijk rendabel te draaien. In het verleden hebben wij soms te makkelijk de pen uit handen gegeven. Nu geven we kantoren de keuze: wil je ook echt een volmachtkantoor zijn, prima, maar dan moet je er ook helemaal voor gaan.”

Van den Berg: “Toen Van Riet bij mij op kantoor was, zei hij: ‘Je bent niet voor niets volmacht’. Ik vind dat wel mooi gezegd. Een volmachtbedrijf moet de verantwoordelijkheid aankunnen.”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Hoe innovatief is uw organisatie?

Hoe innovatief is uw organisatie?

Om ons aan te passen aan een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk om te overleven als organisatie. Innoveren betekent...

NN Group verdeelt Nederlandse bedrijven in twee portefeuilles

NN Group verdeelt Nederlandse bedrijven in twee portefeuilles

Als gevolg van de groei van de activiteiten na recente acquisities heeft NN Group Nederland verdeeld in twee portefeuilles met afzonderlijke verantwoordelijkheden....

Het werk gaat door... Arjan Nollen

Het werk gaat door... Arjan Nollen

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

NN geeft tips om cyber criminelen te weren tijdens corona chaos

NN geeft tips om cyber criminelen te weren tijdens corona chaos

"Cybercriminelen maken slim gebruik van de chaos die ontstaat doordat de gebruikelijke communicatiestructuren van bedrijven door de corona-crisis worden doorbroken",...

Heinenoord/BeneVia neemt Fidus over

Heinenoord/BeneVia neemt Fidus over

Heinenoord/BeneVia heeft Fidus uit Geleen overgenomen. Heinenoord en Fidus verwachten de overname begin februari af te ronden. Fidus is een allround verzekeringskantoor...

Sociale vaardigheden en creativiteit

Sociale vaardigheden en creativiteit

In een zomerserie stelt VVP branchegenoten de vraag: wat is momenteel de grootste kans voor de financieel adviseur? Dit keer Frank Cooler (Intrasurance). Cooler:...

Kifid stelt Intrasurance in het gelijk

Kifid stelt Intrasurance in het gelijk

De Geschillencommissie Kifid heeft gevolmachtigde Intrasurance in het gelijk gesteld. Een consument claimde waterschade op zijn woon- en inboedelverzekering, maar...

Intrasurance wil met Yezzer bedrijfsverzekeringen toegankelijker maken

Intrasurance wil met Yezzer bedrijfsverzekeringen toegankelijker maken

Intrasurance en Yezzer (onderdeel van ondernemersplatform ‘Yellow Walnut’ dat ruim 20.000 gebruikers heeft) zijn een partnership aangegaan die ertoe...

Hoe robotproof is jouw baan?

Hoe robotproof is jouw baan?

De arbeidsmarkt zal enorm veranderen door de komst van robots en de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat zijn de winnaars en verliezers...

Kifid: opsporingskosten vallen niet onder dekking

Kifid: opsporingskosten vallen niet onder dekking

Opsporingskosten vallen niet onder de dekking omdat het geen kosten van materiële aard zijn, zo concludeert de Geschillencommissie Kifid in de bindende uitspraak...