Meer of minder verzekeraars?

Ron Gardenier LI 2018

Consolidatie en schaalvergroting houden de gemoederen meer dan bezig. Positief of negatief voor de klant? Goed voor de toezichthouder? Eigen belang verzekeraars? De meningen zijn verdeeld.

NN Group-CEO Lard Friese heeft daarover een duidelijke opvatting. Na de overname van Delta Lloyd door NN Group zou er volgens hem genoeg te kiezen overblijven. Ook is hij van mening dat samenvoeging juist tot versnelde innovatie leidt, wat vervolgens weer zou resulteren in meer en nieuwe producten.

A.s.r.-CEO Jos Baeten denkt er niet anders over. Hij spreekt over te veel spelers in een niet groeiende Nederlandse markt, waardoor het volgens hem logisch is dat het aantal spelers afneemt. Kortom, Friese en Baeten beschouwen consolidatie dus als een prima ontwikkeling voor de Nederlandse markt.

Mijn opvatting ligt genuanceerder en zeker bezien vanuit het perspectief van verzekeraars die het volmachtdistributiekanaal omarmen. Door de verdergaande consolidatie (ook de toekomst van VIVAT is recent onzeker geworden) verdwijnen merken, verschraalt het productenaanbod en wordt daardoor de concurrentiepositie van de klant verzwakt. Mogelijk is dit vanuit DNBperspectief een beheersbare en dus wenselijke situatie, maar vanuit ACM- en klantperspectief zeker niet.

De drie grote volmachtverzekeraars hebben gezamenlijk inmiddels 60 à 70 procent van de koek, wat de concurrentie niet bevordert. Het ligt voor de hand dat minder aanbod de prijzen zal opdrijven, zeker in branches waar de resultaatontwikkeling nog steeds sterk te wensen overlaat. Overigens zou dit een positief effect kunnen hebben op het in lijn brengen van pricing en risico.

Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking door middel van nieuwe producten, diensten en bedrijven. Alleen wanneer consumenten, bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende marktwerking. De wijze waarop DNB haar toezichtmechanisme inzet, lijkt -als onbedoeld neveneffect-bij te dragen aan een vermindering van marktwerking, een vergaande standaardisatie van verzekeringsproducten en risicomijdend gedrag bij verzekeraars. Over het fenomeen van onverzekerbaarheid hebben inmiddels al veel partijen hun mening geventileerd. Een vergaande consolidatie gaat dan zeker niet bijdragen aan een oplossing en zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen.

Het is niet alleen voor de AFM en de ACM een belangrijke opdracht om toegang van klanten tot een volwaardig functionerende markt te waarborgen. Oók de NVGA stelt het klantbelang centraal. Diversiteit in aanbod vraagt om meer aanbieders en meer marktwerking. Zoals we in ons recent opgestelde Position Paper 2018 hebben aangegeven, ziet de NVGA het als haar taak om binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverstrekkende verzekeraar de markt te betreden en deze markttoegang te faciliteren. Hierin hebben we inmiddels grote vooruitgang geboekt. Een aantal nieuwe risicodragers zijn eager om de markt te betreden en ik verwacht dat wij nog dit jaar een nieuwe toetreder mogen verwelkomen.

Gelijktijdig komen volmachtpartijen (serviceproviders) zelf ook met creatieve oplossingen om de klant te helpen. Door coverholder van Lloyds te worden en/ of actief te worden op de beurs, bieden zij het intermediair ondersteuning en volmachtbedrijven inkoopmogelijkheden.

‘Vergaande consolidatie leidt tot meer schaarste in afwijkende verzekerings-oplossingen’

Voldoende capaciteit blijft belangrijk voor de spreiding van risico’s, de verzekerbaarheid en zorgt ervoor dat een breed palet aan verzekeringsoplossingen kan worden aangeboden.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
NVGA verheugd over komst Maas Lloyd op volmachtmarkt

NVGA verheugd over komst Maas Lloyd op volmachtmarkt

De NVGA zegt de komst van Maas Lloyd op de Nederlandse volmachtmarkt toe te juichen. “De verzekeraar heeft in de afgelopen jaren haar vertrouwen in de volmachtmarkt...

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. De stichting heeft dan ook twee belangrijke...

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal (KBC) ontwikkeld, waarmee gevolmachtigden hun bedrijfsvoering kunnen toetsen...

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond hebben hun handtekening gezet onder een letter of intent om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal een impuls te geven. Ook softwareleveranciers...

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

'Samen Vooruit'. Dat was het thema van de tweejaarlijkse NVGA Marktmiddag Volmachten, die dit jaar samen met het Verbond van Verzekeraars werd georganiseerd in het...

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

De NVGA was verrast door een aantal onderwerpen in de eind vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde position paper 'Volmachten'. Dat zegt voorzitter...

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek...

Lager dan gemiddelde schaderatio

Lager dan gemiddelde schaderatio

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017. Dat blijkt uit de eerste Performancemonitor...

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier...

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

De inschrijving voor de NVGA AM Innovatieprijs is geopend. De prijs wordt toegekend aan de partij met de meest impactvolle innovatie voor de volmachtbranche en...