Mensenwerk blijft cruciaal bij bijzondere risico’s

VVP Event Bij Risico's 2018 groepsfoto resized

Innovatie in de adviespraktijk vraagt om innovatie van de adviespraktijk. Aldus schadedocent en auteur Anita Hol-Bubeck tijdens het VVP Event bijzondere risico’s in het VNAB kennis-en ontmoetingscentrum in Rotterdam.

Hol-Bubeck vertelde dat ze in 1975 mee mocht op excursie naar een verzekeraar. “daar kregen we een muts op het hoofd en slofjes aan. Vervolgens ging het naar de bovenste verdieping. Daar stond in een glazen bouwwerk de server van de maatschappij…”

Nu hebben we het over cyberaanvallen, digitalisering, deeleconomie, speed pedelecs, zelfrijdende voertuigen, drones, 3D-printen en andere innovaties. Die zullen uiteindelijk ook allemaal weer gewoon worden, maar ondertussen vragen ze toch wel de bijzondere aandacht van financieel dienstverleners. Wat te denken van ‘Handige Harrie’? Hij koopt een 3D-printer. Vervolgens vraagt een vriend aan Harrie of hij schroefjes wil printen voor de

‘Tachtig tot negentig procent van onze brandverzekeringen loopt via intermediair’

oldtimer die de vriend aan het restaureren is. Wat maakt dat van Harrie? Hij wordt producent.

Hetzelfde is zichtbaar bij het moderne ondernemen. De aannemer die zzp’ers inhuurt die op hun beurt weer andere zelfstandigen inschakelen, zzp’ers die samenwerken, haar eigen schoonzoon die op zaterdagen in zijn garage een barbershop heeft, een student die een eigen bedrijf begint. Het zijn maar enkele van de voorbeelden die Hol-Bubeck gaf van de innovatie die momenteel onder klanten plaatsvindt, terwijl de adviseur onverminderd zorgplicht heeft. Het is zaak om als adviseur goed op de hoogte te zijn en te blijven van de bezigheden van de klant. “De adviseur moet de risico’s blijven inventariseren.” Mede daarom gelooft HolBubeck niet in robotisering bij deze risico’s. De kans is dan toch te groot dat er zaken tussendoor glippen.

Menselijke factor blijft

Marga Purvis, algemeen directeur OOM Verzekeringen, zei tijdens de afsluitende paneldiscussie ook dat de menselijke factor bij bijzondere risico’s cruciaal zal blijven. Purvis: “Tachtig tot negentig procent van onze brandverzekeringen loopt via het intermediair. De adviseur levert hier echt toegevoegde waarde. Ik kan me niet voorstellen dat dit in de toekomst wegvalt.” OOM Verzekeringen was evenals De Hoop, Turien & Co en de Vereende, kennispartner van VVP Event Bijzondere Risico’s. De partners verzorgden kennissessies (zie verderop in dit nummer). Het verzekeren van risico’s die elders moeilijk of niet onder te brengen zijn, is een belangrijk of soms zelfs hoofdbestanddeel van de kennispartners.

Verkeerde kant van de lijn

Moeten deze maatschappijen alle bijzondere risico’s accepteren, was een vraag van Willem Vreeswijk (hoofdredacteur VVP en middagvoorzitter) aan het panel. De meningen waren verdeeld. Gilbert Pluym, algemeen directeur De Hoop, zei dat verzekeraars op z’n minst zouden moeten kijken wat er mogelijk is als de samenleving om bepaalde dekking vraagt. “Het is een maatschappelijk-ethische kwestie. Verzekeraars kunnen niet alles dekken. Maar als de samenleving om bepaalde dekking vraagt, moeten wij dat doen. We moeten als verzekeraars samen kunnen kijken of we zo’n risico kunnen poolen.”

Ingrid Visscher, directievoorzitter de Vereende, meent dat de bedrijfstak niet alles hoeft te verzekeren: “Moeten we in Nederland alles kunnen en alles willen? We moeten trots zijn op de volwassen markt die wij hebben, waarin de meeste risico’s een weg vinden. Die markt moeten we behouden, maar niet ten koste van alles. Als je moet uit wijken naar het buitenland, dan is dat maar zo.” Ondertussen dragen de verzekeraars van bijzondere en specifieke risico’s nadrukkelijk bij aan het in stand houden van de solidariteit, toch de wortel van het verzekeren. Hol-Bubeck: “Was er niet ooit het solidariteitsbeginsel? Risico’s die je zelf niet kon dragen, deelde je met anderen. Die solidariteit zou terug moeten komen.” Visscher ziet inderdaad dat de solidariteit onder druk staat door het kritische acceptatiebeleid van de reguliere maatschappijen. Ze noemde het belangrijk de solidariteit te organiseren, juist ook voor de niet-exclusieve risico’s, de mensen die nergens anders heen kunnen.

‘Je hebt het over verhoogde risico’s, ook wij moeten onder de streep neutraal uitkomen’

Pluym: “Naarmate verzekeraars meer weten van mensen, wordt de scheidslijn dunner. Vroeger of later is ieders gedrag fout en heb je alleen nog geïndividualiseerde premies.” Moet je dat willen als bedrijfstak, vroeg Pluym zich af. Sowieso “staan we als verzekeraars altijd aan de verkeerde kant van de lijn; wij hebben het altijd gedaan.”

Peter van Geijtenbeek, ceo Turien & Co, noemde gedrag juist heel belangrijk om mee te nemen bij de acceptatie. “Een vader die zijn net nieuw gekochte auto van acht ton mee geeft aan zijn zoon die net zijn rijbewijs heeft, vinden wij onacceptabel gedrag. Wij moeten wel degelijk op gedrag selecteren. Wij zien ook dat adviseurs die dit doen een beter rendement geven dan adviseurs die dit niet doen. Bij dezelfde tarieven en voorwaarden.”

Maatwerk kost geld

Over één ding was iedereen het nadrukkelijk wél eens: bijzondere of specifieke risico’s vragen om bijzondere aandacht en maatwerk en dat kost geld. Een adviseur in de zaal vroeg of de premies niet naar beneden kunnen. Volgens hem vallen steeds meer risico’s bij de reguliere verzekeraars van de lopende band, als gevolg van standaardisering of ‘eenheidsworst’, zoals de adviseur het noemt. Bij een verzekeraar van bijzondere risico’s zijn ze echter meer premie kwijt. Maar dat is niet te voorkomen. Van Geijtenbeek: “Het zijn risico’s waar je een bepaalde expertise voor nodig hebt. Je moet er dus verstand van hebben of kennis inkopen. Dat brengt kosten met zich mee.”

Purvis: “Je hebt het nu eenmaal over verhoogde risico’s. En ook wij moeten onder de streep neutraal uitkomen. Maar wij proberen echt wel om premies op maat te maken.” Volgens Visscher doet de markt uiteindelijk gewoon zijn werk. Tegenover een verhoogd risico staat een hogere premie.

Volgens Van Geijtenbeek is er nog wel wat te winnen. Een voorbeeld dat tijdens de middag regelmatig terug kwam, was dat van de pizzakoeriers. Roemrucht om hun schadelast. Het is de moeite waard, aldus Van Geijtenbeek, om te proberen de schadelast terug te dringen door de werkgevers te vragen maatregelen te nemen. Zoals rijles voor hun koeriers. Pay As You Drive is misschien ook een oplossing.

Cryptomunt

Het VVP Event Bijzondere Risico’s opende met een inleiding door Reinier Pollmann, programmamanager Innovatie & Fintech bij de AFM. Pollmann vertelde dat hij zich ooit had geërgerd aan de onwaarschijnlijke reclame voor effectenleaseproducten en dat dit uiteindelijk maakte dat hij toezichthouder werd. Hij vroeg zich af wat de effectenleaseproducten van deze tijd zijn? Zo’n product zal “innovatief zijn en net buiten het toezicht vallen. Het is digitaal en internationaal. Dan heb je het over de Bitcoin of in ruimere zin: cryptocurrencies.”

Crypto is met recht een bijzonder risico, al zullen verzekeraars er niet gauw in beleggen en zullen adviseurs het niet snel adviseren. Hoewel je er zomaar in kunt trappen. Pollmann liet zien dat aanbieders en adviseurs van cryptocurrencies uiterst manipulatief te werk gaan, net als destijds de aanbieders van effectenlease. Ze kunnen manipulatief zijn omdat veel mensen gevoelig zijn voor snelle winst, fiscaal voordeel en andere lokkers. Maar ook omdat zij in dit internettijdperk makkelijk hun data weggeven. En bedrijven gebruiken die data maar al te graag. Cambridge Analytica - net in opspraak geraakt en door Pollmann als voorbeeld aangehaald-lijkt er zelfs verkiezingsuitslagen mee te kunnen beïnvloeden.

Best verontrustend. Maar hoe het ook verder gaat, een paar dingen zullen nooit veranderen. Dat is dus dat bijzondere risico’s om advies vragen. En, zoals de adviseur die over de premies begon, opmerkte: “Iedere klant vindt zichzelf een bijzonder risico.”

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Draag elkanders lasten

Draag elkanders lasten

(Adviseur Paul Burger in VVP 2) De wereldbevolking is vorig jaar de acht miljard gepasseerd. Dit was mij al bekend, maar wat ik niet wist is dat van alle mensen...

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

De Vereende zag het premie-inkomen vorig jaar met acht procent toenemen van 55,9 miljoen euro naar 60,4 miljoen. Mede door de snelle premiegroei van de afgelopen...

Veel meer dan een zak met geld om geleden schade te vergoeden

Veel meer dan een zak met geld om geleden schade te vergoeden

(Partner in Kennis Turien & Co. in Katern Cyber in VVP 2) Een steeds groter deel van onze levens speelt zich online af. Dit brengt voordelen met zich mee,...

Martijn Hoogeweegen in RvC De Hoop

Martijn Hoogeweegen in RvC De Hoop

Martijn Hoogeweegen is benoemd tot lid van de RvC van De Hoop. Hij volgt Erik Muetstege op die na drie termijnen afscheid neemt. Hoogeweegen (1969) is directeur...

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

Klanten met een inboedel-/opstalverzekering van de Vereende kunnen voortaan ook kiezen voor duurzaam schadeherstel. De Vereende is in dit verband een samenwerking...

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en assurantieadviseurs slaan de handen ineen tegen onverzekerbaarheid.  Dit door onnodige stappen over te slaan zodat het verzekeren van motorvoertuigen...

De Vereende verhuist naar gebouw Verbond

De Vereende verhuist naar gebouw Verbond

De Vereende verhuist volgend jaar september naar het pand van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. De verzekeraar van bijzondere risico’s betrekt de vierde,...

Taxichauffeurs krijgen bij Vereende premiekorting via RijBeterBox

Taxichauffeurs krijgen bij Vereende premiekorting via RijBeterBox

Taxichauffeurs die gebruikmaken van de RijBeterBox kunnen bij een goede score een premiekorting 'verdienen' bij de Vereende. De RijBeterBox werd begin dit jaar gelanceerd....

Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

De Vereende zag in coronajaar 2021 het premievolume toenemen met 5 procent tot 55,6 miljoen euro. Het netto resultaat kwam uit op 2,8 miljoen euro. Volgens de Vereende...

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

(Partner in kennis de Vereende in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Nieuwe risico’s: als er één verzekeraar is die weet hoe je daarmee...