Met een kanon op een mug schieten

section1_page62_article53_1.jpg

Gevolmachtigd agenten en beursmakelaars worden door verzekeraars verplicht om van iedere onderneming vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende is en een doorlopende 100 procent-controle op hun gehele portefeuille in te richten. Aanjager van deze controle zou dnb zijn. Met deze maatregelen wordt de branche op enorme administratieve kosten gejaagd voor een beperkt risico. Het lijkt op het spreekwoordelijke ‘met een kanon op een mug schieten’.

Een financieel dienstverlener is op grond van diverse nationale en internationale wetten verplicht om ervoor te zorgen dat hij weet met wie hij zaken doet. Van toepassing zijn de Wft, de Wwft, de Sanctiewet 1977 alsmede de sanctiebepalingen van EU en VN. In het kort gezegd komen deze wetgevingen erop neer dat je geen zaken mag doen met personen die op de (inter) nationale sanctielijsten staan of personen die zich bezig houden met het financieren van terrorisme of het witwassen van gelden.

Sluit je bijvoorbeeld een bankrekening, een hypothecair krediet of een levensverzekering af, dan moet je de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (de ultimate beneficial owner of UBO) vaststellen en controleren of deze belanghebbende (niet alleen verzekeringnemer) op de (inter)nationale sanctielijsten staat. Ook in het geval van het uitkeren van schades of uitkeringen uit hoofde van een levensverzekering moeten de betrokken aan deze lijst worden getoetst. Tot zover geen bijzonderheden. Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat je weet met wie je zaken doet, het is tenslotte ook essentieel voor de reputatie van jouw bedrijf dat je geen zaken doet met ongewenste personen of bedrijven.

Om guidance te geven bij het inrichten van deze wettelijke bepalingen in de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van een financieel dienstverlener heeft het ministerie van Financiën een leidraad opgesteld. Het bijzondere is dat in deze leidraad, ten aanzien van de Sanctiewetgeving, staat te lezen dat van instellingen wordt verwacht dat ze een eigen risicoinschatting maken op basis waarvan zij maatregelen treffen ter uitvoering van de regeling. Een adequate risicoanalyse van de gehele organisatie is daartoe noodzakelijk, aldus de leidraad.

Gering risico

Het risico dat een op de sanctielijsten geplaatst persoon, organisatie of land zich voor een verzekering meldt bij een provinciale gevolmachtigd agent is erg gering, ook is er een relatief kleine kans dat een dergelijke gesanctioneerde als relatie op een uitkering (levensverzekering of schade) betrokken zal zijn. Dit risico is bij internationaal opererende beursmakelaars iets hoger.

De afgelopen jaren hebben wij gevolmachtigd agenten begeleid bij het opstellen van de risicoanalyse en het treffen van passende maatregelen – op basis van de uitkomsten van deze risicoanalyse – in onder meer het acceptatie- en schadebehandelingsproces. Bij de risicoanalyse hebben wij geconstateerd dat, indien een relatie zijn betalingsverkeer met de gevolmachtigd agent via een Nederlandse bankinstelling laat verlopen, het risico verwaarloosbaar is dat er zaken worden gedaan met een persoon, onderneming of land op de sanctielijst. De uiteindelijk belanghebbende van deze relatie is dan immers al lang en breed getoetst door de bank.

Verwaarloosbaar

Ik vind het dan ook vreemd dat het distributiekanaal wordt opgezadeld met extreme maatregelen voor een verwaarloosbaar risico. Nog vreemder vind ik dat DNB schijnbaar zwaardere eisen stelt aan de onder haar toezicht gestelden dan het ministerie van Financiën. Kortom: wie stopt de UBO-gekte?

Richard Meinders is directeur SVC Compliance en lid van VVP Ondernemerspanel

‘UBO-gekte jaagt branche op enorme administratieve kosten voor een beperkt risico’

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Online advies

Online advies

Nu u (tijdelijk) niet bij uw klant op bezoek kunt of klanten op uw kantoor kunt ontvangen, moet u op zoek naar een andere methode om in contact te blijven met...

Dag van het Topadvies nu op 7 oktober

Dag van het Topadvies nu op 7 oktober

De VVP Dag van het Topadvies is als gevolg van de coronacrisis verplaatst van 18 juni naar 7 oktober 2020. Belangrijk onderdeel van deze dag is de verkiezing van...

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken van het maatschappelijk ongelooflijk relevante adviesvak...

Zesde Dag van het Topadvies: de adviessector als great place to work

Zesde Dag van het Topadvies: de adviessector als great place to work

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie het adviesvak een welverdiend podium te geven én een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken...

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

De digitale revolutie heeft op alle sectoren in de maatschappij een enorme invloed, maar naast de technologische veranderingen verandert ook het gedrag...

Dag van het Topadvies verplaatst naar 7 oktober 2020

Dag van het Topadvies verplaatst naar 7 oktober 2020

De VVP Dag van het Topadvies vindt dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet op 18 juni plaats maar op 7 oktober in Fort Voordorp in Groenekan. Deze zesde Dag...

Verkiezing Advies Award in verband met coronavirus uitgesteld

Verkiezing Advies Award in verband met coronavirus uitgesteld

De verkiezing van de Advies Award 2020 wordt opgeschort. Dit heeft de organisatie en de jury van de Advies Award 2020 inmiddels laten weten aan alle 35 genomineerden....

Eerlijk Verzekerd trots op nominatie Advies Award 2020

Eerlijk Verzekerd trots op nominatie Advies Award 2020

Jantiena Ritskes van het advieskantoor Eerlijk Verzekerd uit Drachten is trots op de nominatie voor de VVP Advies Award 2020. Ritskes is één van de...

Team KOK Advies viert nominatie Advies Award 2020

Team KOK Advies viert nominatie Advies Award 2020

Het team van KOK Advies uit Amstelveen een van de 35 genomineerden voor de Advies Award 2020. KOK Advies behoort tot de top 3 van meest klantvriendelijke advieskantoren...

Deterink Financiële Diensten blij met nominatie Advies Award

Deterink Financiële Diensten blij met nominatie Advies Award

Deterink Financiële Diensten uit Tubbergen (Overijssel) is trots op de nominatie voor de Advies Award 2020. Kantooreigenaar Jean Paul Deterink en alle medewerkers...