Met een kanon op een mug schieten

section1_page62_article53_1.jpg

Gevolmachtigd agenten en beursmakelaars worden door verzekeraars verplicht om van iedere onderneming vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende is en een doorlopende 100 procent-controle op hun gehele portefeuille in te richten. Aanjager van deze controle zou dnb zijn. Met deze maatregelen wordt de branche op enorme administratieve kosten gejaagd voor een beperkt risico. Het lijkt op het spreekwoordelijke ‘met een kanon op een mug schieten’.

Een financieel dienstverlener is op grond van diverse nationale en internationale wetten verplicht om ervoor te zorgen dat hij weet met wie hij zaken doet. Van toepassing zijn de Wft, de Wwft, de Sanctiewet 1977 alsmede de sanctiebepalingen van EU en VN. In het kort gezegd komen deze wetgevingen erop neer dat je geen zaken mag doen met personen die op de (inter) nationale sanctielijsten staan of personen die zich bezig houden met het financieren van terrorisme of het witwassen van gelden.

Sluit je bijvoorbeeld een bankrekening, een hypothecair krediet of een levensverzekering af, dan moet je de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (de ultimate beneficial owner of UBO) vaststellen en controleren of deze belanghebbende (niet alleen verzekeringnemer) op de (inter)nationale sanctielijsten staat. Ook in het geval van het uitkeren van schades of uitkeringen uit hoofde van een levensverzekering moeten de betrokken aan deze lijst worden getoetst. Tot zover geen bijzonderheden. Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat je weet met wie je zaken doet, het is tenslotte ook essentieel voor de reputatie van jouw bedrijf dat je geen zaken doet met ongewenste personen of bedrijven.

Om guidance te geven bij het inrichten van deze wettelijke bepalingen in de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van een financieel dienstverlener heeft het ministerie van Financiën een leidraad opgesteld. Het bijzondere is dat in deze leidraad, ten aanzien van de Sanctiewetgeving, staat te lezen dat van instellingen wordt verwacht dat ze een eigen risicoinschatting maken op basis waarvan zij maatregelen treffen ter uitvoering van de regeling. Een adequate risicoanalyse van de gehele organisatie is daartoe noodzakelijk, aldus de leidraad.

Gering risico

Het risico dat een op de sanctielijsten geplaatst persoon, organisatie of land zich voor een verzekering meldt bij een provinciale gevolmachtigd agent is erg gering, ook is er een relatief kleine kans dat een dergelijke gesanctioneerde als relatie op een uitkering (levensverzekering of schade) betrokken zal zijn. Dit risico is bij internationaal opererende beursmakelaars iets hoger.

De afgelopen jaren hebben wij gevolmachtigd agenten begeleid bij het opstellen van de risicoanalyse en het treffen van passende maatregelen – op basis van de uitkomsten van deze risicoanalyse – in onder meer het acceptatie- en schadebehandelingsproces. Bij de risicoanalyse hebben wij geconstateerd dat, indien een relatie zijn betalingsverkeer met de gevolmachtigd agent via een Nederlandse bankinstelling laat verlopen, het risico verwaarloosbaar is dat er zaken worden gedaan met een persoon, onderneming of land op de sanctielijst. De uiteindelijk belanghebbende van deze relatie is dan immers al lang en breed getoetst door de bank.

Verwaarloosbaar

Ik vind het dan ook vreemd dat het distributiekanaal wordt opgezadeld met extreme maatregelen voor een verwaarloosbaar risico. Nog vreemder vind ik dat DNB schijnbaar zwaardere eisen stelt aan de onder haar toezicht gestelden dan het ministerie van Financiën. Kortom: wie stopt de UBO-gekte?

Richard Meinders is directeur SVC Compliance en lid van VVP Ondernemerspanel

‘UBO-gekte jaagt branche op enorme administratieve kosten voor een beperkt risico’

Reactie toevoegen

 
Editie
Editie 2021 van de VVP Advies Award officieel van start

Editie 2021 van de VVP Advies Award officieel van start

Naar aanleiding van een geheime virtuele bijeenkomst van de zes juryleden van de Advies Award 2021 en de spotters heeft de jury een top vijf per provincie kunnen...

Marieke van Zuien in jury Advies Award

Marieke van Zuien in jury Advies Award

Marieke van Zuien (commercieel directeur BNP Paribas Cardif) is toegetreden tot de jury van de VVP Advies Award. Marieke gaat zich samen met de andere juryleden...

Het begint bij jezelf

Het begint bij jezelf

Betekenisvol ondernemen begint bij jezelf als financieel dienstverlener. Je moet het echt zelf willen, je moet er echt zelf in geloven. Dan is klanttevredenheid...

Uitbesteding door de Gevolmachtigd Agent

Uitbesteding door de Gevolmachtigd Agent

(Richard Meinders, SVC Groep, in katern 'Volmachten vol in bedrijf!' in VVP 1-2021) Een belangrijk onderdeel van uitbesteding is dat je de werkzaamheden wel kunt...

Webinar betekenisvol adviseren

Webinar betekenisvol adviseren

De Federatie van Assurantieclubs organiseert op 21 januari om 16.00 uur in de reeks FvActueel een webinar over betekenisvol ondernemen. Dagvoorzitter en tevens voorzitter...

“Niet langer het gevoel dat ik klanten tekort doe”

“Niet langer het gevoel dat ik klanten tekort doe”

(VVP Ondernemerspanel in VVP 5-2020) Edwin Nijenhuis (Linie Financial Consultancy, Emmen) had moeite om focus aan te brengen in zijn praktijk. Het geluk lachte...

Hoe duurzaam is jouw advies?

Hoe duurzaam is jouw advies?

Steeds meer bedrijven en ook particulieren willen duurzame keuzes maken. Is duurzaamheid al een onderdeel van uw analyses en adviezen? Duurzaamheid lijkt een modewoord...

Samenvatting in beeld finale Advies Award 2020

Samenvatting in beeld finale Advies Award 2020

'Wakker worden met een glimlach.' Dat was de kop van de e-mail die de jury van de Advies Award van Leen Keijzerwaard ontving. Het winnen van de Advies Award 2020...

ISO 27001 en AVG

ISO 27001 en AVG

(door Joyce Koops en Richard Meinders, SVC Groep). ISO 27001 is een goede basis voor de gevolmachtigd agent om actief bezig te zijn met privacy en informatiebeveiliging. ISO...

Volg vanmiddag live de spetterende finale van de Advies Award 2020

Volg vanmiddag live de spetterende finale van de Advies Award 2020

Woon vanmiddag 16.00 uur gratis de spectaculaire live-uitzending bij van de finale van de Advies Award 2020 en bepaal wie zich het komende jaar het meest klantvriendelijke...