MiFID II: wat is er veranderd?

Logo Lindenhaeghe

Op 3 januari 2018 is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) II in werking getreden. Vanaf deze datum moeten marktpartijen en toezichthouders voldoen aan de nieuwe regelgeving. MiFID II is de opvolger van de Europese richtlijn MiFID I die in 2007 is ingevoerd. De nieuwe regelgeving is voor de marktpartijen complex en veelomvattend.

De evaluatie van MiFID I toonde aan dat er een aantal tekortkomingen was, onder meer op het gebied van transparantie, toezicht en technologische ontwikkelingen. Daarnaast bleken er te weinig regels te zijn voor markten die nog weinig gereguleerd zijn. Het doel van MiFID II is het transparanter en efficiënter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

Meldingsplicht transacties

Beleggingsondernemingen moeten de details melden van alle door hen uitgevoerde transacties in financiële instrumenten (en afgeleide instrumenten), die worden verhandeld op een handelsplatform, ongeacht de plaats van uitvoering. De informatie moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag, volledig aan de toezichthouder AFM worden gemeld. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor het uitvoeren van orders, maar ook voor het aannemen en doorgeven van orders. De registratie van de transacties vindt plaats in het TRS (TransactieRapportageSysteem). Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en Nederland hebben hierbij samenwerking gezocht in de zogeheten ‘Northern TRS’. Dit registratiesysteem voldoet aan de eisen van MiFID II.

Meldingsplicht persoonsgegevens

Per transactie moeten ook de persoonsgegevens van de klant gemeld worden. Voor natuurlijke personen moet bij de melding gebruik gemaakt worden van een nationaal paspoortnummer. Heeft de klant geen paspoort, dan zal een nationaal identificatienummer gebruikt moeten worden. Voor juridische entiteiten moet een LEI (Legal Entity Identifier) gebruikt worden, een uniek nummer waarmee partijen wereldwijd kunnen worden gevolgd door toezichthouders. Heeft de juridische entiteit geen LEI, dan mogen er géén transacties worden verricht voor deze entiteit.

De beleggingsonderneming moet voorafgaand aan de dienstverlening aan de klant een totaaloverzicht van alle te verwachten kosten verstrekken. Ook moet de klant worden geïnformeerd over de manier waarop de kosten in rekening worden gebracht. Bij een doorlopende relatie met een klant moet aan de klant tenminste één keer per jaar een opgave worden verstrekt van de totaal in rekening gebrachte kosten.

De kosten voor het beleggingsonderzoek mogen niet meer versleuteld worden in de kosten van het uitvoeren van de order. Vermogensbeheerders zullen de kosten van beleggingsonderzoek via een aparte rekening moeten betalen aan de bedrijven waar ze de research van inkopen. Vervolgens kunnen vermogensbeheerders zelf kiezen of ze deze rekening doorbelasten aan hun klanten of dat ze deze zelf betalen. Dit kan tot gevolg hebben dat vermogensbeheerders gaan kiezen voor producten waar geen researchkosten voor nodig zijn.

Vakbekwaamheid

Onder MiFID I moesten werknemers die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten voldoen aan vakbekwaamheidseisen en beschikken over voldoende kennis. Onder MiFID II is dit aangevuld met alle natuurlijke personen die onder hun verantwoordelijkheid klanten beleggingsadvies geven of informatie geven, dus alle personeelsleden met klantcontact.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan, aldus Lindenhaeghe die de slagingspercentages PE en Wft uit de periode april...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij...

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is het afkopen van lijfrente onder voorwaarden nu wel mogelijk zonder een revisierente. Door arbeidsongeschiktheid kan de inkomensterugval...

“Ik heb geen klanten”

“Ik heb geen klanten”

Welkom en afscheid bepalen veel en veel meer gastvrijheid dan het product. Dat was een van de eye openers die Esther Reinders meegaf in de kennissessie die zij...