MiFID II: wat is er veranderd?

Logo Lindenhaeghe

Op 3 januari 2018 is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) II in werking getreden. Vanaf deze datum moeten marktpartijen en toezichthouders voldoen aan de nieuwe regelgeving. MiFID II is de opvolger van de Europese richtlijn MiFID I die in 2007 is ingevoerd. De nieuwe regelgeving is voor de marktpartijen complex en veelomvattend.

De evaluatie van MiFID I toonde aan dat er een aantal tekortkomingen was, onder meer op het gebied van transparantie, toezicht en technologische ontwikkelingen. Daarnaast bleken er te weinig regels te zijn voor markten die nog weinig gereguleerd zijn. Het doel van MiFID II is het transparanter en efficiënter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

Meldingsplicht transacties

Beleggingsondernemingen moeten de details melden van alle door hen uitgevoerde transacties in financiële instrumenten (en afgeleide instrumenten), die worden verhandeld op een handelsplatform, ongeacht de plaats van uitvoering. De informatie moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag, volledig aan de toezichthouder AFM worden gemeld. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor het uitvoeren van orders, maar ook voor het aannemen en doorgeven van orders. De registratie van de transacties vindt plaats in het TRS (TransactieRapportageSysteem). Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en Nederland hebben hierbij samenwerking gezocht in de zogeheten ‘Northern TRS’. Dit registratiesysteem voldoet aan de eisen van MiFID II.

Meldingsplicht persoonsgegevens

Per transactie moeten ook de persoonsgegevens van de klant gemeld worden. Voor natuurlijke personen moet bij de melding gebruik gemaakt worden van een nationaal paspoortnummer. Heeft de klant geen paspoort, dan zal een nationaal identificatienummer gebruikt moeten worden. Voor juridische entiteiten moet een LEI (Legal Entity Identifier) gebruikt worden, een uniek nummer waarmee partijen wereldwijd kunnen worden gevolgd door toezichthouders. Heeft de juridische entiteit geen LEI, dan mogen er géén transacties worden verricht voor deze entiteit.

De beleggingsonderneming moet voorafgaand aan de dienstverlening aan de klant een totaaloverzicht van alle te verwachten kosten verstrekken. Ook moet de klant worden geïnformeerd over de manier waarop de kosten in rekening worden gebracht. Bij een doorlopende relatie met een klant moet aan de klant tenminste één keer per jaar een opgave worden verstrekt van de totaal in rekening gebrachte kosten.

De kosten voor het beleggingsonderzoek mogen niet meer versleuteld worden in de kosten van het uitvoeren van de order. Vermogensbeheerders zullen de kosten van beleggingsonderzoek via een aparte rekening moeten betalen aan de bedrijven waar ze de research van inkopen. Vervolgens kunnen vermogensbeheerders zelf kiezen of ze deze rekening doorbelasten aan hun klanten of dat ze deze zelf betalen. Dit kan tot gevolg hebben dat vermogensbeheerders gaan kiezen voor producten waar geen researchkosten voor nodig zijn.

Vakbekwaamheid

Onder MiFID I moesten werknemers die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten voldoen aan vakbekwaamheidseisen en beschikken over voldoende kennis. Onder MiFID II is dit aangevuld met alle natuurlijke personen die onder hun verantwoordelijkheid klanten beleggingsadvies geven of informatie geven, dus alle personeelsleden met klantcontact.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...