Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie de taak die een adviseur bij zo’n transactie heeft. De Commissie stelt eerst vast dat er tussen de consument en de adviseur een overeenkomst van opdracht is gesloten. Ten aanzien hiervan formuleert de geschillencommissie de volgende algemene eis: “Van een hypotheekadviseur mag in dit verband worden verwacht dat deze zijn advies pas verstrekt nadat hij de benodigde gegevens heeft verzameld en deugdelijk heeft geanalyseerd” (zie hiervoor ook Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 november 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:4665).”

Vervolgens stelt de Commissie vast in welke mate een adviseur bij het opstellen van zijn advies mag uitgaan van feitelijke informatie zoals die door de consument aan de adviseur is verstrekt. Hierover geeft de Commissie het volgende oordeel: “Hierbij kan er echter niet aan voorbij worden gegaan dat een hypotheekadviseur, wat betreft de feitelijke informatie betreffende zijn cliënt, in het algemeen in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van hetgeen die cliënt zelf aan informatie aandraagt. In beginsel mag de hypotheekadviseur ervan uitgaan dat die informatie juist is, tenzij er aanwijzingen zijn die tot een nader onderzoek door de hypotheekadviseur nopen.”

Tot slot formuleert de Commissie een minimumnorm die van een adviseur mag worden verwacht die een advies geeft ter zake het oversluiten van een hypotheek: “Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het omzetten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier waarin minimaal een correcte vergelijking tussen de bestaande hypothecaire geldlening en de nieuw af te sluiten hypothecaire geldlening wordt opgenomen.” – Uitspraak 2019-153

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet helft advieskosten terugstorten

Adviseur moet helft advieskosten terugstorten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat De Hypotheker de helft van de advieskosten terugbetalen aan de klant wegens schending van de...

Schending advieszorgplicht kost SNS Bank 22 mille

Schending advieszorgplicht kost SNS Bank 22 mille

Schending van zijn zorgplicht als adviseur kost SNS Bank 22.312,33 euro. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) stelt in Uitspraak 2019-376...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

Mkb'er kan met klacht over alternatieve financiering terecht bij Kifid

Mkb'er kan met klacht over alternatieve financiering terecht bij Kifid

Kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf 1 juli ook met klachten over alternatieve financieringen terecht bij Kifid. Ondernemers met klachten over...

Consumenten vertrouwden terecht op offerte bij beleggingsverzekering

Consumenten vertrouwden terecht op offerte bij beleggingsverzekering

Doordat de verzekeraar meer kosten in rekening heeft gebracht dan de consumenten uit de offerte mochten begrijpen, is de verzekeraar toerekenbaar tekort geschoten,...

Dood in de WC-pot voor klacht

Dood in de WC-pot voor klacht

Aegon hoeft de schade niet te vergoeden die ontstond nadat de klager tijdens de vakantie van zijn buren ongevraagd hun WC doortrok. De spoelbak bleef lopen, waardoor...