MKB Verzuimontzorgverzekering niet laten liggen

VVP Event Inkomen groepsfoto

Financieel adviseurs zijn het aan hun stand verplicht, aldus Janthony Wielink (Enkwest) op het VVP Event Inkomen in Fort Voordorp in Groenekan, de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering onder de aandacht van hun klanten te brengen. Het event, mede mogelijk gemaakt door De Amersfoortse, FinRust, Movir, Nedasco en Turien & Co., werd door 170 inkomensadviseurs bezocht.

Wielink toonde zich positief over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, onder meer vanwege de premiestabiliteit en last but not least het ontzorgen. Want juist dit laatste is een hoofdkenmerk van de nieuwe verzekering. “Dit product komt”, aldus Wielink, “te staan naast de gewone verzuimverzekering. Het grote verschil zit ‘m in het ontzorgen.”

Wielink vroeg de deelnemers aan het Event of zij denken dat de premie van de nieuwe verzekering hoger of lager zal uitvallen dan die van de traditionele verzuimpolis. Lager, was het goede antwoord. Dit dankzij de strakke regie-aanpak. Zullen de kosten van de dienstverlening omhoog gaan, was de volgende vraag.

Foto (van links naar rechts): Marco Pos (Nedasco), Janthony Wielink (Enkwest), Marco Kok (KOK Advies en FinRust), Marc Leemberg (Nedasco), Liesbeth Wijnvoord (Movir), Josette Dijkhuizen (namens De Amersfoortse), Alexander van Loon (De Amersfoortse), Henk Boor (De Amersfoortse), Marc Houtman (Be Suitable/Nedasco), Tom Baken (Movir).

Het antwoord: ”ja. Maar er is geen enkele reden voor de financieel adviseur”, zei Wielink met nadruk, “om de nieuwe verzekering niet onder de aandacht te brengen van de klant. De klant zal er niet naar vragen. Maar dit nieuwe product voldoet aan zijn specifieke vragen.”

De meeste verzekeraars zullen volgens Wielink geen verlengingsvoorstellen gaan doen geënt op de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Maar daar mag de adviseur zich niet achter verschuilen. Wielink ziet het nog niet gebeuren dat de nieuwe polis per 1 januari al wijdverbreid zal zijn. “Dit moet de tijd krijgen. Maar er zal steeds meer animo komen.”

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is onderdeel van een trio aan maatregelen om kleinere ondernemers te stimuleren mensen in vaste dienst te nemen. De andere maatregelen: per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratieinspanningen (RIV-toets) leidend. En er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro. Wielink rekende voor dat het gaat om 1.200 euro per werkgever, ongeacht de omvang van de onderneming. Volgens hem een cadeautje dat de financieel adviseur prima kan gebruiken als ingang tot het adviesgesprek over de Verzuim-ontzorgpolis.

Dat het advies van de bedrijfsarts leidend wordt, is overigens geen garantie dat een werkgever nooit meer een loonsanctie opgelegd krijgt. Wielink: “Als de bedrijfsarts zegt: ik zie mogelijkheden en de werkgever doet vervolgens niks…”

Verplichte aov

Minister Koolmees zal de geschiedenis ingaan als de minister die de MKB Verzuim-ontzorgverzekering introduceerde. Er is nog een andere polis die onder Koolmees tot stand lijkt te gaan komen: een verplichte AOV voor zelfstandigen. Wielink denkt wel dat invoering van deze verzekering pas in 2021, 2022 of misschien zelfs nog later komt. De vraag is of Koolmees dan nog minister is, want in maart 2021 zijn er immers weer verkiezingen. Overall is Wielink positief over wat Koolmees heeft bereikt en in gang heeft gezet. “De vorige minister liet het ene na het andere proefballonnetje op. Koolmees heeft gewoon een paar stippen aan de horizon gezet en die werkt hij uit.”

Over een verplichte AOV voor zelfstandigen wordt al jaren gesteggeld. Maar na de onderhandelingen over het Pensioenakkoord was ze ineens realiteit. Als een duveltje uit een doosje, zoals Wielink het omschreef. En dat duveltje, daar is Wielink van overtuigd, laat zich niet meer terugduwen. “Dit is politiek slim gespeeld. Voorheen was er de discussie: moet die verzekering er komen of niet, nu is de discussie hoe gaat de verzekering er uit zien.”

Hoe de polis er uit gaat zien, weet Wielink ook niet. “In ieder geval zal ze betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn.”

Wab

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering en de verplichte AOV voor zelfstandigen zijn niet de enige wapenfeiten van Koolmees. Wielink wees bijvoorbeeld ook op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). En ook op de samenhang tussen de verschillende maatregelen. Dat is trouwens niet hetzelfde als dat het een compleet pakket is; op het WIA-vlak laat de minister het volgens de deskundigen nog even afweten.

Een belangrijk element van de WAB is afschaffing van de sectorpremie. Vanaf 1 januari 2020 betaalt de werkgever een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Zo zou het aantrekkelijker moeten worden om mensen voor vast aan te nemen.

‘Adviseur mag zich niet verschuilen achter verlengingsvoorstellen verzekeraars’

Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is vijf procentpunt. De premiepercentages worden jaarlijks vastgesteld door de minister. Wielink zei benieuwd te zijn “hoeveel bedrijven hier al een calculatie op hebben gemaakt”.

Al met al bleek uit dit en het verdere overzicht van ontwikkelingen zoals Wielink dat gaf, dat het echt wel beweegt op inkomensvlak momenteel. Volop werk aan de winkel dus voor de adviseurs!

Kapstok

Na Wielink sprak adviseur Marco Kok (KOK Advies en FinRust) de inkomensadviseurs toe. Hij weet evenmin als Wielink welke vorm de verplichte AOV voor zelfstandigen krijgt. Wel weet hij dat de introductie een prima ingang biedt om het gesprek met ondernemers aan te gaan. Hij gaf zijn inleiding dan ook als titel mee ‘AOV verplicht: kapstok voor de adviseur’.

Kok liet zien hoe de adviseur met behulp van FinRust de huidige financiële situatie van de klant vlot inzichtelijk kan maken evenals de inkomenssituatie bij de scenario’s overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Kok behandelde een praktijkcasus rond een 35-jarige ondernemer met 48.000 euro winst uit onderneming. Zijn vrouw werkt drie dagen per week in loondienst (inkomen 1.250 euro netto per maand). Er zijn twee kinderen. FinRust rekent uit dat het netto-inkomen van dit gezin per maand 4.354 euro is. Kok: “Dan krijgen we bijna altijd dezelfde reactie: ‘Dat is toch wel veel!’ en ‘Waar blijft het allemaal?’”

Stel dat deze ondernemer arbeidsongeschikt wordt, is een kapitaal nodig van circa acht ton om het inkomen op peil te houden. Kok: “Geen enkele ondernemer op die leeftijd heeft acht ton op de plank liggen. AOdekking, in welke vorm dan ook, is noodzaak.” Welke vorm het beste bij de klant past, is uiteraard aan de adviseur om te bepalen. Zo moet terdege rekening worden gehouden met de fiscale consequenties van een AOV. Kok liet zien dat het programma dit ook doet.

Volgens Kok vinden steeds meer adviseurs de weg naar FinRust: “Veel adviseurs vinden het moeilijk om inzicht te geven. En als ze het wel kunnen, weten ze niet hoe ze er een verdienmodel van kunnen maken. FinRust biedt het platform. Maar wat meer is: het werk wordt zoveel leuker! Je bent als adviseur niet meer bezig met het product maar met de mens.”

Foto (van links naar rechts): Marco Pos (Nedasco), Janthony Wielink (Enkwest), Marco Kok (KOK Advies en FinRust), Marc Leemberg (Nedasco), Liesbeth Wijnvoord (Movir), Josette Dijkhuizen (namens De Amersfoortse), Alexander van Loon (De Amersfoortse), Henk Boor (De Amersfoortse), Marc Houtman (Be Suitable/Nedasco), Tom Baken (Movir).

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Ondernemers wijzen op belang bewust reizen in vakantietijd

Ondernemers wijzen op belang bewust reizen in vakantietijd

Ondernemingsorganisaties roepen hun leden en hun werknemers op om voor vertrek naar vakantie goed de reisadviezen te raadplegen. Na bezoek aan een oranje...

Kosteloos ontwikkeladvies aanvragen vanaf nu mogelijk

Kosteloos ontwikkeladvies aanvragen vanaf nu mogelijk

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen sinds 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen...

21.000 aanvragen voor TOFA

21.000 aanvragen voor TOFA

UWV heeft sinds maandag 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van onder andere flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten die in aanmerking willen komen voor de Tijdelijke...

Beroep op Ziektewet sterk gestegen

Beroep op Ziektewet sterk gestegen

Het beroep op de Ziektewet is sterk gestegen. UWV: "Dit komt allereerst doordat een aantal grote eigenrisicodragende uitzendbureaus per 1 januari 2020 is teruggekeerd...

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Het ministerie van Sociale Zaken is de internetconsultatie 'Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden' gestart. Deze concept subsidieregeling...

"Deeltijdpensioen uitbreiden met variaties in pensioenopbouw"

"Deeltijdpensioen uitbreiden met variaties in pensioenopbouw"

Netspar oppert in een Design Paper twee manieren om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren: het aanbieden van een centrale (activerende) begeleider...

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Het kabinet maakt werk van een financiële tegemoetkoming voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen. Zo'n tegemoetkoming...

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies...

Re-integratie in tijden van corona

Re-integratie in tijden van corona

(Door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat...

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni tot en met september)....