Moet adviseur consument attenderen op einde ORV?

LEVEN – Consument sluit via de bank een hypotheek. De bank treedt ook op als adviseur voor een ORV die op 17 december 2004 voor een periode van tien jaar wordt afgesloten. In 2007 wordt de hypotheek afgelost. De ORV blijft echter doorlopen. Op 31 oktober 2014 krijgt de consument van haar arts te horen dat zij een ernstige aandoening heeft. Zonder verdere aankondiging loopt de verzekering op 17 december 2014 af en komt deze te vervallen. De consument meent dat de bank in haar rol als adviseur haar tijdig had behoren te waarschuwen dat de ORV zou aflopen.

De bank erkent – in haar rol als adviseur – dat het gebruikelijk is dat zij haar relaties tijdig informeert over het aflopen van een ORV. Ook voor de bank is het onduidelijk waarom dit in deze casus niet heeft plaatsgevonden.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak:

1. In dit geval bieden de verzekeringsvoorwaarden geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de verzekeraar contractueel gebonden was om de verzekering te verlengen. De consument had hier dus geen recht op.

2. Gelet op haar gezondheidssituatie heeft de consument onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op het moment dat de ORV eindigde nog een nieuwe verzekering had kunnen afsluiten. Het niet tijdig waarschuwen dat de ORV zou komen te vervallen, heeft daardoor niet geleid tot schade voor de consument. De vordering van de consument wordt afgewezen – Uitspraak 2017 – 178

Leermomenten voor adviseurs

Als de aanleiding voor het sluiten van een verzekering vervalt, zal van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur worden verwacht dat hij met de klant in overleg treedt over de wenselijkheid de verzekering te laten voortbestaan.

Bij het einde van de contractueel overeengekomen verzekeringsperiode lijkt het verstandig de consument voorafgaand aan deze beëindiging hierop nog eens te attenderen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelt in een dinsdag gepubliceerde uitspraak dat de bank bij registratie van persoonsgegevens niet standaard mag uitgaan van...

Geen disculperende stilstand

Geen disculperende stilstand

(Kifid-uitspraak GC 2024-.0061) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een scooterrijder. Hij is van mening dat de scooterrijder, verzekerde van...

ORV splijt ex-partners

ORV splijt ex-partners

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij...

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2024- 0053) De consument heeft de adviseur ingeschakeld voor advies over en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek en het verkrijgen...

Sector geeft Kifid ruime voldoende

Sector geeft Kifid ruime voldoende

Financiële dienstverleners zijn in 2023 onverminderd tevreden over het financiële klachteninstituut Kifid. Zij waarderen Kifid met een 7,4 gemiddeld. Ruim...

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0040) Toen de consument advies vroeg voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening, ging de adviseur ervan uit dat de consument en zijn...

Alleen op strand met waardevolle spullen? Dan niet badderen!

Alleen op strand met waardevolle spullen? Dan niet badderen!

(Kifid-uitspraak GC 2024-0042) De spullen van de consument zijn tijdens een bezoek aan het strand in Thailand gestolen op het moment dat de consument de zee in is...

Kifid: afronding projectmatig behandelen beleggingsverzekeringsklachten in zicht

Kifid: afronding projectmatig behandelen beleggingsverzekeringsklachten in zicht

Op dit moment heeft Kifid nog ongeveer 80 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling. Daarmee komt de afronding van de projectmatige en fasegewijze aanpak van...