Moet adviseur consument attenderen op einde ORV?

LEVEN – Consument sluit via de bank een hypotheek. De bank treedt ook op als adviseur voor een ORV die op 17 december 2004 voor een periode van tien jaar wordt afgesloten. In 2007 wordt de hypotheek afgelost. De ORV blijft echter doorlopen. Op 31 oktober 2014 krijgt de consument van haar arts te horen dat zij een ernstige aandoening heeft. Zonder verdere aankondiging loopt de verzekering op 17 december 2014 af en komt deze te vervallen. De consument meent dat de bank in haar rol als adviseur haar tijdig had behoren te waarschuwen dat de ORV zou aflopen.

De bank erkent – in haar rol als adviseur – dat het gebruikelijk is dat zij haar relaties tijdig informeert over het aflopen van een ORV. Ook voor de bank is het onduidelijk waarom dit in deze casus niet heeft plaatsgevonden.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak:

1. In dit geval bieden de verzekeringsvoorwaarden geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de verzekeraar contractueel gebonden was om de verzekering te verlengen. De consument had hier dus geen recht op.

2. Gelet op haar gezondheidssituatie heeft de consument onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op het moment dat de ORV eindigde nog een nieuwe verzekering had kunnen afsluiten. Het niet tijdig waarschuwen dat de ORV zou komen te vervallen, heeft daardoor niet geleid tot schade voor de consument. De vordering van de consument wordt afgewezen – Uitspraak 2017 – 178

Leermomenten voor adviseurs

Als de aanleiding voor het sluiten van een verzekering vervalt, zal van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur worden verwacht dat hij met de klant in overleg treedt over de wenselijkheid de verzekering te laten voortbestaan.

Bij het einde van de contractueel overeengekomen verzekeringsperiode lijkt het verstandig de consument voorafgaand aan deze beëindiging hierop nog eens te attenderen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Adviseur vroeg te laat renteaanbod aan

Adviseur vroeg te laat renteaanbod aan

(Kifid-uitspraak GC 2024-0038) De consumenten verwijten de adviseur dat hij niet tijdig een renteaanbod heeft aangevraagd bij de bank. Zij betalen daarom uiteindelijk...

Adviseur was te veel alleen doorgeefluik

Adviseur was te veel alleen doorgeefluik

(Kifid-uitspraak GC 2024-0022) De consument heeft in 1997 een beleggingsverzekering afgesloten. De consument vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden...

Geen zoete afdronk voor klager

Geen zoete afdronk voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2024-0030) Als gevolg van een storm zijn zonnepanelen van de consument van het dak van haar woning afgewaaid en tegen geparkeerde auto’s...

Vlieger gaat niet op

Vlieger gaat niet op

(Kifid-uitspraak GC 2024-0017) De zoon van de consument is tijdens de gezinsvakantie in Frankrijk uitgenodigd voor een interview op het Amerikaanse consulaat in...

Adviseur mag vergoeding houden ondanks gebrekkige communicatie

Adviseur mag vergoeding houden ondanks gebrekkige communicatie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0012) De consument verwijt de adviseur dat hij gebrekkig met hem heeft gecommuniceerd. Bovendien heeft hij onvoldoende de belangen van de...

Verzekeraar mag uitgaan van juistheid oordeel deskundige

Verzekeraar mag uitgaan van juistheid oordeel deskundige

(Kifid-uitspraak GC 2024-0016) De verzekeraar mag in beginsel uitgaan van de juistheid van het oordeel van de door hem ingeschakelde deskundige tenzij blijkt dat...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Schending zorgplicht kost adviseur 22 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 22 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-1013) De consumenten vorderen 20.000 euro vanwege de hogere rente en 2.000 euro aan bemiddelingskosten voor een nieuwe adviseur. De Geschillencommissie...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

25 meter is niet vlakbij

25 meter is niet vlakbij

(Kifid-uitspraak GC 2023-0980) Diefstal waardevolle bagage uit auto tijdens een korte stop. De consument heeft een beroep gedaan op de reisverzekering en de verzekeraar...