Mooie kans voor adviseurs

Angelo Wiegmans

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product te kiezen, als ze zo snel al kúnnen overstappen. Maar in 2020 biedt de verzuim-ontzorg-verzekering de assurantieadviseur een mooie kans om de MKB-werkgever te informeren en te helpen bij het maken van de afweging. Zodat de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2021 een succes wordt.

Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieplicht als zwaar en vinden het veel gedoe. Inmiddels is de MKB verzuimontzorg-verzekering geïntroduceerd. Werkgevers kunnen daardoor een nieuwe verzekering afsluiten, waarbij zij ontzorgd worden als een werknemer langdurig uitvalt. Waarom komt het nog niet goed van de grond?

Werkgevers zullen moeten worden geïnformeerd over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Om de werkgevers goed te informeren is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Slim Werkgeven gestart. De campagne bestaat uit tips en filmpjes en algemene informatie. Ook heeft het ministerie in een aantal tips benoemd om in gesprek te gaan met de assurantieadviseur. Een mooie kans voor de assurantieadviseur om in gesprek te gaan met zijn relaties.

Contracten

Deze verzuimverzekering kent een integrale aanpak en verzekeraars kennen daarom binnen deze verzekering vaak één arbodienst. Een van de problemen waardoor een overstap lastig kan zijn is dat de bestaande verzuimverzekering nog niet aan het einde van zijn contractstermijn zit, waardoor overstappen en vergelijken niet of nauwelijks mogelijk is. Vaak wordt een verzuimverzekering in het begin met een termijn van drie jaar afgesloten. Loopt de verzuimverzekering langer, is de verzuimverzekering veelal maandelijks opzegbaar en kan de werkgever overstappen indien gewenst. Daarnaast is er ook een contract bij een bestaande arbodienst welke beëindigd zal moeten worden. Deze kan in combinatie met een verzuimverzekering zijn afgesloten of de werkgever kan een los contract met een arbodienst hebben afgesloten. In dat laatste geval kennen veel arbodiensten een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging had dan al vóór 1 oktober 2019 een feit moeten zijn om per 1 januari 2020 te kunnen overstappen. Dit is één van de redenen dat de overstap tijd zal kosten, waardoor niet direct in het jaar 2020 al veel werkgevers zomaar kunnen overstappen.

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGAherbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

Kritiek

Ondertussen is er ook kritiek vanuit de federatie van kleine bouwondernemingen AFNL-NOA. Zo stond er onlangs een artikel in een dagblad dat MKB-ondernemers in de bouw, afbouw en infra zich grote zorgen maken over het uitblijven van duidelijke communicatie over de MKB verzuimontzorg-verzekering. Eind november zou een campagne starten van MKB-Nederland met als motto Beter Geregeld. Echter is het jaar bijna om en zullen er per 1 januari 2020 niet veel werkgevers overstappen is de verwachting. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de communicatie vooral via assurantieadviseurs verloopt.

De assurantieadviseur kan de vragen van de MKB-werkgever beantwoorden. Welke zaken zijn reeds geregeld? Wanneer zijn de contracten opzegbaar? En wat wil de werkgever wel of juist niet verzekerd hebben? Wat zijn de verschillen? De assurantieadviseur kan zich hierdoor profileren als dé adviseur voor MKB Nederland.

Reactie toevoegen

 
Meer over
WIA: tegenvaller van 140 miljoen

WIA: tegenvaller van 140 miljoen

De WIA kent een tegenvaller die oploopt tot ruim 140 miljoen euro in 2027. Aldus het kabinet in de Voorjaarsnota. Het grootste deel van de tegenvaller (128 miljoen...

Vervroeging stapsgewijze verhoging minimumloon

Vervroeging stapsgewijze verhoging minimumloon

De verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 7,5 procent wordt een jaar eerder gestart en vindt plaats in drie stappen. Het WML wordt jaarlijks verhoogd...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

SLIM-regeling gewijzigd

SLIM-regeling gewijzigd

Met ingang van 1 juni verandert een aantal zaken in de procedure van het beoordelen van aanvragen voor de SLIM-regeling. Samenwerkingsverbanden hebben voortaan twee...

Werkgevers betalen teveel premie

Werkgevers betalen teveel premie

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 02-2022) Wij komen in de praktijk regelmatig tegen dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn voor welke werknemers...

Long COVID bij 20 tot 37 procent coronapatiënten

Long COVID bij 20 tot 37 procent coronapatiënten

Afhankelijk van de definitie kreeg 20 tot 37 procent van de coronapatiënten te maken met Long COVID genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en andere...

FNV en AOb eisen 150 miljoen voor slachtoffers Long COVID

FNV en AOb eisen 150 miljoen voor slachtoffers Long COVID

Er moet een tegemoetkomingsfonds van 150 miljoen euro komen voor werknemers in zorg & welzijn en het onderwijs die met Long COVID kampen, vinden FNV en AOb....

WIEG wordt ongewijzigd voortgezet

WIEG wordt ongewijzigd voortgezet

Bijna driekwart (74 procent) van de partners die recht hadden op het aanvullend geboorteverlof hiervan gebruik heeft gemaakt. Daarnaast heeft zestien procent gebruikgemaakt...

Merendeel werkgevers moet (deel) NOW-1 terugbetalen

Merendeel werkgevers moet (deel) NOW-1 terugbetalen

Het merendeel van de werkgevers (70 procent) moet (een deel van) het voorschot NOW-1 terugbetalen. De meest voorkomende reden is dat het omzetverlies minder groot...

Subsidieregeling Long COVID uiterlijk in juni gepubliceerd

Subsidieregeling Long COVID uiterlijk in juni gepubliceerd

Minister Helder verwacht uiterlijk in juni de subsidieregeling tijdelijke ondersteuning zorgwerknemers met post-covid-syndroom te publiceren. Dat schrijft zij in...