Mooie kans voor adviseurs

Angelo Wiegmans

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product te kiezen, als ze zo snel al kúnnen overstappen. Maar in 2020 biedt de verzuim-ontzorg-verzekering de assurantieadviseur een mooie kans om de MKB-werkgever te informeren en te helpen bij het maken van de afweging. Zodat de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2021 een succes wordt.

Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieplicht als zwaar en vinden het veel gedoe. Inmiddels is de MKB verzuimontzorg-verzekering geïntroduceerd. Werkgevers kunnen daardoor een nieuwe verzekering afsluiten, waarbij zij ontzorgd worden als een werknemer langdurig uitvalt. Waarom komt het nog niet goed van de grond?

Werkgevers zullen moeten worden geïnformeerd over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Om de werkgevers goed te informeren is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Slim Werkgeven gestart. De campagne bestaat uit tips en filmpjes en algemene informatie. Ook heeft het ministerie in een aantal tips benoemd om in gesprek te gaan met de assurantieadviseur. Een mooie kans voor de assurantieadviseur om in gesprek te gaan met zijn relaties.

Contracten

Deze verzuimverzekering kent een integrale aanpak en verzekeraars kennen daarom binnen deze verzekering vaak één arbodienst. Een van de problemen waardoor een overstap lastig kan zijn is dat de bestaande verzuimverzekering nog niet aan het einde van zijn contractstermijn zit, waardoor overstappen en vergelijken niet of nauwelijks mogelijk is. Vaak wordt een verzuimverzekering in het begin met een termijn van drie jaar afgesloten. Loopt de verzuimverzekering langer, is de verzuimverzekering veelal maandelijks opzegbaar en kan de werkgever overstappen indien gewenst. Daarnaast is er ook een contract bij een bestaande arbodienst welke beëindigd zal moeten worden. Deze kan in combinatie met een verzuimverzekering zijn afgesloten of de werkgever kan een los contract met een arbodienst hebben afgesloten. In dat laatste geval kennen veel arbodiensten een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging had dan al vóór 1 oktober 2019 een feit moeten zijn om per 1 januari 2020 te kunnen overstappen. Dit is één van de redenen dat de overstap tijd zal kosten, waardoor niet direct in het jaar 2020 al veel werkgevers zomaar kunnen overstappen.

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGAherbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

Kritiek

Ondertussen is er ook kritiek vanuit de federatie van kleine bouwondernemingen AFNL-NOA. Zo stond er onlangs een artikel in een dagblad dat MKB-ondernemers in de bouw, afbouw en infra zich grote zorgen maken over het uitblijven van duidelijke communicatie over de MKB verzuimontzorg-verzekering. Eind november zou een campagne starten van MKB-Nederland met als motto Beter Geregeld. Echter is het jaar bijna om en zullen er per 1 januari 2020 niet veel werkgevers overstappen is de verwachting. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de communicatie vooral via assurantieadviseurs verloopt.

De assurantieadviseur kan de vragen van de MKB-werkgever beantwoorden. Welke zaken zijn reeds geregeld? Wanneer zijn de contracten opzegbaar? En wat wil de werkgever wel of juist niet verzekerd hebben? Wat zijn de verschillen? De assurantieadviseur kan zich hierdoor profileren als dé adviseur voor MKB Nederland.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Sociale Zaken is vrijdag de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel dat de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar grootte...

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister Koolmees is niet van plan het beleid ten aanzien van de vervroegde uittredingsregelingen te herzien. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen naar aanleiding...

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

De komende vijf jaar is volgens Baken Adviesgroep de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019, toen zij uitkwam op 3,1 procent. “De groei...

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

De sterke stijging van het aantal werkenden in de doelgroep Participatiewet die onder de No-riskpolis valt, heeft geleid tot een sterk stijging van de uitkeringsjaren...

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Is het rapport van de commissie-Borstlap een bom onder het hybride stelsel? Die vraagt stelt Janthony Wielink (Enkwest) op LinkedIn. Wielink schrijft: “Eén...

UWV start in 2020 met partnerverlof en compensatie werkgevers

UWV start in 2020 met partnerverlof en compensatie werkgevers

In 2020 voert UWV twee nieuwe regelingen uit. Kersverse ouders kunnen vanaf de zomer een partnerverlof aanvragen. Voor werkgevers is er vanaf april een compensatie...

Instroom in WIA neemt toe met twee procent in 2020

Instroom in WIA neemt toe met twee procent in 2020

De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen in 2020 toe van 12,9 miljard euro in 2019 naar 13,4 miljard euro in 2020. Dit komt omdat de instroom in de WIA...

Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

"De richting van een aantal beleidsaanbevelingen in dit rapport is in veel gevallen in lijn met het kabinetsbeleid." Aldus de eerste reactie van minister Koolmees...

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening gepubliceerd te hebben, staat nu ook het nieuwe Adfiz-dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)...

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen MKB’ers daarom...