Mooie kans voor adviseurs

Angelo Wiegmans

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product te kiezen, als ze zo snel al kúnnen overstappen. Maar in 2020 biedt de verzuim-ontzorg-verzekering de assurantieadviseur een mooie kans om de MKB-werkgever te informeren en te helpen bij het maken van de afweging. Zodat de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2021 een succes wordt.

Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieplicht als zwaar en vinden het veel gedoe. Inmiddels is de MKB verzuimontzorg-verzekering geïntroduceerd. Werkgevers kunnen daardoor een nieuwe verzekering afsluiten, waarbij zij ontzorgd worden als een werknemer langdurig uitvalt. Waarom komt het nog niet goed van de grond?

Werkgevers zullen moeten worden geïnformeerd over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Om de werkgevers goed te informeren is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Slim Werkgeven gestart. De campagne bestaat uit tips en filmpjes en algemene informatie. Ook heeft het ministerie in een aantal tips benoemd om in gesprek te gaan met de assurantieadviseur. Een mooie kans voor de assurantieadviseur om in gesprek te gaan met zijn relaties.

Contracten

Deze verzuimverzekering kent een integrale aanpak en verzekeraars kennen daarom binnen deze verzekering vaak één arbodienst. Een van de problemen waardoor een overstap lastig kan zijn is dat de bestaande verzuimverzekering nog niet aan het einde van zijn contractstermijn zit, waardoor overstappen en vergelijken niet of nauwelijks mogelijk is. Vaak wordt een verzuimverzekering in het begin met een termijn van drie jaar afgesloten. Loopt de verzuimverzekering langer, is de verzuimverzekering veelal maandelijks opzegbaar en kan de werkgever overstappen indien gewenst. Daarnaast is er ook een contract bij een bestaande arbodienst welke beëindigd zal moeten worden. Deze kan in combinatie met een verzuimverzekering zijn afgesloten of de werkgever kan een los contract met een arbodienst hebben afgesloten. In dat laatste geval kennen veel arbodiensten een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging had dan al vóór 1 oktober 2019 een feit moeten zijn om per 1 januari 2020 te kunnen overstappen. Dit is één van de redenen dat de overstap tijd zal kosten, waardoor niet direct in het jaar 2020 al veel werkgevers zomaar kunnen overstappen.

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGAherbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

Kritiek

Ondertussen is er ook kritiek vanuit de federatie van kleine bouwondernemingen AFNL-NOA. Zo stond er onlangs een artikel in een dagblad dat MKB-ondernemers in de bouw, afbouw en infra zich grote zorgen maken over het uitblijven van duidelijke communicatie over de MKB verzuimontzorg-verzekering. Eind november zou een campagne starten van MKB-Nederland met als motto Beter Geregeld. Echter is het jaar bijna om en zullen er per 1 januari 2020 niet veel werkgevers overstappen is de verwachting. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de communicatie vooral via assurantieadviseurs verloopt.

De assurantieadviseur kan de vragen van de MKB-werkgever beantwoorden. Welke zaken zijn reeds geregeld? Wanneer zijn de contracten opzegbaar? En wat wil de werkgever wel of juist niet verzekerd hebben? Wat zijn de verschillen? De assurantieadviseur kan zich hierdoor profileren als dé adviseur voor MKB Nederland.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoor­betaling bij ziekte. Door de eerder aangekondigde differentiatie betalen kleine werkgevers...

Minder vraag om steun

Minder vraag om steun

Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is...

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer...

Verhoging terugkeerpremie verschoven naar 1 januari 2024

Verhoging terugkeerpremie verschoven naar 1 januari 2024

Minister Koolmees verschuift de verhoging van de terugkeerpremie van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. De minister wil de terugkeerpremie verhogen naar de volledige...

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

(Partner in kennis a.s.r. Inkomen in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerker....

Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid nu ook voor adviseurs Wft Inkomen

Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid nu ook voor adviseurs Wft Inkomen

De opleiding Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid geeft handvatten om grip te nemen op de forse geldstromen sociale zekerheid in een organisatie. Tot...

Kabinet grijpt niet in bij uitkering aanvullend geboorteverlof

Kabinet grijpt niet in bij uitkering aanvullend geboorteverlof

Het demissionaire kabinet laat eventueel verhogen van de uitkering aanvullend geboorteverlof aan de nieuwe regering. Verhoging is een van de manieren om het onlangs...

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5 procent. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een...

Termijn garantiebedrag Wajong met vijf maanden verlengd

Termijn garantiebedrag Wajong met vijf maanden verlengd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de internetconsultatie gestart van een wijziging van het Besluit garantiebedrag Wajong. In de Wajong is de mogelijkheid opgenomen...

Aandachtspunten tweedespoortrajecten

Aandachtspunten tweedespoortrajecten

Dossieronderzoek door UWV naar de huidige inzet van tweedespoortrajecten tijdens de loondoorbetalingsperiode heeft vier aandachtspunten opgeleverd: houd rekening...