Mooie kans voor adviseurs

Angelo Wiegmans

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product te kiezen, als ze zo snel al kúnnen overstappen. Maar in 2020 biedt de verzuim-ontzorg-verzekering de assurantieadviseur een mooie kans om de MKB-werkgever te informeren en te helpen bij het maken van de afweging. Zodat de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2021 een succes wordt.

Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieplicht als zwaar en vinden het veel gedoe. Inmiddels is de MKB verzuimontzorg-verzekering geïntroduceerd. Werkgevers kunnen daardoor een nieuwe verzekering afsluiten, waarbij zij ontzorgd worden als een werknemer langdurig uitvalt. Waarom komt het nog niet goed van de grond?

Werkgevers zullen moeten worden geïnformeerd over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Om de werkgevers goed te informeren is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Slim Werkgeven gestart. De campagne bestaat uit tips en filmpjes en algemene informatie. Ook heeft het ministerie in een aantal tips benoemd om in gesprek te gaan met de assurantieadviseur. Een mooie kans voor de assurantieadviseur om in gesprek te gaan met zijn relaties.

Contracten

Deze verzuimverzekering kent een integrale aanpak en verzekeraars kennen daarom binnen deze verzekering vaak één arbodienst. Een van de problemen waardoor een overstap lastig kan zijn is dat de bestaande verzuimverzekering nog niet aan het einde van zijn contractstermijn zit, waardoor overstappen en vergelijken niet of nauwelijks mogelijk is. Vaak wordt een verzuimverzekering in het begin met een termijn van drie jaar afgesloten. Loopt de verzuimverzekering langer, is de verzuimverzekering veelal maandelijks opzegbaar en kan de werkgever overstappen indien gewenst. Daarnaast is er ook een contract bij een bestaande arbodienst welke beëindigd zal moeten worden. Deze kan in combinatie met een verzuimverzekering zijn afgesloten of de werkgever kan een los contract met een arbodienst hebben afgesloten. In dat laatste geval kennen veel arbodiensten een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging had dan al vóór 1 oktober 2019 een feit moeten zijn om per 1 januari 2020 te kunnen overstappen. Dit is één van de redenen dat de overstap tijd zal kosten, waardoor niet direct in het jaar 2020 al veel werkgevers zomaar kunnen overstappen.

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGAherbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

Kritiek

Ondertussen is er ook kritiek vanuit de federatie van kleine bouwondernemingen AFNL-NOA. Zo stond er onlangs een artikel in een dagblad dat MKB-ondernemers in de bouw, afbouw en infra zich grote zorgen maken over het uitblijven van duidelijke communicatie over de MKB verzuimontzorg-verzekering. Eind november zou een campagne starten van MKB-Nederland met als motto Beter Geregeld. Echter is het jaar bijna om en zullen er per 1 januari 2020 niet veel werkgevers overstappen is de verwachting. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de communicatie vooral via assurantieadviseurs verloopt.

De assurantieadviseur kan de vragen van de MKB-werkgever beantwoorden. Welke zaken zijn reeds geregeld? Wanneer zijn de contracten opzegbaar? En wat wil de werkgever wel of juist niet verzekerd hebben? Wat zijn de verschillen? De assurantieadviseur kan zich hierdoor profileren als dé adviseur voor MKB Nederland.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni tot en met september)....

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Verduidelijking van het begrip ‘inkomstenverhouding’ (IKV) is het doel van de internetconsultatie die minister Koolmees eerder deze week is gestart. De...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd, meldt Adfiz. De geactualiseerde versie kan men gebruiken voor werkgevers die...

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Dat schrijven...

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Het kabinet ziet af van een minimumtarief voor ZZP'ers. Ook de zelfstandigenverklaring werkt minister Koolmees hij niet langer uit. De minister in de vijfde voortgangsbrief...

TOGS voor laatste keer uitgebreid

TOGS voor laatste keer uitgebreid

Staatssecretaris Keijzer heeft de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) voor de laatste keer uitgebreid, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Keijzer:...

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor...

NN past producten Inkomen Collectief aan

NN past producten Inkomen Collectief aan

Nationale-Nederlanden past haar producten van Inkomen Collectief aan. Als eerste stap zijn per 1 juni de verzekeringen WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en...

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen...

NOW: 144.000 aanvragen

NOW: 144.000 aanvragen

Sinds de start van de NOW op maandag 6 april zijn er ongeveer 144.000 aanvragen gedaan. Van alle 144.000 aanvragen zijn er inmiddels ongeveer 123.000 goedgekeurd....