Mooie kans voor adviseurs

Angelo Wiegmans

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product te kiezen, als ze zo snel al kúnnen overstappen. Maar in 2020 biedt de verzuim-ontzorg-verzekering de assurantieadviseur een mooie kans om de MKB-werkgever te informeren en te helpen bij het maken van de afweging. Zodat de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2021 een succes wordt.

Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieplicht als zwaar en vinden het veel gedoe. Inmiddels is de MKB verzuimontzorg-verzekering geïntroduceerd. Werkgevers kunnen daardoor een nieuwe verzekering afsluiten, waarbij zij ontzorgd worden als een werknemer langdurig uitvalt. Waarom komt het nog niet goed van de grond?

Werkgevers zullen moeten worden geïnformeerd over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Om de werkgevers goed te informeren is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Slim Werkgeven gestart. De campagne bestaat uit tips en filmpjes en algemene informatie. Ook heeft het ministerie in een aantal tips benoemd om in gesprek te gaan met de assurantieadviseur. Een mooie kans voor de assurantieadviseur om in gesprek te gaan met zijn relaties.

Contracten

Deze verzuimverzekering kent een integrale aanpak en verzekeraars kennen daarom binnen deze verzekering vaak één arbodienst. Een van de problemen waardoor een overstap lastig kan zijn is dat de bestaande verzuimverzekering nog niet aan het einde van zijn contractstermijn zit, waardoor overstappen en vergelijken niet of nauwelijks mogelijk is. Vaak wordt een verzuimverzekering in het begin met een termijn van drie jaar afgesloten. Loopt de verzuimverzekering langer, is de verzuimverzekering veelal maandelijks opzegbaar en kan de werkgever overstappen indien gewenst. Daarnaast is er ook een contract bij een bestaande arbodienst welke beëindigd zal moeten worden. Deze kan in combinatie met een verzuimverzekering zijn afgesloten of de werkgever kan een los contract met een arbodienst hebben afgesloten. In dat laatste geval kennen veel arbodiensten een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging had dan al vóór 1 oktober 2019 een feit moeten zijn om per 1 januari 2020 te kunnen overstappen. Dit is één van de redenen dat de overstap tijd zal kosten, waardoor niet direct in het jaar 2020 al veel werkgevers zomaar kunnen overstappen.

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGAherbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

Kritiek

Ondertussen is er ook kritiek vanuit de federatie van kleine bouwondernemingen AFNL-NOA. Zo stond er onlangs een artikel in een dagblad dat MKB-ondernemers in de bouw, afbouw en infra zich grote zorgen maken over het uitblijven van duidelijke communicatie over de MKB verzuimontzorg-verzekering. Eind november zou een campagne starten van MKB-Nederland met als motto Beter Geregeld. Echter is het jaar bijna om en zullen er per 1 januari 2020 niet veel werkgevers overstappen is de verwachting. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de communicatie vooral via assurantieadviseurs verloopt.

De assurantieadviseur kan de vragen van de MKB-werkgever beantwoorden. Welke zaken zijn reeds geregeld? Wanneer zijn de contracten opzegbaar? En wat wil de werkgever wel of juist niet verzekerd hebben? Wat zijn de verschillen? De assurantieadviseur kan zich hierdoor profileren als dé adviseur voor MKB Nederland.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Coronavirus en Noodfonds

Coronavirus en Noodfonds

Werkgevers worden opgeroepen tijdig aangifte te doen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid...

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Werkgevers krijgen vanwege de coronacrisis van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden....

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

De voorwaarden voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) worden op het moment onder stoom en kokend water uitgewerkt. Aldus minister Koolmees...

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard....

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het kabinet stelt zo snel mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) open. Dit in de plaats van de huidige regeling werktijdverkorting....

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) wijst ondernemers die de gevolgen van het coronavirus bespeuren op het voordeel van werktijdverkorting ten opzichte...

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

"Het aantal ziekmeldingen wat wij binnen krijgen is alleen in Brabant al de laatste dagen met 300 procent gestegen." Aldus Maudie Derks, CEO van Acture (private...

"Blijf rekening kinderopvang betalen"

"Blijf rekening kinderopvang betalen"

De Belastingdienst adviseert ouders de rekening van de kinderopvang te betalen, ook al mogen kinderen tot 6 april niet naar de opvang toe maar moeten thuis blijven...

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

De Stichting van de Arbeid pleit in een brief aan het kabinet voor de oprichting van een corona-noodfonds. De Stichting: "Hierop kunnen werkenden die werkzaam zijn...

Ziekteverzuim in 2019 toegenomen

Ziekteverzuim in 2019 toegenomen

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is in 2019 gestegen tot 4,4 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 44 werden...