Naar Feel Good Finance

Robert van de Broek

(Partner in Kennis Financieel Zeker in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) Ook financieel/hypotheekadviseurs hebben duurzaamheid omarmd. Maar meestal blijft het duurzaamheidsadvies beperkt tot de financiering van energiebesparende maatregelen. Financieel Zeker ziet duurzaamheid veel breder.

...

Duurzaamheid is bij Financieel Zeker niet alleen gericht op klimaatverandering maar ook op het realiseren van brede welvaart. Zij beschouwen hun dienstverlening als duurzaam wanneer er een goede balans is tussen het creëren van economische waarde, sociale waarde en ecologische waarde. Het ene mag niet ten koste gaan van het andere. Om klanten daarmee een goed gevoel te kunnen geven. Feel Good Finance is het nieuwe motto voor de adviseurs die zijn aangesloten bij de formule Financieel Zeker.

Adviseren over verduurzaming is in de visie van Financieel Zeker alleen geloofwaardig als je zelf als adviseur ook duurzaam probeert te ondernemen. Daarom worden er zowel bij de centrale organisatie als bij de advieskantoren van Financieel Zeker de komende jaren verduurzamingsmaatregelen getroffen. En ook daarbij wordt gekeken naar de balans tussen de drie waarden. Daarbij wordt onder meer gewerkt aan vergroening van het wagenpark, verbetering van de arbeidsvoorwaarden, minder afval, CO2-compensatie en uitbreiding van de lokale functie. Feel Good Finance is een integrale benadering van advies waarbij niet alleen een kleinere footprint een rol speelt, maar ook sociale aspecten en de gewenste bijdrage door de consument in combinatie met een eerlijke prijs/kwaliteitverhouding.

Zo heeft Financieel Zeker door een ingenieursbureau laten berekenen dat het hele adviestraject (advies tot en met bemiddeling) 48,6 kg CO2 uitstoot kost en deze uitstoot gaat Financieel Zeker volledig compenseren.

Naar brede welvaart

Brede welvaart bouwt voort op het nieuwe economische denken waarin economische groei alleen niet meer de standaard is. Economische groei, uitgedrukt in een jaarlijkse toename van het Bruto Binnenlands Product (BBP), wordt meer als een middel gezien dan als doel op zich. De overheid kijkt sinds enkele jaren ook naar hoe de welvaart zich in brede zin ontwikkelt. De reden is dat de economische groei van de laatste jaren niet gelijk op gaat met de koopkracht van gezinnen, met de consumptie van huishoudens en niet altijd een positieve invloed heeft op enkele immateriële punten. Zoals inclusiviteit, gelijke kansen, milieu en gezondheid.

Financieel Zeker heeft het streven naar brede welvaart vertaald naar een nieuwe missie en visie. Algemeen directeur Robert van den Broek: “Vanuit onze missie om financieel adviseurs tijd en geld te besparen en duurzaam te ontwikkelen, is onze visie gebouwd op drie pijlers:

  1. Zelf efficiënt en duurzaam ondernemen;
  2. Onze financieel adviseurs helpen om efficiënt en duurzaam te adviseren;
  3. De klanten van onze adviseurs een goed gevoel te geven.

Vanuit die drie pijlers creëren we meervoudige waarde, zowel economische, sociale als ecologische waarde. Dat doen we voor onze advieskantoren en daarmee ook voor hun klanten. Kortom, ons doel is om het financieel intermediair efficiëntie te bieden, met het oog op de toekomst.”

...

Principes

Met de nieuwe missie en visie wil Financieel Zeker zich nadrukkelijk onderscheiden binnen de financieel adviesmarkt. Daarbij horen ook specifieke ambities voor de komende jaren. In 2026 wil Financieel Zeker gezien worden als:

1. Een efficiënte, maatschappelijk relevante, duurzame organisatie die waarmaken waar ze voor staat;

2. Met financieel adviseurs die allemaal efficiënt werken en duurzaam adviseren en meervoudige waarde creëren voor hun klanten;

3. Waarbij consumenten en bedrijven door die duurzame advisering een goed gevoel hebben bij de relatie met hun financieel adviseur en meer brede welvaart ervaren.

Financieel Zeker draagt hiermee bij aan het halen van drie specifieke Sustainable Development Goals zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. De financieel advieskantoren gaan werken volgens het principe van Feel Good Finance. Doel 3 van de SDG’s sluit aan bij het thema Feel, de sociale impact van financieel advies; Doel 13 van de SDG’s sluit aan bij het thema Good, het goede doen voor onze planeet door te zorgen voor een kleinere ecologische footprint; Doel 8 van de SDG’s sluit aan bij het thema Finance, met een goed rendement en een eerlijke prijs/kwaliteit verhouding zorgen voor een duurzaam businessmodel.

Robert van den Broek: ‘Duurzaam ondernemen begint bij jezelf.’

Efficiency is ook duurzaam ondernemen

De binnendienstwerkzaamheden van financieel advieskantoren kosten veel tijd en geld en dat verhindert vaak de (mogelijkheid tot) groei en uitbreiding. Financieel Zeker zorgt er voor dat onafhankelijke intermediairs de ruimte krijgen om duurzaam te groeien en om hun positie in de markt te versterken. Vanuit de overtuiging dat financieel advies een fundamentele dienst is in deze samenleving. Financieel Zeker staat niet alleen voor efficiency maar ook voor duurzaamheid. Ze willen maatschappelijk relevant zijn door op een efficiënte wijze financieel adviseurs duurzaam te laten ondernemen. Waardoor hun klanten met een goed gevoel naar de toekomst kunnen kijken.

Eerste stappen zijn gezet

De duurzaamheidsambities van Financieel Zeker worden omgezet naar concrete acties. Niet alleen een nieuwe uitstraling, logo en motto, maar vooral ook ondersteuning voor de aangesloten kantoren om duurzaamheid en brede welvaart mee te nemen in de advisering. Zo wordt het klantprofielformulier uitgebreid met vragen over de duurzaamheidswensen van klanten, wordt de uitstoot van advies tot en met bemiddeling gecompenseerd, wordt samengewerkt met een goed doel, wordt het interne hypotheekproces efficiënter en zullen nieuwe, duurzame producten op het schap komen. Robert van den Broek: “Onze nieuwe visie heeft intern al geleid tot meer bewustwording. Afdelingen hebben zelf maatregelen genomen om energie te besparen, minder afval te hebben en/of beter te scheiden en hebben spontaan meegedaan aan een activiteit van NLdoet. Er ontstaat committment om met elkaar en de adviseurs de wereld een stukje beter te maken. Feel Good Finance is niet alleen voor de klanten goed, maar maakt het werken als hypotheekadviseur extra relevant. Daarmee denken we ook aantrekkelijker te worden voor de nieuwe generaties adviseurs.”

Reactie toevoegen