Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Naar personeel dat wel wil meeveranderen' Astrid van de Bovekamp

Hoe zorg ik ervoor dat organisatieveranderingen door de medewerkers worden gedragen en gerealiseerd? Dat was het thema van de dialoogsessie van Astrid van de Bovekamp van AVDB Advies.

Van de Bovekamp heeft 25 jaar ervaring als HR-consultant binnen de financiële dienstverlening en is werkzaam als bedrijfspsycholoog. De sessie werd omarmd door kennispartner Allianz. Patrick Meijn, sales manager bij Allianz en betrokken bij het thema organisatieverandering, was een van de facilitatoren bij deze sessie. “Belang van deze sessie is om van elkaar te leren”, aldus Meijn. “Adviseurs van adviseurs, adviseurs van aanbieders en aanbieders van adviseurs. Alleen dan komen we samen een stap verder.”

Van de Bovekamp begeleidt veel advieskantoren. Er is geen advieskantoor hetzelfde en toch ziet ze in haar dagelijkse praktijk steeds weer hetzelfde thema naar voren komen: veel assurantieondernemers kijken naar hun personeelsbezetting en zien dat het niet meer past bij wat zij willen. Zij ervaren een tekort aan flexibel denkende en handelende medewerkers die willen meeveranderen. Ze willen graag de overstap maken van polisadministratie naar proactief klantadvies en ervaren dat niet iedereen hier in mee kan gaan.

Deze dialoogsessie sloot perfect aan bij het plenaire verhaal van Jack Vos van Luyten Adviesgroep die liet zien hoe je van een bedrijf met mede-werkers naar een bedrijf met mede-ondernemers kunt komen (zie elders deze uitgave).

Veranderwensen

In kleine groepen werden ervaringen uitgewisseld over drie hoofdthema’s. De eerste vraag: welke organisatieveranderingen of veranderwensen spelen er binnen uw onderneming? De antwoorden waren divers. Zoals: culturen van verschillende afdelingen/bedrijfsonderdelen meer op elkaar laten aansluiten, beter met elkaar samenwerken hoe krijg je je medewerkers zo ver dat ze meer verantwoordelijkheid nemen?

De tweede vraag: wat gaat er met de organisatieverandering of veranderwens concreet veranderen voor de medewerkers? Met andere worden: welk gedrag wil je van je medewerkers zien? Adviesondernemers willen medewerkers die zich meer flexibel opstellen en meer verantwoordelijkheid gaan nemen (niet alleen voor het eigen takenpakket maar ook voor de onderneming als geheel).

Derde vraag: wat kun je doen als ondernemer/leidinggevende om ervoor te zorgen dat het veranderdoel wordt gerealiseerd door de medewerkers? Met andere woorden: hoe krijg je meer draagvlak voor de gewenste en noodzakelijk geachte gedragsverandering? De vraag die voor heel veel adviesondernemers zo lastig is te beantwoorden. Vaak zijn er wel persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s, maar de opvolging ervan in de praktijk blijkt dan weerbarstig.

Een belangrijke reden volgens Van de Bovekamp is angst. “Angst is een slechte raadgever voor elk verandertraject. En er is vaak veel angst bij medewerkers. Angst om fouten te maken, angst voor uitbranders, angst om de baan te verliezen. Medewerkers uiten dit vaak niet. Als een leidinggevende vraagt hoe het gaat, krijgt hij of zij het gewenste antwoord, namelijk dat het goed gaat. De vraag is dan: hoe herken je de angsten en spanningen in je organisatie en hoe haal je ze er uit? “Belangrijk is echte verbinding maken met de medewerkers, echte gesprekken voeren over wat belangrijk is, waar mensen blij van worden, waarom mensen naar hun werk gaan. Verbinding maak je ook door heel eerlijk te zijn. Over waar je naar toe wilt, wat je van elkaar verlangt en hoe je het wil bereiken. Pas als er connectie is, kun je verdere stappen maken.”

‘Angst is een slechte raadgever in elk verandertraject’

Astrid van de Bovekamp: ‘Zorg voor verbinding.’

Reactie toevoegen

 
Editie
AVDB Advies stopt per 1 maart 2022

AVDB Advies stopt per 1 maart 2022

Astrid van de Bovekamp stopt op 1 maart 2022 met haar bedrijf AVDB Advies. Van de Bovekamp: "De afgelopen twintig jaar heb ik mooie projecten mogen begeleiden om...

Adviesbureau Robbe winnaar Advies Award 2019

Adviesbureau Robbe winnaar Advies Award 2019

Adviesbureau Robbe uit Oosterhout heeft de Advies Award 2019 gewonnen. Paul Robbe ontving de Award en de bijbehorende bloemen en champagne tijdens de vijfde VVP...

Verzilveren klantgerichtheid centraal op Dag van het Topadvies

Verzilveren klantgerichtheid centraal op Dag van het Topadvies

De vijfde Dag van het Topadvies van VVP staat volledig in het teken van het verzilveren van klantgerichtheid. Onder de titel 'How to be wow' organiseert VVP deze...

De A-factor

De A-factor

(door Astrid van de Bovekamp, AVDB Advies en lid VVP Ondernemerspanel) Medewerkers met de A(dvies)-factor hebben advieskracht, maar weten hun adviestalent ook...

Sessie 'Hoe breng je de wow-factor in je adviesorganisatie?' op Dag van het Topadvies

Sessie 'Hoe breng je de wow-factor in je adviesorganisatie?' op Dag van het Topadvies

Hoe breng je de wow-factor in je eigen adviesorganisatie? Dit is het onderwerp van de sessie van psychologe Astrid van de Bovekamp (AVDB Advies), specialist in personeelsbeleid...

Ik wil dat mijn medewerkers zich ook bovenwettelijk ontwikkelen. Hoe dwing ik dit af?

Ik wil dat mijn medewerkers zich ook bovenwettelijk ontwikkelen. Hoe dwing ik dit af?

(door Astrid van de Bovekamp, AVDB Advies) Vanuit de wetgeving zijn er voor de verschillende adviesfuncties bepaalde Wft-diploma’s verplicht. Bijvoorbeeld...

VVP Ondernemerspanel: eindejaarsgesprek gaat ergens over

VVP Ondernemerspanel: eindejaarsgesprek gaat ergens over

  Voor veel leidinggevenden en medewerkers voelt het eindejaarsgesprek als een verplichting. Het is vaak een ritueel, waar veel tijd in gaat zitten. De formulieren...

Wat is een passend salaris?

Wat is een passend salaris?

Voor het werven van medewerkers en het behoud van bestaande krachten, is het belangrijk marktconform te belonen. Een te lage beloning zorgt voor problemen bij...

Praktisch voor  personeelsbeleid

Praktisch voor personeelsbeleid

Als lid van het vvp-ondernemerspanel mag ik antwoord geven op personeelsvragen die op dit moment spelen in de branche. Veel leidinggevenden hebben deze kans gepakt...

Stel gratis uw personeelsvragen aan van de bovekamp

Stel gratis uw personeelsvragen aan van de bovekamp

"Als lid van het VVP-ondernemerspanel mag ik in de maand september in een artikel antwoord geven op personeelsvragen die leven bij assurantiekantoren en financieel...