Nabestaandenpensioen vernieuwd

Katern Pensioen en Vermogen kennissessie Evi van Lanschot foto 1

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) De kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP-event Pensioen & Vermogen stond in het teken van de vernieuwing van het nabestaandenpensioen én de entree van de organisatie op de markt van financieel adviseurs.

Deelname aan het event was een van de eerste activiteiten van Evi Van Lanschot om zich te introduceren bij financieel adviseurs. Managing director Chris Zegers schetste het aanbod: een bancaire lijfrente in de vorm van een execution only-product, een speciaal voor Evi ontwikkelde lifecycle, een adviseursportaal en de Evi Academy. “We doen de hele uitvoering, maar niet het advies”, vatte Zegers de propositie samen.

Hanneke Kroonenberg (Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot Kempen, bestuurslid FFP) ging in op de vernieuwing van het nabestaandenpensioen. De nieuwe opzet geldt overigens pas vanaf het moment dat een pensioenuitvoerder zijn pensioenregeling heeft aangepast aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Het nabestaandenpensioen omvat partnerpensioen en wezenpensioen. Het nieuwe partnerpensioen is uitsluitend nog op risicobasis. Van het salaris mag maximaal 50 procent worden verzekerd voor partnerpensioen. Verder nieuw is dat het partnerpensioen niet langer afhankelijk is van het aantal dienstjaren. Altijd is maximaal 50 procent van het salaris verzekerd.

Kroonenberg lichtte de impact van de nieuwe aanpak toe aan de hand van een voorbeeld. Bart (50 jaar) woont al 30 jaar samen met Mariska (48). Het paar heeft geen kinderen. Bart werkt al vanaf zijn 25ste bij dezelfde werkgever en heeft een bruto jaarsalaris van een ton. Bart komt onverwacht te overlijden. In de huidige situatie komt het nabestaandenpensioen op 100.000 euro minus de franchise 19.853 euro x 1,16 procent x 43 jaar is 39.977 euro. In de nieuwe situatie bedraagt het nabestaandenpensioen 50 procent van 100.000 euro is 50.000 euro. Een verbetering dus, al acht Kroonenberg de kans dat het salaris ook werkelijk tot de maximaal toegestane 50 procent wordt verzekerd niet groot. Kroonenberg: “Wat wordt het percentage dat de sociale partners kiezen?”

Aandachtspunten

Kroonenberg gaf een aantal aandachtspunten mee. Bij een verzekering op risicobasis wordt geen waarde opgebouwd. Daarom is het van belang zelf actie te ondernemen bij einde dienstverband. Bij overlijden vóór de pensioendatum gaf Kroonenberg als tips: is er een ANW-hiaatverzekering? Is er een overlijdensrisicoverzekering? Is er een lijfrentevoorziening?

Een samenlevingsverklaring (partners verklaren dat zij woonachtig zijn op hetzelfde adres en voor elkaar zorgen. Beide partners moeten ondertekenen en de verklaring moet worden aangeleverd bij de pensioenuitvoerder) werkt wel voor het nabestaandenpensioen, maar niet voor het successierecht.

Dat successierecht gaat trouwens mogelijk op de schop. Er ligt een rapport met bouwstenen voor vernieuwing. Een idee is om een extra (derde) tariefgroep in te voeren voor verkrijgingen boven de 300.000 euro met als belastingtarief 40 procent (variant A) of 37,5 procent (variant B). Een ander idee is om naast de extra tariefgroep de tarieven onafhankelijk te maken van de relatie.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Holistische benadering

Holistische benadering

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Duurzaam beleggen op zich zou niet het doel moeten zijn, wel het creëren van een samenleving die bomen...

Ga in gesprek

Ga in gesprek

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Doelbeleggen.nl presenteerde op het VVP-event Pensioen & Vermogen haar lijfrente beleggingsrekening als flexibel...

Brand New Day biedt nu ook nabestaandenlijfrente aan

Brand New Day biedt nu ook nabestaandenlijfrente aan

Brand New Day breidt haar productaanbod uit met een nabestaandenlijfrente. Hiermee kunnen nabestaanden het opgebouwde persoonlijke pensioen van bijvoorbeeld een...

Bewustzijn cruciaal

Bewustzijn cruciaal

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Daalt de waarde van de belegging, dan is de klant meer verzekerd en andersom. Dat is de korte samenvatting van...

Fast én slow service

Fast én slow service

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Klanten willen flexibel leven en eisen zowel fast als slow service”, aldus trendonderzoeker Mark...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Lijfrente verrekenen via loonstrook maakt uitvoering laagdrempelig

Lijfrente verrekenen via loonstrook maakt uitvoering laagdrempelig

(Blog door Judith Scherrenberg MPLA van My Personal Finance en Willem Johannesma MBA van OAKK) Nu de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zijn intrede heeft gedaan, is...

Comfort bij afsluiten én tijdens de wedstrijd

Comfort bij afsluiten én tijdens de wedstrijd

(Partner in kennis Evi Van Lanschot in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Adviseurs willen het beste voor hun klant. Maar bij het regelen van een goed pensioen...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het dinsdagmiddag gehouden VVP-event Pensioen & Vermogen 2024. Meijaard wilde er het...

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Duurzaamheid is een onderdeel van modern ondernemerschap. Iedere adviseur zal actie moeten ondernemen. Aldus Kees Dullemond (INSVER) in de special Duurzaam Advies...