NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

Ken je vak! Permanent Actueel Hypothecair krediet

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies aan te bieden. Per januari 2023 worden de NHG-voorwaarden en -normen in deze verder aangescherpt.

Erfpacht- en kortingsconstructies staan niet onder het toezicht van de AFM, want ze worden niet gezien als een financieel product. NHG vindt dat het belang van de consument voorop moet staan. Daarom heeft NHG-richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde constructies aan te bieden. Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 juli 2022. Aanbieders zijn geïnformeerd over de nieuwe criteria en krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om hieraan te voldoen. Om in aanmerking te blijven komen voor NHG, is er een aantal kaders opgesteld voor de vaststelling en ontwikkeling van de canon en over de verdeling van waardestijging- of daling bij verkoop van de woning. Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om een bijsluiter aan te bieden bij informatie over een constructie.

Wijzigingen per 1 januari

Aanvullend op het aangescherpte beleid heeft NHG het voornemen om vanaf 1 januari 2023 het een en ander aan te passen in de Voorwaarden & Normen. Zo gaat NHG onderscheid maken tussen constructies waarin de consument wel of geen vermogensrisico loopt over de grond of over het kortingsdeel. Ligt het vermogensrisico bij de klant? Dan geldt per 1 januari 2023 dat NHG bij de kostengrens en borgtochtprovisie naar de waarde van het voleigendom van de woning kijkt, en niet naar de koopsom. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een woning te financieren met NHG als de waarde van het voleigendom boven de kostengrens uitkomt. Het is daarnaast niet toegestaan dat een erfpacht- of kortingsconstructie samenloopt met een (deels) aflossingsvrije hypotheek, seniorenverhuisregeling of tijdelijke tekortregeling.

Voor adviseurs is het volgende van belang:

1. Onderzoek altijd of een constructie op de lijst met geaccepteerde constructies staat en/of de consument wel of geen vermogensrisico loopt.

2. In de situatie van terugkoop van de grond of afbetaling van het kortingsdeel, waarbij er een meningsverschil is over de waarde, heeft de consument het recht om een tweede taxatie uit te laten voeren. De kosten van deze tweede taxatie zijn voor rekening van de consument.

3. Een erfpacht- of kortingsconstructie mag worden aangeboden samen met een starterslening via SVn.

4. Is een woning meer waard geworden, omdat een consument bijvoorbeeld heeft verbouwd? Dan is deze waardestijging altijd voor de consument.

5. De waarde van de grond mag niet meer zijn dan 40 procent van de totale waarde bij zowel erfpacht-als bij een kortingsconstructie. Een uitzondering geldt voor kortingsconstructies waarbij de consument geen vermogensrisico loopt. De grondquote mag dan 50 procent zijn.

6. Staat een constructie niet meer op de lijst met geaccepteerde constructies? Dan moet de casus worden voorgelegd aan NHG.

...

Reactie toevoegen

 
Erfpacht: kosten nieuw hypotheekrecht mogen niet verhaald op consument

Erfpacht: kosten nieuw hypotheekrecht mogen niet verhaald op consument

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0008) Ook de Commissie van Beroep oordeelt dat het verhalen van de kosten van een nieuw hypotheekrecht vanwege het opnieuw vestigen van...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

Handreiking over erfpacht in de maak

Handreiking over erfpacht in de maak

Minister De Jonge stelt een handreiking over erfpacht op. Deze handreiking moet helpen om meer eenduidigheid te creëren bij het toepassen van erfpacht door...

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Ook Lindenhaeghe biedt bepaalde Wft- en PE-opleidingen niet langer meer aan met het STAP-budget. De opleider: “De Toetsingskamer STAP van het UWV heeft ons...