NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

Ken je vak! Permanent Actueel Hypothecair krediet

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies aan te bieden. Per januari 2023 worden de NHG-voorwaarden en -normen in deze verder aangescherpt.

Erfpacht- en kortingsconstructies staan niet onder het toezicht van de AFM, want ze worden niet gezien als een financieel product. NHG vindt dat het belang van de consument voorop moet staan. Daarom heeft NHG-richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde constructies aan te bieden. Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 juli 2022. Aanbieders zijn geïnformeerd over de nieuwe criteria en krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om hieraan te voldoen. Om in aanmerking te blijven komen voor NHG, is er een aantal kaders opgesteld voor de vaststelling en ontwikkeling van de canon en over de verdeling van waardestijging- of daling bij verkoop van de woning. Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om een bijsluiter aan te bieden bij informatie over een constructie.

Wijzigingen per 1 januari

Aanvullend op het aangescherpte beleid heeft NHG het voornemen om vanaf 1 januari 2023 het een en ander aan te passen in de Voorwaarden & Normen. Zo gaat NHG onderscheid maken tussen constructies waarin de consument wel of geen vermogensrisico loopt over de grond of over het kortingsdeel. Ligt het vermogensrisico bij de klant? Dan geldt per 1 januari 2023 dat NHG bij de kostengrens en borgtochtprovisie naar de waarde van het voleigendom van de woning kijkt, en niet naar de koopsom. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een woning te financieren met NHG als de waarde van het voleigendom boven de kostengrens uitkomt. Het is daarnaast niet toegestaan dat een erfpacht- of kortingsconstructie samenloopt met een (deels) aflossingsvrije hypotheek, seniorenverhuisregeling of tijdelijke tekortregeling.

Voor adviseurs is het volgende van belang:

1. Onderzoek altijd of een constructie op de lijst met geaccepteerde constructies staat en/of de consument wel of geen vermogensrisico loopt.

2. In de situatie van terugkoop van de grond of afbetaling van het kortingsdeel, waarbij er een meningsverschil is over de waarde, heeft de consument het recht om een tweede taxatie uit te laten voeren. De kosten van deze tweede taxatie zijn voor rekening van de consument.

3. Een erfpacht- of kortingsconstructie mag worden aangeboden samen met een starterslening via SVn.

4. Is een woning meer waard geworden, omdat een consument bijvoorbeeld heeft verbouwd? Dan is deze waardestijging altijd voor de consument.

5. De waarde van de grond mag niet meer zijn dan 40 procent van de totale waarde bij zowel erfpacht-als bij een kortingsconstructie. Een uitzondering geldt voor kortingsconstructies waarbij de consument geen vermogensrisico loopt. De grondquote mag dan 50 procent zijn.

6. Staat een constructie niet meer op de lijst met geaccepteerde constructies? Dan moet de casus worden voorgelegd aan NHG.

...

Reactie toevoegen

 
Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

(Lindenhaeghe in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Met een toename in eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal zzp’ers, zijn de financiële...

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Ook in het laatste kwartaal zijn de aantallen PE-examens achtergebleven, maar volgens Lindenhaeghe is inmiddels een kentering zichtbaar. Edwin Deijs, commercieel...

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 4, 2023) Iedere hypotheekadviseur (her)kent het wel: de worsteling met de eigenwoningregeling bij het uitwerken van een...

Kifid over eeuwigdurende erfpacht in 2020

Kifid over eeuwigdurende erfpacht in 2020

(Kifid-uitspraken GC 2023-0808 en GC 2023-0809) In februari 2023 heeft de Commissie van Beroep van Kifid geoordeeld dat bij een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende...

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

“Natuurlijk hadden we de hoop dat de post tot meerdere reacties zou leiden, maar we zijn echt enorm verrast dat onze oproep zo door de branche is omarmd."...

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe gaat de activiteiten onder Lindenhaeghe Legal uitfaseren. Dit omdat de opleider zich weer volledig wil focussen op de financiële branche. Back...