NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

Ken je vak! Permanent Actueel Hypothecair krediet

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies aan te bieden. Per januari 2023 worden de NHG-voorwaarden en -normen in deze verder aangescherpt.

Erfpacht- en kortingsconstructies staan niet onder het toezicht van de AFM, want ze worden niet gezien als een financieel product. NHG vindt dat het belang van de consument voorop moet staan. Daarom heeft NHG-richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde constructies aan te bieden. Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 juli 2022. Aanbieders zijn geïnformeerd over de nieuwe criteria en krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om hieraan te voldoen. Om in aanmerking te blijven komen voor NHG, is er een aantal kaders opgesteld voor de vaststelling en ontwikkeling van de canon en over de verdeling van waardestijging- of daling bij verkoop van de woning. Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om een bijsluiter aan te bieden bij informatie over een constructie.

Wijzigingen per 1 januari

Aanvullend op het aangescherpte beleid heeft NHG het voornemen om vanaf 1 januari 2023 het een en ander aan te passen in de Voorwaarden & Normen. Zo gaat NHG onderscheid maken tussen constructies waarin de consument wel of geen vermogensrisico loopt over de grond of over het kortingsdeel. Ligt het vermogensrisico bij de klant? Dan geldt per 1 januari 2023 dat NHG bij de kostengrens en borgtochtprovisie naar de waarde van het voleigendom van de woning kijkt, en niet naar de koopsom. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een woning te financieren met NHG als de waarde van het voleigendom boven de kostengrens uitkomt. Het is daarnaast niet toegestaan dat een erfpacht- of kortingsconstructie samenloopt met een (deels) aflossingsvrije hypotheek, seniorenverhuisregeling of tijdelijke tekortregeling.

Voor adviseurs is het volgende van belang:

1. Onderzoek altijd of een constructie op de lijst met geaccepteerde constructies staat en/of de consument wel of geen vermogensrisico loopt.

2. In de situatie van terugkoop van de grond of afbetaling van het kortingsdeel, waarbij er een meningsverschil is over de waarde, heeft de consument het recht om een tweede taxatie uit te laten voeren. De kosten van deze tweede taxatie zijn voor rekening van de consument.

3. Een erfpacht- of kortingsconstructie mag worden aangeboden samen met een starterslening via SVn.

4. Is een woning meer waard geworden, omdat een consument bijvoorbeeld heeft verbouwd? Dan is deze waardestijging altijd voor de consument.

5. De waarde van de grond mag niet meer zijn dan 40 procent van de totale waarde bij zowel erfpacht-als bij een kortingsconstructie. Een uitzondering geldt voor kortingsconstructies waarbij de consument geen vermogensrisico loopt. De grondquote mag dan 50 procent zijn.

6. Staat een constructie niet meer op de lijst met geaccepteerde constructies? Dan moet de casus worden voorgelegd aan NHG.

...

Reactie toevoegen

 
Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe heeft voor de elfde keer het Prinsjesdag Totaaloverzicht uitgebracht. De vakredactie van Lindenhaeghe heeft in de nacht na Prinsjesdag doorgewerkt om...

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

(Lindenhaeghe in Katern Ken je vak! in VVP 3, 2023) Zet drie mensen in één kamer, geef ze allemaal exact hetzelfde inkomen en dezelfde vaste lasten,...

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Dertien studenten hebben vrijdag hun diploma gekregen voor de opleiding Risk Management en Wft Basis. Tijdens de opleiding, die werd gefaciliteerd door IVA Business...

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe heeft FOI (gespecialiseerd in Finance en Vastgoed) overgenomen. Hiermee breidt Lindenhaeghe het aanbod uit naar het zakelijke domein. Edwin Deijs,...

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie...

Gratis online pensioensessies van Lindenhaeghe

Gratis online pensioensessies van Lindenhaeghe

De financiële sector draagt een grote verantwoordelijkheid voor goede dienstverlening rondom het nieuw pensioenstelsel, stelt Lindenhaeghe. Het gaat hier om...

Fusietraject Lindenhaeghe officieel afgerond

Fusietraject Lindenhaeghe officieel afgerond

Met de lancering van een geheel nieuwe website kondigen financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk aan dat de laatste stap om tot een volledige integratie van...

Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe...

Erfpacht: kosten nieuw hypotheekrecht mogen niet verhaald op consument

Erfpacht: kosten nieuw hypotheekrecht mogen niet verhaald op consument

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0008) Ook de Commissie van Beroep oordeelt dat het verhalen van de kosten van een nieuw hypotheekrecht vanwege het opnieuw vestigen van...