Niet alleen het dak van uw woning verdient onderhoud

Maaike Verhoef

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft de uitdaging van de redactie van VVP opgepakt: bedenk en beschrijf een campagne waarmee het onafhankelijke adviesvak een (nog) beter imago kan krijgen in de samenleving. Bepaald een uitdagende vraag! Zeker wanneer de redactie nog fijntjes vraagt of we niet meer dan 750 tot 1. 000 woorden willen gebruiken!

Elke consument neemt in zijn leven beslissingen die belangrijke, financiële consequenties hebben. Met deze campagne willen wij bevorderen dat consumenten en adviseurs eerder en vaker met elkaar in contact komen. De campagne moet eraan bijdragen dat er een natuurlijke wisselwerking ontstaat tussen het vragen ván informatie door de consument en het géven van informatie door de adviseur.

Duurzame relatie

De ontwikkelingen in de automatisering gaan snel. Zeker op het gebied van hypotheken. In snel tempo verdwijnen administratieve handelingen uit de kantoren van financieel dienstverleners. Eenvoudige, incidentele handelingen worden door consumenten steeds vaker rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een adviseur, uitgevoerd.

Een deel van de huidige werkzaamheden van financieel advieskantoren komt daarmee te vervallen.Tegelijkertijd wordt van consumenten verwacht dat zij op steeds meer gebieden een grotere eigen verantwoordelijkheid nemen. Advieskantoren krijgen in de toekomst een ander bestaansrecht: hun taken verschuiven meer en meer van administratieve handelingen naar strategische ondersteuning van consumenten op het terrein van financiële planning op langere termijn. Naarmate advieskantoren er beter in slagen om met consumenten over financiële onderwerpen in contact te komen zal hun maatschappelijke meerwaarde toenemen en kunnen zij zich ontwikkelen tot het (lokaal) adviescentrum voor financiële vraagstukken .

Om de onafhankelijk adviseur te positioneren in zijn nieuwe rol als (lokaal) adviseur voor financiële vraagstukken moet de sector een permanente campagne voeren die de relevante consumenten bereikt. Een dergelijke campagne vergt een investering van vele miljoenen per jaar en moet jaren worden volgehouden. Het is niet realistisch om te denken dat op dit moment deze noodzakelijke fondsen zijn op te brengen.

Olie-vlek methode

Het effect kennen we allemaal: een klein blikje olie leeggieten in een vijver. Binnen de kortste keren verspreidt de olie zich over een breed oppervlakte. Het blikje heeft een groot effect. In onze campagne zien wij de 6.000 financieel advieskantoren als de ‘blikjes’ olie. We ontwikkelen communicatiemiddelen die al die kantoren in hun ‘eigen vijver’ loslaten. Die vijver zijn de eigen klanten en prospects.

De campagne wordt opgezet volgens de methodiek waarbij centraal in de bedrijfstak communicatiemiddelen worden ontwikkeld en gefinancierd. Vervolgens kunnen deze campagne-onderdelen zonder kosten of tegen minimale kosten door financieel advieskantoren worden ingezet om te gebruiken in hun communicatie naar hun eigen doelgroep.

Kernboodschap in de campagne is dat er vele momenten zijn waarop de consument er verstandig aan doet om contact te zoeken met zijn eigen financieel adviseur. Voor het thema wonen hebben we hiervoor de slogan: Niet alleen het dak van uw woning verdient onderhoud ontwikkeld.

Inspelen op de actualiteit

Bij de selectie van de thema’s die centraal worden ontwikkeld, richten wij ons op de actualiteit. Per jaar worden vier thema’s gekozen. Doel hiervan is de aandacht van de consument maximaal te vangen. In de loop der tijd moet bij de consument een bewustwording groeien dat bij relevante ontwikkelingen “zijn adviseur” hier vast wel meer over weet en hem in zijn zoektocht naar financiële zekerheid ondersteunt.

De wisselwerking die ontstaat, moet ertoe leiden dat de consument de pro actieve initiatieven van de adviseur als vanzelfsprekend en als ondersteunend gaat ervaren. Maar ook dat de consument zich automatisch allereerst wendt tot zijn adviseur wanneer hij zelf behoefte heeft aan informatie. De drempel om over en weer relevante ontwikkelingen en de financiële gevolgen hiervan te bespreken, moet zo laag mogelijk worden.

Eerste stap: lezingenpakket

Misschien niet spectaculair, maar wel zéér effectief is de organisatie van een lezing voor klanten en prospects door het lokale adviescentrum voor financiële vraagstukken . De uitwerking is relatief eenvoudig en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Centraal wordt een visueel aantrekkelijke en inhoudelijk correcte presentatie ontwikkeld. Het gaat om een presentatie die het kantoor op enig moment in een plaatselijke locatie geeft. Als voorbeeld van een actueel thema kan de aflosvrije hypotheek worden genomen. In een dergelijke presentatie kan worden aangeven wat een dergelijke hypotheek is, dat deze wel degelijk óóit moet worden afgelost en wat de consequenties zijn indien de financiële middelen ontbreken om de lening af te lossen.

Ook kan erop worden ingegaan dat tussentijds vrijwillig aflossen niet voor iedereen een verstandige keuze is. In de presentatie kan naar andere opties worden gekeken. Bijvoorbeeld het openbreken van de rentevaste periode en een nieuwe lange rentevastperiode te kiezen waardoor de woonlasten decennia lang zeker laag blijven. Of om te investeren in het duurzaam maken van de woning omdat daarmee de toekomstige hoge energielasten gefinancierd kunnen worden. En zo zijn er nog vele andere afwegingen die in de presentatie kunnen worden belicht, vanuit de visie van de onafhankelijk adviseur!

2. Kantoren die belangstelling hebben voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst kunnen terugvallen op de ‘centrale’ voor bijvoorbeeld:

  • Modelteksten om klanten en prospects uit te nodigen
  • Aankondigingen voor de plaatselijke pers
  • Samenvattingen om aan bezoekers mee te geven
  • Samenvattingen voor de doelgroep die niet aanwezig kon zijn
  • Korte statements om te gebruiken op sociale media
  • Teksten voor de eigen nieuwsbrief en site.

3. Wij zijn er niet bang voor. Maar mochten financieel advieskantoren angst hebben dat de ‘buurman’ gelijktijdig precies dezelfde actie gaat voeren, dan kan onderdeel van de campagne worden dat kantoren die “meedoen” een tijdelijke exclusiviteit binnen een bepaald postcodegebied krijgen.

4. Die centrale bibliotheek kan uitgroeien plek waar adviseurs op termijn over veel onderwerpen objectief materiaal kan vinden die gebruikt kan worden in de communicatie met hun klanten.

Geen geld, maar mensen van goede wil

De campagne die we hier voorstellen heeft geen bakken met geld nodig, maar wel een aantal mensen en bedrijven van goede wil. Die zich sterk willen maken om consumenten beter te ondersteunen met centraal ontwikkelde en decentraal gedistribueerde informatie. De NVHP denkt en werkt met 1.200 super gemotiveerde Erkend Hypothecair Planners graag mee!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Henk Hermans - Hypotheekrouteplanners 1 maart 2019

Goed idee, het zou fijn zijn als NVHP dit uitwerkt en haar leden aanbied. Het gross van de leden heeft geen tijd en geen kennis om dit goed te werken. Als iedere tussenpersoon dit individueel op pakt, krijg je weer "wildgroei". Het zou toegevoegde waarde van NVHP kunnen zijn.

Michiel van Vugt - NNEK 1 maart 2019

Heel goed idee van die lezingen! De meest succesvolle manier om als onafhankelijk adviseur te laten zien wat je doet en waarom, Wij geven als meer dan 20 jaar dit soort lezingen met financieel adviseurs. "Een avond over financiële rust". Deze avond gaat niet over ons bedrijf, maar over geld nu en in de toekomst. Wij denken graag mee in jullie pakket en trainen ook graag de aankomende presentatoren. Een goede presentatie geven is een vak apart. We hebben alles klaar van draaiboek tot presentatie. Neem gerust contact op: m.vanvugt@nnek.nl

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 1 maart 2019

Veel woorden. Ik ken slechts 1 zeer effectief woord: "Recommandatie". Als je je werk goed doet dan komt de rest vanzelf. Al die marketingtools brengen je uit balans en leiden af waar het echt om gaat. Kosten energie die je beter in je werk kunt steken. Zeker in deze tijd waar een goed advies schaars is.

Editie
Meer over
"Bedenktermijn bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen"

"Bedenktermijn bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen"

De NVHP pleit er voor om de huidige korte wettelijke bedenktermijn van drie dagen bij de aankoop van een woning te verhogen naar veertien dagen. De NVHP: "Drie dagen...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken VVP 6-2023

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 6-2023) Reikwijdte advies bij nieuwbouw HYPOTHEKEN – De consumenten wenden zich op enig moment...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...

Eensporig rentebeleid binnen groep

Eensporig rentebeleid binnen groep

HYPOTHEKEN – De wetgever wil geen ‘lokkertjes’ op het gebied van hypotheekrente. Omdat te voorkomen bepaalt artikel 81a Bgfo het volgen - de:...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept haar leden maar ook consumenten op om extra alert te zijn op de voorwaarden die gelden bij meeneemregelingen...

Mogen verhuren is gunst, geen recht

Mogen verhuren is gunst, geen recht

(Rubriek Ken je Vak! in VVP 3, 2023) HYPOTHEKEN – De consument is het niet eens met het feit dat de bank hem geen toestemming geeft zijn woning, waarvoor...

Online acties vragen van consument extra aandacht

Online acties vragen van consument extra aandacht

(Rubriek Ken je vak! in VVP 3, 2023)  COMMUNICATIE – De digitale ontwikkelingen stellen consumenten in staat om, vaker dan in het verleden mogelijk was,...