Niet stoppen na WIA-keuring

Angelo Wiegmans

(Door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4) Vaak zie ik dat na een WIA-keuring het dossier volledig stil komt te liggen. Voor werknemers waar nog mogelijkheden zijn na de WIA-keuring is het advies om niet te stoppen met de re-integratie.

De re-integratie in het tweede spoor zou doorgezet kunnen worden na de WIAkeuring (ook wel spoor 3 genaamd), immers loont het als werknemer een betaalde baan krijgt. Werknemer gaat erop vooruit in inkomen en werkgevers hebben minder financiele schadelast.

In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat er veel resultaat te behalen valt. Dit voorjaar alleen al merkte ik dat bij de aanvragen voor WIA-herbeoordelingen veelal een WGA-uitkering bij een herbeoordeling omgezet werd naar een IVA-uitkering. Ik ben verbaasd hoe vaak het nog mis gaat, zelfs bij schrijnende gevallen waar je van zou mogen verwachten dat zij direct tot een IVAuitkering leiden. Betreffende werknemers krijgen daarmee 75 in plaats van 70 procent van het laatst verdiende loon. De werkgever wordt voor de WGA-uitkering tien jaar lang doorbelast, terwijl een IVA-uitkering helemaal geen doorbelasting aan werkgever kent.

Wanneer de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (WGA 35-80), blijkt dat herplaatsing bij de bestaande werkgever de hoogste slagingskans heeft. Is dat niet mogelijk, omdat er geen passende functies zijn of deze functies zijn niet te creëren, is het verstandig om werknemer ondersteuning te bieden ook na de WIA-keuring bij het vinden van een functie bij een andere werkgever.

Onduidelijk en onbekend

De grootste uitdaging is de groep ‘35-minners’, die vaak tijdelijk een WW-uitkering krijgt of beroep moet doen op de bijstand. Deze groep heeft geen recht op een uitkering vanuit de Wet WIA en kent vaak problemen bij het vinden van een baan. De Stichting van de Arbeid doet een aantal handreikingen. Bijvoorbeeld: afspraken maken in de cao’s, betere voorlichting en meer richten op scholing.

Hoe meer deze middelen aan de voorkant ingezet worden, hoe minder instroom in of hoe meer uitstroom uit de WGA en dus hoe minder financiële schade voor werkgevers en verzekeraars. De kans neemt toe dat betreffende groep sneller een baan vindt.

In juli 2020 kwam de Stichting van de Arbeid met aanbevelingen aan minister Koolmees betreffende de Wet WIA. Eerder waren de maatregelen uit het regeerakkoord Rutte 3 reeds geschrapt in december 2018. Het rapport ziet er onder andere op toe dat juist al in de 104 weken loondoorbetaling bij ziekte extra aandacht is voor scholing. Zodat de WIA-instroom vermindert en men na een WIA-keuring sneller een baan vindt.

Wij ervaren in de praktijk veelal onbekendheid met de financiële gevolgen voor de werkgever. Na de WIA-keuring wordt veelal het dossier niet meer gevolgd. Als de WIA-keuring is geweest, wordt vaak gekeken of de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden en daarvoor kan sinds 1 april 2020 dan de transitievergoeding gecompenseerd worden. De WGA-uitkering welke wordt doorbelast aan de middelgrote en grote werkgevers is veelal onduidelijk en onbekend.

Het is afwachten welke concrete voorstellen de minister zal doen naar aanleiding van dit advies.

‘Ik ben verbaasd hoe vaak het nog mis gaat, zelfs bij schrijnende gevallen waar je van zou mogen verwachten dat zij direct tot een IVA-uitkering leiden’

Reactie toevoegen

 
Het juiste spoor

Het juiste spoor

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 6-2023) Het is belangrijk dat werkgevers door hun financieel adviseur bij de afweging van het eigenrisicodragerschap...

Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

Kameleons en draaideuren

Kameleons en draaideuren

(Annemieke Postema, RADI AOV, in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ondernemers zijn vaak net kameleons; ze passen zich aan veranderende omstandigheden aan. Maar hoe...

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

(Mieke Dadema in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ik heb nooit schade, dus ik lees nooit de voorwaarden van mijn eigen verzekeringen. Ik lees die alleen beroepsmatig...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces...