Niet stoppen na WIA-keuring

Angelo Wiegmans

(Door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4) Vaak zie ik dat na een WIA-keuring het dossier volledig stil komt te liggen. Voor werknemers waar nog mogelijkheden zijn na de WIA-keuring is het advies om niet te stoppen met de re-integratie.

De re-integratie in het tweede spoor zou doorgezet kunnen worden na de WIAkeuring (ook wel spoor 3 genaamd), immers loont het als werknemer een betaalde baan krijgt. Werknemer gaat erop vooruit in inkomen en werkgevers hebben minder financiele schadelast.

In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat er veel resultaat te behalen valt. Dit voorjaar alleen al merkte ik dat bij de aanvragen voor WIA-herbeoordelingen veelal een WGA-uitkering bij een herbeoordeling omgezet werd naar een IVA-uitkering. Ik ben verbaasd hoe vaak het nog mis gaat, zelfs bij schrijnende gevallen waar je van zou mogen verwachten dat zij direct tot een IVAuitkering leiden. Betreffende werknemers krijgen daarmee 75 in plaats van 70 procent van het laatst verdiende loon. De werkgever wordt voor de WGA-uitkering tien jaar lang doorbelast, terwijl een IVA-uitkering helemaal geen doorbelasting aan werkgever kent.

Wanneer de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (WGA 35-80), blijkt dat herplaatsing bij de bestaande werkgever de hoogste slagingskans heeft. Is dat niet mogelijk, omdat er geen passende functies zijn of deze functies zijn niet te creëren, is het verstandig om werknemer ondersteuning te bieden ook na de WIA-keuring bij het vinden van een functie bij een andere werkgever.

Onduidelijk en onbekend

De grootste uitdaging is de groep ‘35-minners’, die vaak tijdelijk een WW-uitkering krijgt of beroep moet doen op de bijstand. Deze groep heeft geen recht op een uitkering vanuit de Wet WIA en kent vaak problemen bij het vinden van een baan. De Stichting van de Arbeid doet een aantal handreikingen. Bijvoorbeeld: afspraken maken in de cao’s, betere voorlichting en meer richten op scholing.

Hoe meer deze middelen aan de voorkant ingezet worden, hoe minder instroom in of hoe meer uitstroom uit de WGA en dus hoe minder financiële schade voor werkgevers en verzekeraars. De kans neemt toe dat betreffende groep sneller een baan vindt.

In juli 2020 kwam de Stichting van de Arbeid met aanbevelingen aan minister Koolmees betreffende de Wet WIA. Eerder waren de maatregelen uit het regeerakkoord Rutte 3 reeds geschrapt in december 2018. Het rapport ziet er onder andere op toe dat juist al in de 104 weken loondoorbetaling bij ziekte extra aandacht is voor scholing. Zodat de WIA-instroom vermindert en men na een WIA-keuring sneller een baan vindt.

Wij ervaren in de praktijk veelal onbekendheid met de financiële gevolgen voor de werkgever. Na de WIA-keuring wordt veelal het dossier niet meer gevolgd. Als de WIA-keuring is geweest, wordt vaak gekeken of de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden en daarvoor kan sinds 1 april 2020 dan de transitievergoeding gecompenseerd worden. De WGA-uitkering welke wordt doorbelast aan de middelgrote en grote werkgevers is veelal onduidelijk en onbekend.

Het is afwachten welke concrete voorstellen de minister zal doen naar aanleiding van dit advies.

‘Ik ben verbaasd hoe vaak het nog mis gaat, zelfs bij schrijnende gevallen waar je van zou mogen verwachten dat zij direct tot een IVA-uitkering leiden’

Reactie toevoegen

 
Mooi resultaat en een tevreden klant

Mooi resultaat en een tevreden klant

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4-2021) Hoe belangrijk het is om relaties actief te blijven begeleiden, blijkt uit dit voorbeeld van een kinderdagverblijf...

Wijs op de WBTR

Wijs op de WBTR

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 3-2021) Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Een wet die tot doel heeft...

Minder verzuim in coronatijd

Minder verzuim in coronatijd

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken....

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus en Qees, in Ken je vak! VVP 6-2020) Gelukkig heb ik een advies gevraagd, zegt de werkgever. Ik geef aan dat het op zijn minst vreemd...

Pak je kans!

Pak je kans!

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2020) Juist tijdens veelvoorkomende, alledaagse werkzaamheden is de kans op een bedrijfsongeval groot. Als adviseur speel je een belangrijke...

ISO 27001 en AVG

ISO 27001 en AVG

(door Joyce Koops en Richard Meinders, SVC Groep). ISO 27001 is een goede basis voor de gevolmachtigd agent om actief bezig te zijn met privacy en informatiebeveiliging. ISO...

Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Door Adfiz Eind juni stuurde minister Van Rijn van VWS de resultaten van een onderzoek naar zorgcollectiviteiten (uitgevoerd door Equalis) naar de Tweede Kamer....

Vereenvoudiging Wajong

Vereenvoudiging Wajong

Door Lindenhaeghe Op 26 mei 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)....

Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

Door Lindenhaeghe. Op 18 mei 2020 presenteerde Ombudsman Pensioenen mr. Henriëtte de Lange het Jaarverslag 2019 aan minister Koolmees van Sociale Zaken en...

Dit kan ons allemaal overkomen

Dit kan ons allemaal overkomen

Door Björn Bierhaalder, MCH Consultancy. Pas geleden zag ik het programma ‘Steenrijk Straatarm’. Iedere aflevering ruilt een stel met veel geld...