Nieuwe balans met regeneratief investeren

Ivo Valkenburg zw resized

(Ivo Valkenburg (1966-2022) in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Regeneratieve investeerders zetten bewust hun geld in om een nieuwe balans te creëren tussen menselijkheid, ecologie en economie. Het gaat om investeren vanuit het hart. In deze VVP Special over innovatie een aantal praktijkvoorbeelden van nieuwe succesvolle investeringen.

Investeren in pure voedselketen – Boerschappen

Boerschappen Coöperatie haalde begin dit jaar in vier dagen tijd vier miljoen euro op bij 2.532 investeerders, klanten en boeren (leveranciers). In 2021 boekte het bedrijf van Stijn Markusse en Stéphanie Vellekoop ruim 7,3 miljoen euro omzet met seizoensproducten van lokale boeren. Voor de verdere ontwikkeling van de onderneming werd niet gekozen voor de traditionele geldverstrekkers uit de financiële sector. In plaats daarvan besloten Markusse en Vellekoop hun onderneming te transformeren naar een coöperatie. Ze gingen daarna op zoek naar aandeelhouders “die niet enkel een commercieel belang hebben, maar de wereld ook een stukje mooier willen maken én achterlaten”. De ondernemers kozen voor equity crowdfunding via Sharefunders te ’s-Hertogenbosch. Dat is een platform waarmee biologische wijnhandel Neleman vorig jaar al een paar miljoen euro aan groeikapitaal ophaalde door het digitaliseren van aandelen, gebaseerd op de techniek van Eyevestor, een initiatief van New Financial Activator Gijs Daalen Meurs. Met behulp van dit platform worden investeerders mede-eigenaar van bedrijven die bouwen aan een duurzame toekomst.

“In 2013 zijn we begonnen met Boerschappen omdat we wilden weten waar ons eten vandaan kwam. We wilden verser, puurder en gezonder eten en bovenal zonder onnodige toevoegingen. Al heel snel hadden we door dat we niet de enigen waren. Meer mensen sloten zich aan. Al snel reed er een grote bus langs alle boeren. Boerschappen werd een echt bedrijf. We hebben inmiddels duizenden klanten. Samen met ons team van zo’n zestig collega’s en 150 boeren zorgen we er dagelijks voor dat gezonde producten in de keukens door heel Nederland komen te liggen”, aldus Markusse en Vellekoop.

Ongeveer 65 procent van de omzet wordt bij de boeren besteed. Met de snelgroeiende omzet (meer dan 500 procent groei in afgelopen twee jaar) wordt er actief bijgedragen aan de transitie richting een natuurinclusieve landbouw, waarbij de boeren worden geholpen bij de realisatie van een gezond verdienmodel. “Impact komt met volume. En dáárom is groei voor ons belangrijk. Want hoe meer Boerschappers met ons mee eten, hoe meer bijzondere boeren we kunnen aansluiten. Zo eten we ons land een beetje mooier. Boer blij. Klant blij. Wij blij.”

Voor deze community gedreven financiering is Boerschappen praktisch ondersteund door de Solid Finance Group, Holla Advocaten, Eyevestor, Sharefunders, De Beer Accountants en Belastingadviseurs en Leenders Fiscaal Advies.

 

Investeren in duurzame landbouw – BD Grondbeheer

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, kortweg BD Grondbeheer uit Driebergen werd veertig jaar geleden opgericht met als doel om landbouwgrond te verwerven en deze in eigendom te houden en duurzaam te verpachten aan nieuwe voedselinitiatieven en boerenbedrijven die (de omschakeling naar) biologisch dynamische, biologische of natuurvriendelijke landbouw realiseren. Inmiddels heeft BD Grondbeheer meer dan 540 hectare grond onder beheer ten behoeve van natuurvriendelijke landbouw. BD Grondbeheer is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wil de transitie naar een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem versnellen door naast donaties ook andere financieringsinstrumenten te ontwikkelen om daarmee meer grond te kunnen aankopen en verpachten.

Begin dit jaar werd ruim 2,8 miljoen euro opgehaald bij zo’n 250 investeerders. De financiering vond plaats via de uitgifte van een obligatielening met een looptijd van vijftien jaar en een jaarlijkse rentevergoeding van 1,3 procent. Met deze opbrengst wordt nieuwe grond aangekocht ten behoeve van vijf initiatieven die met hun bedrijfsvoering een bijdrage leveren aan de transitie naar een natuurvriendelijke land- en tuinbouw. De vijf spelers die worden voorzien van ‘gezonde grond’ zijn: Herenboerderij Aan den Drecht (Leimuiden, ZH), De Kleine Aarde (Boxtel, NB), Tuinderij De Bosmantel (Andijk, NH), Fruitweelde (Ingen, GL) en CSA-tuinderij Ús Hôf (Sibrandabuorren, FR).

Evenals bij Boerschappen schuilt de kracht van het succes in een hechte samenwerking tussen gelijkgestemde mensen en organisaties. In dit geval wordt samengewerkt met ‘Aardpeer, samen voor grond’, een initiatief dat boeren en burgers met elkaar verbindt. Met praktische plannen en aanstekelijke verhalen groeit Aardpeer steeds meer uit tot een brede beweging. Iedereen die wil bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten en grotere soortenrijkdom én die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, is welkom. Deze financieringsronde is mede tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Herenboeren, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre.

Naast deze campagne biedt de Stichting BD Grondbeheer tevens de mogelijkheid om in te schrijven voor eeuwigdurende obligaties. Deze obligaties bieden een rente van 1,5 procent, iedere vijf jaar te indexeren tot een maximum van vier procent.

 

Investeren in onderling verzekeren – SharePeople

SharePeople Coöperatie werd in 2019 opgericht door Cosmas Blaauw (CEO), Rutger Abbink (CFO/COO) en Ernst Nolte (CTO) met als doel om voor zelfstandige ondernemers een eerlijk, solidair en betaalbaar vangnet te creëren bij arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte. Er wordt gewerkt op basis van het principe van ‘crowdsurance’, waarbij het risico onderling wordt verdeeld. “Bij ons is de premie exact even hoog als het schadebedrag en dat bedrag doneren we direct aan leden die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Er zit geen marge tussen”, aldus Blaauw.

SharePeople telt zo’n 7.500 deelnemers, waarvan er zo’n 750 tevens mede-eigenaar (aandeelhouder) zijn van de coöperatie. “We willen heel graag een échte onderlinge zijn. Om met elkaar zieke ondernemers te ondersteunen. Het zou dan ook gek zijn als het bedrijf in handen zou blijven van alleen de oprichters. Het is veel logischer dat SharePeople van ons allemaal is. Natuurlijk hadden we voor de verdere ontwikkeling van onze onderneming bij een bank of klassieke geldverstrekker kunnen aankloppen, maar wat is er mooier als onze deelnemers zelf volledig eigenaar zijn en blijven? Onze onderneming is van mensen die zich betrokken voelen bij onze missie om het traditionele verzekeren op de kop te zetten. Het is een vorm van regeneratief investeren, want met je aandelen draag je direct bij aan de transitie van de financiële sector. Zonder bonussen, gegraai en kleine lettertjes. Je transformeert een stukje van de sector naar een échte onderlinge: eerlijk, solidair en eigentijds”, aldus Blaauw.

SharePeople is tevens een sociale onderneming die primair onderneemt vanuit een maatschappelijke missie. De onderneming wil een positieve impact maken op de kwaliteit van het leven van ondernemers, ziet winst als middel en niet als doel en is transparant en fair naar alle betrokkenen.

Deelnemers bepalen zelf binnen een bandbreedte van 1.000 tot 3.000 euro per maand hoeveel inkomen ze willen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. “Als je voor 1.000 euro per maand meedoet en het ziektepercentage is één procent, dan doneer je per maand een tientje. Doe je voor 3.000 euro mee, dan doneer je gemiddeld 30 euro.”

Voor de aankoop en het beheer van de aandelen maakt ook SharePeople gebruik van Eyevestor. In april 2022 is de zevende ronde van start gegaan met als doel om 300.000 euro op te halen en het aantal leden van de coöperatie uit te breiden tot zo’n 8.000. De eerste financieringsronde uit oktober 2019 was in 36 uur uitverkocht. Deze trend heeft zich voortgezet in alle volgende rondes. Met de laatste financieringsronde wordt een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld (tot de AOW-leeftijd), tevens op basis van crowdsurance. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen ‘arbodienst voor zzp’ers’ (SharePeople Crowdability).

 

Investeren in bezield leven – Aurora Art Museum

In de toenemende chaos van de wereld, zijn steeds meer mensen op zoek naar antwoorden op levensvragen. Onder (jonge) mensen groeit de behoefte aan zingeving en spiritualiteit. Het Aurora Art Museum is geboren vanuit het idee om mensen nieuw perspectief te bieden door het beleven van kunst. Het wil twee- en driedimensionale beelden tonen die harmoniëren met de essentie van het bestaan: een plek die kunst laat zien voorbij de huidige eenzijdige materialistische en technischwetenschappelijke opvattingen. Een plek waar inspiratie wordt gedeeld met de ziel van de beschouwer. De ziel als het stukje oneindig bewustzijn binnen elk mens.

Het Aurora Art Museum is voortgekomen uit een kring van kunstenaars die vaak al decennialang verbonden zijn aan Aurora Productions, een uitgever van kunstkaarten, posters en boeken. Oprichters Jan Willem en Jonne Bakker organiseren al bijna tien jaar exposities in eigen huis. Nu is de tijd aangebroken om deze werken te laten zien in een groter onderkomen. “Het Aurora Art Museum gaat over licht. Licht is essentieel, zeker in deze donkere tijden. Bezielde kunst straalt licht uit. Met het Aurora Art Museum willen we een plek creëren waar hart en hoofd weer samenkomen”, aldus Jan Willem Bakker.

De basis van de kunstcollectie bestaat momenteel uit een selectie werken van kunstenaars die al jaren in de belangstelling staan van Aurora Productions, zoals Jos van Wunnik (schilderijen), Pieter Dirk Torensma (schilderijen), Juke Hudig (pastels), Roelien de Lange (textielkunst), Ruud Jaspers (houtsculpturen), Yolanda Eveleens (etsen), Herman Smith (schilderijen), Herman Smorenburg (schilderijen) Marja de Lange (schilderijen) en vele anderen. De kunst wordt verkregen doordat de kunstenaars, collectioneurs of erfgenamen hun werk schenken of in bruikleen geven en als het mogelijk is door actieve aankoop.

Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het museum. Zodra deze is gevonden, zal er een crowdfunding worden opgezet teneinde het museum praktisch mogelijk te maken. Ook is het denkbaar dat voor grotere investeringsbedragen er een obligatie wordt uitgeschreven, dan wel een aandeel kan worden gekocht in de exploitatie van het museum. Op de website van New Financial Activators zal deze financieringscampagne worden ondersteund. Het wordt vaak vergeten, maar een gezond cultureel en geestelijk leven draagt ook substantieel bij aan een gezonde economie.

 

Investeren in de betekeniseconomie – Pymwymic

Pymwymic is de ‘Put Your Money Where Your Meaning Is Community’ van impact investors: een Europese community van families, filantropisten en individuele investeerders die for-profit bedrijven ondersteunen die duurzame oplossingen creëren.

“Geen woorden, maar daden, dat is waarvoor we gaan”, aldus Sophie Pickering, Investment Associate bij Pymwymic. Ze is gepassioneerd om met haar financiele kennis en ervaring – ze werkte zeven jaar in de wereld van corporate finance in Londen – ondernemingen te helpen met een positieve impact op de samenleving. Fundament van Pymwymic is ‘de kracht van samen’. “We brengen families en individuele investeerders samen om duurzame bedrijven aan kapitaal te helpen. Daarbij gaat het altijd om het investeren in bedrijven die een dubbel rendement hebben, te weten een financieel rendement én een impact op de verbetering van de wereld.”

“Pymwymic is 25 jaar geleden begonnen als een vriendenclub die vond dat er iets moest veranderen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie van duurzame beleggers die is ingericht als een coöperatie, waarbij alle investeerders het eigendom delen. Er zijn thans zo’n honderd leden en er blijven families en individuen bijkomen. Een rijke diversiteit aan mensen, van jong tot oud, van iemand die recentelijk zijn bedrijf heeft verkocht tot aan families die al drie generaties geleden hun familiebedrijf hebben verkocht.”

In Nederland behoorde Pymwymic tot de eerste B Corporation , een keurmerk dat niet het product, maar de gehele bedrijfsvoering certificeert. Je moet daarvoor laten zien dat je structureel naast winst ook mens, milieu en maatschappij in het hoogste vandaal hebt staan. Bedrijven worden toegelaten aan de hand van vijf criteria: duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klantbelang en de (lokale) gemeenschap. Nederland kent ruim 90 B Corp-bedrijven, waaronder Dopper, Tony’s Chocolonely, Triodos Bank, WeTransfer, Yoni, Moyee Coffee, BR-ND, Mud Jeans en Snappcar. Wereldwijd zijn er zo’n 3.600 bedrijven B Corp-gecertificeerd.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople voegt een verzekeringselement toe aan haar vangnet voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Met de huidige politieke ontwikkelingen groeit de kans...

Vernieuwing niet de pas afsnijden

Vernieuwing niet de pas afsnijden

(Cosmas Blaauw van SharePeople in VVP 4, 2023) “Met SharePeople willen we in de eerste plaats bereiken dat de ondernemer goed voor zichzelf zorgt. Zodat...

VVP-hoofdredacteur in podcast Sterveding

VVP-hoofdredacteur in podcast Sterveding

Willem Vreeswijk, hoofdredacteur van VVP en oprichter van de stichting New Financial Forum, is te gast in een aflevering van de podcastserie Sterveding. In deze...

SharePeople: minister niet op de hoogte van nieuwe AO-initiatieven

SharePeople: minister niet op de hoogte van nieuwe AO-initiatieven

"Blijkbaar is minister Karien van Gennip van Sociale Zaken niet op de hoogte van nieuwe initiatieven waarmee zzp'ers tot aan hun pensioen arbeidsongeschiktheid kunnen...

SharePeople steunt zienswijze VZN op verplichte AOV en sluit aan

SharePeople steunt zienswijze VZN op verplichte AOV en sluit aan

SharePeople steunt de zienswijze die Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) heeft op de plannen rond een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers...

Podcast besteedt aandacht aan tussenpensioen

Podcast besteedt aandacht aan tussenpensioen

De podcastserie ‘Take a Break’ , een initiatief van BrightPensioen, heeft inmiddels ook een aantal ‘How to tussenpensioen’ afleveringen gemaakt....

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

SharePeople heeft SharePeople Lang gelanceerd, waarbij zzp’ers het risico op arbeidsongeschiktheid onderling opvangen tot aan de AOW-leeftijd. SharePeople...

Eerbetoon aan Ivo Valkenburg in New Financial Magazine

Eerbetoon aan Ivo Valkenburg in New Financial Magazine

De herfsteditie van het New Financial Magazine is een eerbetoon aan Ivo Valkenburg die op 23 juli van dit jaar op 55-jarige leeftijd overleed. De hommage bestaat...

Ivo Valkenburg

Ivo Valkenburg

(Willem Vreeswijk in VVP 4-2022) Op 23 juli van dit jaar overleed op 55-jarige leeftijd mijn dierbare vriend Ivo Valkenburg, omringd door zijn geliefden in zijn...

Wat laat jij na?

Wat laat jij na?

"De paden van Ivo Valkenburg en die van mij hebben elkaar nooit gekruist. Ik heb hem niet persoonlijk gekend. Zo nu en dan passeerde iets van zijn werk dat ik las...