NTA 8220 als nieuwe norm

Jan van den Hoek 2019

Veel branden ontstaan door problemen met de elektrische installatie. Een goede inspectie hiervan kan onnodige problemen voorkomen. De nieuwe controlemethodiek van de nta 8220 (onderdeel 10, beter bekend als scope 10) biedt hierbij belangrijke hulp. Ongetwijfeld krijgen steeds meer verzekeringsadviseurs en ondernemers ermee te maken.

Het aantal branden in grote panden is de laatste jaren fors gestegen. Terwijl dat er in 2006 nog ruim 70 waren stond de teller tien jaar later al op meer dan het dubbele. De schade bedroeg gemiddeld zo’n € 3 miljoen. Per gebouw! En dan hebben we het nog niet over de gevolgschade, zoals misgelopen omzet en winst. Om over de emotionele impact nog maar te zwijgen.

Meer nadruk op preventie

Ook een groot aantal kleinere panden ging de afgelopen jaren in rook op. Het is dus al met al logisch dat er steeds meer nadruk is gekomen op preventie, en dan met name wat de elektrische installatie betreft. Die is naar schatting namelijk de oorzaak van ruim de helft van alle grote branden terwijl je soms met vrij simpele maatregelen het risico al fors kunt indammen. Een groot deel van de ondernemers is zich hiervan echter niet of onvoldoende bewust.

Nieuwe controlemethodiek

Om het risico van brand door een elektrische installatie te verkleinen is er een nieuwe controlemethodiek ontwikkeld: Scope (onderdeel) 10 van de Nederlands Technische Afspraak 8220, kortweg NTA 8220. Die methodiek is tot stand gekomen door samenwerking van de installatiebranche (Uneto-VNI), iKeur en het Verbond van Verzekeraars. De verwachting is dat steeds meer verzekeraars, waaronder ook De Goudse, een inspectie op basis van de NTA 8220 als norm gaan opnemen in hun acceptatierichtlijnen.

Focus op elektrische installatie en toestellen

De NTA 8220 verschilt op belangrijke punten van de NEN 3140-inspectie, die op dit moment nog vaak de standaard is voor inspecties. De NEN 3140 is vooral gericht op het creëren van veilige werkomstandigheden conform de Arbowet. De NTA is puur gericht op de brandveiligheid van elektrische installaties en de elektrische apparaten die daarop zijn aangesloten.

Meer praktijkgericht

De NTA 8220 is meer op de praktijk gericht dan de NEN 3140 en biedt daardoor meer duidelijkheid aan de ondernemer. Er wordt geen eindoordeel gegeven (zoals ‘goed’, ‘middelmatig’ of ‘slecht’) waar de ondernemer in de praktijk weinig mee kan. In plaats daarvan is er een rapportage met verbeterpunten. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het elektrische materieel zelf, maar ook aan de directe omgeving daarvan en de aanwezigheid van brandbaar materiaal. Belangrijk, want als bijvoorbeeld een stekkerdoos oververhit raakt, is het brandrisico veel groter risico als daar een stapel papier bij ligt of er een gordijn bij hangt.

Jan van den Hoek: ‘Goed nieuws voor ondernemers.’

Terugdringing schadelast

Naar verwachting gaat de NTA 8220 een belangrijk hulpmiddel vormen om het aantal branden in bedrijfsgebouwen terug te dringen. En dat is niet alleen goed nieuws voor ondernemers – een brand in je bedrijf is natuurlijk een regelrechte nachtmerrie – maar ook voor verzekeraars. En zeker ook voor adviseurs en risicomanagers, die hun relatie vanzelfsprekend liever willen helpen bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit dan bij het regelen van een grote brandschade.

Certifi ceringsregeling

De nieuwe norm is in januari 2018 gepubliceerd door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN). Voor inspectiebedrijven is inmiddels een certificeringsregeling opgezet (Scope 10), die kwalificatie-eisen stelt aan bedrijven die controles uitvoeren volgens de nieuwe methodiek.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe norm? Ga dan naar vanempelinspecties.com en klik op het tabblad e-inspecties.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
NN geeft bestaande klanten meer tijd om te voldoen aan clausules lithium accu's

NN geeft bestaande klanten meer tijd om te voldoen aan clausules lithium accu's

Na vragen van Adfiz heeft NN heeft aangegeven bestaande klanten meer tijd te gunnen om te voldoen aan de clausules lithium accu's. Adfiz: "Het uitstel is gegeven...

Adviesalerts! Risicobeheer en preventie

Adviesalerts! Risicobeheer en preventie

(Uit katern Risicobeheer en Preventie, VVP 5-2023) Een vast gegeven in VVP-katernen en -specials: Adviesalerts! Met trends en praktijktips. Het Verbond van Verzekeraars...

Zeeuwse en Goudse zamelen ruim 4 ton in voor Stichting ALS Nederland

Zeeuwse en Goudse zamelen ruim 4 ton in voor Stichting ALS Nederland

De Zeeuwse en De Goudse hebben 404.040 euro ingezameld ten behoeve van de Stichting ALS Nederland. Halverwege 2022 werd bij Leo Remijn, directeur van de Middelburgse...

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. “Deze kantoren – die net als de andere drie...

‘We willen kansen voor adviseurs beter in beeld brengen’

‘We willen kansen voor adviseurs beter in beeld brengen’

(Partner in Kennis Aegon in VVP 3, 2023) De beste hypotheekportalen van Nederland ontwikkelen. Dát is het doel van Arnoud van ’t Riet, Product Owner...

Ondernemen mogelijk maken

Ondernemen mogelijk maken

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 3, 2023) Wie onderneemt, heeft te maken met risico’s. “En dat zijn er momenteel nogal wat”, weet...

De nadelen van even ‘googlen’

De nadelen van even ‘googlen’

(Partner in Kennis Dazure in VVP 3, 2023) Gelukkig wordt er door veel mensen deskundig advies gevraagd aan een financieel adviseur. Dit is verstandig. Er zijn...

ABW wijst chauffeurs op belang van goede slaap

ABW wijst chauffeurs op belang van goede slaap

ABW en HalloSlaap, een initiatief van Movir, slaan de handen ineen om chauffeurs veel bewuster te maken van het belang van goede slaap. Jeroen Meijers, mede-eigenaar...

MKB is groeimarkt voor financieel advieskantoren

MKB is groeimarkt voor financieel advieskantoren

(Partner in Kennis Scildon in VVP 2) Paul Klomberg Assurantiën is gevestigd in het landelijk gelegen Silvolde (Gelderland). In deze aflevering geeft Scildon...

Zakenreiziger verwacht vooral zekerheid

Zakenreiziger verwacht vooral zekerheid

(Partner in Kennis Hienfeld in VVP 2) De coronapandemie veranderde het idee van veiligheid. Zo is voor internationale zakenreigers actuele informatie belangrijker...