NTA 8220 als nieuwe norm

Jan van den Hoek 2019

Veel branden ontstaan door problemen met de elektrische installatie. Een goede inspectie hiervan kan onnodige problemen voorkomen. De nieuwe controlemethodiek van de nta 8220 (onderdeel 10, beter bekend als scope 10) biedt hierbij belangrijke hulp. Ongetwijfeld krijgen steeds meer verzekeringsadviseurs en ondernemers ermee te maken.

Het aantal branden in grote panden is de laatste jaren fors gestegen. Terwijl dat er in 2006 nog ruim 70 waren stond de teller tien jaar later al op meer dan het dubbele. De schade bedroeg gemiddeld zo’n € 3 miljoen. Per gebouw! En dan hebben we het nog niet over de gevolgschade, zoals misgelopen omzet en winst. Om over de emotionele impact nog maar te zwijgen.

Meer nadruk op preventie

Ook een groot aantal kleinere panden ging de afgelopen jaren in rook op. Het is dus al met al logisch dat er steeds meer nadruk is gekomen op preventie, en dan met name wat de elektrische installatie betreft. Die is naar schatting namelijk de oorzaak van ruim de helft van alle grote branden terwijl je soms met vrij simpele maatregelen het risico al fors kunt indammen. Een groot deel van de ondernemers is zich hiervan echter niet of onvoldoende bewust.

Nieuwe controlemethodiek

Om het risico van brand door een elektrische installatie te verkleinen is er een nieuwe controlemethodiek ontwikkeld: Scope (onderdeel) 10 van de Nederlands Technische Afspraak 8220, kortweg NTA 8220. Die methodiek is tot stand gekomen door samenwerking van de installatiebranche (Uneto-VNI), iKeur en het Verbond van Verzekeraars. De verwachting is dat steeds meer verzekeraars, waaronder ook De Goudse, een inspectie op basis van de NTA 8220 als norm gaan opnemen in hun acceptatierichtlijnen.

Focus op elektrische installatie en toestellen

De NTA 8220 verschilt op belangrijke punten van de NEN 3140-inspectie, die op dit moment nog vaak de standaard is voor inspecties. De NEN 3140 is vooral gericht op het creëren van veilige werkomstandigheden conform de Arbowet. De NTA is puur gericht op de brandveiligheid van elektrische installaties en de elektrische apparaten die daarop zijn aangesloten.

Meer praktijkgericht

De NTA 8220 is meer op de praktijk gericht dan de NEN 3140 en biedt daardoor meer duidelijkheid aan de ondernemer. Er wordt geen eindoordeel gegeven (zoals ‘goed’, ‘middelmatig’ of ‘slecht’) waar de ondernemer in de praktijk weinig mee kan. In plaats daarvan is er een rapportage met verbeterpunten. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het elektrische materieel zelf, maar ook aan de directe omgeving daarvan en de aanwezigheid van brandbaar materiaal. Belangrijk, want als bijvoorbeeld een stekkerdoos oververhit raakt, is het brandrisico veel groter risico als daar een stapel papier bij ligt of er een gordijn bij hangt.

Jan van den Hoek: ‘Goed nieuws voor ondernemers.’

Terugdringing schadelast

Naar verwachting gaat de NTA 8220 een belangrijk hulpmiddel vormen om het aantal branden in bedrijfsgebouwen terug te dringen. En dat is niet alleen goed nieuws voor ondernemers – een brand in je bedrijf is natuurlijk een regelrechte nachtmerrie – maar ook voor verzekeraars. En zeker ook voor adviseurs en risicomanagers, die hun relatie vanzelfsprekend liever willen helpen bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit dan bij het regelen van een grote brandschade.

Certifi ceringsregeling

De nieuwe norm is in januari 2018 gepubliceerd door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN). Voor inspectiebedrijven is inmiddels een certificeringsregeling opgezet (Scope 10), die kwalificatie-eisen stelt aan bedrijven die controles uitvoeren volgens de nieuwe methodiek.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe norm? Ga dan naar vanempelinspecties.com en klik op het tabblad e-inspecties.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Advies met M.I.N.T. voor tweede keer genomineerd voor VVP Advies Award

Advies met M.I.N.T. voor tweede keer genomineerd voor VVP Advies Award

Advies met M.I.N.T. is voor de tweede keer genomineerd voor de VVP Advies Award in de categorie Hypotheek Advies. "Weet je nog dat Advies met M.I.N.T. in 2022 genomineerd...

Van der Doelen trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Van der Doelen trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Trots. Dat is Ruud van der Doelen van Van der Doelen, genomineerd in de categorie Particulier Advies. Het kantoor telt in totaal vijftien medewerkers en heeft...

Handreiking brandveilig stallen elektrische bussen en vrachtwagens

Handreiking brandveilig stallen elektrische bussen en vrachtwagens

Het Verbond van Verzekeraars heeft de handreiking 'Brandveilig stallen van elektrische trucks en bussen' gepubliceerd. Het Verbond: "Net als in de hele samenleving...

Dit zijn de 17 genomineerden voor de VVP Advies Award 2024

Dit zijn de 17 genomineerden voor de VVP Advies Award 2024

De jury van de VVP Advies Award 2024 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies,...

Lagere nettowinst De Goudse bij start eeuwfeest

Lagere nettowinst De Goudse bij start eeuwfeest

De Goudse zag in 2023 de nettowinst dalen van 32,2 naar 16,4 miljoen euro. De dotatie aan voorzieningen bij Leven en de schadelast bij Zaakschade zijn belangrijke...

Van polis naar preventie: de duurzame toekomst van verzekeren

Van polis naar preventie: de duurzame toekomst van verzekeren

"Tien jaar geleden werd vernieuwing in de verzekeringswereld vooral aangejaagd door de schijnbaar onbegrensde mogelijkheden van technologie. Nu is er een fundamentelere...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Mobiliteit en schadepreventie horen één te zijn

Mobiliteit en schadepreventie horen één te zijn

Stimuleer bedrijven dat ze hun medewerkers laten zien dat schadepreventie belangrijk is, dat ze de cultuur van veiligheid uitstralen. Dat was een van de tips voor...

Elektra- en brandveiligheidskeuring verplicht voor veehouderijen

Elektra- en brandveiligheidskeuring verplicht voor veehouderijen

Om het aantal stalbranden dat ontstaat door ondeugdelijke elektra te verlagen en de bewustwording van brandrisico’s in stallen te verhogen, worden de volgende...

Vergeet nieuwsbrieven, neem klanten bij de hand

Vergeet nieuwsbrieven, neem klanten bij de hand

(Partner in kennis VKG in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) VKG ging de hele zomer met financieel adviseurs en een preventiespecialist op pad naar particulier...