NVIA legt lat hoger

Peter Abelskamp

“Onze eerste eigen groei danken we aan professionals die overtuigd zijn van de noodzaak tot verandering. Nu vinden wij het tijd om de lat hoger te leggen.” Aldus de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs (nvia) in haar nieuwe beleidsplan.

De NVIA had vanaf het begin drie speerpunten: belangenbehartiging, objectiveren van kennis en kennis delen en netwerken. Wat dit betreft verandert er in het nieuwe beleidsplan niets. Wel wordt de lat hoger gelegd. Het duidelijkst komt dit uiting door de kenniseis die wordt ingevoerd. Maar, zegt voorzitter Peter Abelskamp, de NVIA wil haar kennis zeker ook nog nadrukkelijker inbrengen bij politiek en andere stakeholders.

Abelskamp: “Het Verbond heeft een goede lobby, maar de belangen van de verzekeraars komen niet altijd overeen met die van de adviseurs en dat zijn meestal ook de belangen van de klanten. We zijn ook blij met de samenwerking die bij de belangenbehartiging is ontstaan met Adfiz, dat weer meer aandacht heeft voor Inkomen.”

PE-vereisten

Het nieuwe beleidsplan stelt: “NVIA-leden gaan de verplichting aan om voortdurend hun kennis bij te houden en te vergroten. We stellen hiervoor PE-vereisten vast. Hiermee voldoen onze leden niet alleen aan het wettelijke vereiste om Permanent Actueel (PA) te zijn. Ze denken en handelen ook aantoonbaar op een hoger niveau dan Wft Inkomen.”

Ieder NVIA-lid, zo leest het beleidsplan verder, gaat de verplichting aan zijn kennis en adviesvaardigheden periodiek aantoonbaar bij te houden. De NVIA heeft hiervoor een PE-traject vormgegeven. “Uitgangspunt is dat de PE-norm aantoonbaar hoger is dan het PE-niveau van Wft Inkomen.”

NVIA-leden kunnen vanaf 1 januari 2017 PE-punten vergaren door deel te nemen aan NVIA Kennis- en Vaardigheden Sessies, Regionale Netwerk Bijeenkomsten en Seminars. Overigens gaat de NVIA een grotere praktische bijdrage van haar leden verlangen tijdens bijeenkomsten, ook dat is een nieuw element. Daarmee wordt ook bij het derde speerpunt de lat hoger gelegd.

Regie houden

Het gaat de NVIA natuurlijk niet alleen om adequate systemen voor Permanente Educatie en Permanent Actueel. De NVIA wil überhaupt bereiken dat Inkomensadviseurs zich bovenwettelijk ontwikkelen. Met als top het Register Inkomensadviseur (RIA). Maar PE is wel een heel actueel thema.

Abelskamp: “Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) stelde onlangs dat brancheorganisaties weinig tot geen inhoudelijke input leveren voor de PE-examens. Dat kan zijn. Toch vonden wij de uitspraak vervelend. Wij zijn immers juist volop in de weer om de PE goed in te vullen. Overigens ook omdat wij het belangrijk vinden om als sector de regie te houden.

“Kijk naar de eis van Permanent Actueel: die is rijkelijk vaag geformuleerd. Nu kunnen we gaan zitten wachten totdat de wetgever de eis nader invult en dan gaan klagen dat het weer doorschiet. Of we nemen onze verantwoordelijkheid en laten zien dat wij als bedrijfstak prima in staat zijn op een goede manier invulling te geven aan de PA-eis.”

Integraal advies

Cruciaal is dat het PE-programma van de NVIA zich richt op het integrale advies over risico’s en het effectief managen en regisseren ervan. Want juist die brede kijk mag volgens de NVIA van inkomensprofessionals worden verwacht. “Het enkel adviseren van een polis is niet meer genoeg”, aldus Abelskamp.

Gezapigheid bij bestaande adviseurs is misschien ook wel een reden waarom het aantal NVIA-leden momenteel blijft steken op zo’n 120. Dat terwijl Abelskamp eerder al eens aangaf dat een ledental van tenminste 500 binnen nu en een jaar haalbaar is. “Perk je als adviseur niet in en wordt niet routineus. Inkomensadvies gaat verder dan alleen wat verzekeraars vergelijken”

Zelf vindt Abelskamp het brede karakter van het vak zo leuk. Het is ook wat hij probeert over te brengen aan studenten. “Dan zie ik hoe hun ogen gaan glinsteren.”

Nieuwe instroom bij de Inkomensadviseurs is van groot belang, maar Abelskamp meent dat er zeker ook plaats is voor herintreders. “Ook in onze bedrijfstak wordt momenteel veel gereorganiseerd. Maar er zijn zo weinig mensen die zeggen: ik ontwikkel me tot Inkomensadviseur. Terwijl je zo een prachtige nieuwe plek kunt vinden.

“Je moet wel bereid zijn om je het vak echt eigen te maken. Dus je ook verdiepen is zaken als case management en duurzame inzetbaarheid. Dan is er werk genoeg. Er is van alle kanten vraag naar professionele inkomensadviseurs. De klant wil goed advies, financieel advieskantoren zoeken Inkomensspecialisten.”

Jong of oud, je moet gelóven in wat je doet. De passie voor het vak van Inkomensadviseur moet branden. Abelskamp: “Als NVIA helpen wij graag om die passie over te brengen.”

Inkomensadviseurs geven ook mee vorm aan de toekomst. Abelskamp vindt dat zelfs een van de leukste onderdelen van zijn vakgebied. “Jongeren zitten heel anders in de wedstrijd dan de oudere generaties. Zij willen niet in vaste dienst, zij willen niet de hele dag op een kantoor zitten. Dat zijn onze medewerkers van de toekomst. Toch kunnen ook zij ziek of arbeidsongeschikt worden. Hoe gaan we daar dan mee om? Wordt de AOV belangrijker? Komen er meer broodfondsen? Wat betekent dat voor de reïntegratie? En misschien wordt ook de WW nog wel geprivatiseerd. Het is leuk om daar over mee te denken en bij te dragen aan de innovatie, die vooralsnog helaas niet van de gevestigde orde komt.”

Peter Abelskamp: ‘Van alle kanten vraag naar professionele Inkomensadviseurs.’

Reactie toevoegen

 
Editie
Verplichte AOV? Verplicht advies!

Verplichte AOV? Verplicht advies!

(Annemieke Postema van AOVDdokter in VVP 4, 2023) Wel of geen verplichte AOV voor zelfstandigen? Of er in dit dossier een volgend hoofdstuk komt, is aan het nieuwe...

Mathijs Bouman en Janthony Wielink op VVP Event Inkomen

Mathijs Bouman en Janthony Wielink op VVP Event Inkomen

Econoom en publicist Mathijs Bouman en inkomensdeskundige Janthony Wielink (Enkwest) zijn de keynote sprekers tijdens de vijfde editie van het VVP Event Inkomen...

Seminar over MKB verzuim-ontzorgverzekering

Seminar over MKB verzuim-ontzorgverzekering

Onder de regie van de NVIA organiseren relevante koepelorganisaties, waaronder Adfiz en Verbond, dinsdagmiddag 27 augustus een seminar over de MKB verzuim-ontzorgverzekering....

Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Seminar nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Adfiz en NVIA organiseren samen een seminar over de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte. Dit op maandagmiddag 4 februari bij NN in Den Haag. Aan de orde...

NVIA heeft nog reserves bij MKB verzuim-ontzorgpolis

NVIA heeft nog reserves bij MKB verzuim-ontzorgpolis

De NVIA heeft nog reserves bij de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering. NVIA-voorzitter Peter Abelskamp: “Het is goed dat verzekeraars de regie krijgen en...

NVIA: verzuimverzekering wordt te grote kostenposten

NVIA: verzuimverzekering wordt te grote kostenposten

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) krijgt diverse signalen vanuit haar achterban dat de kosten voor verzuimbegeleiding de spuigaten uitlopen....

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

NVIA: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid personeel

“NVIA-adviseurs krijgen de mogelijkheid om conform NEN-normering ook te adviseren over duurzame inzetbaarheid van personeel”. Aldus NVIA-voorzitter Peter...

NVIA herschrijft Regeerakkoord

NVIA herschrijft Regeerakkoord

De NVIA heeft de paragraaf Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid uit het Regeerakkoord aangepast. Het alternatieve plan biedt met name werkgevers binnen het...

NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

De NVIA is blij met het voorstel tot wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), maar pleit wel voor opheffing van...