Omvangrijk en ingrijpend

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2021) Het huidige pensioenstelsel wordt ingrijpend gemoderniseerd. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om de specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding van de adviseur heen.

De overheid wil het pensioenstelsel beter laten aansluiten bij een flexibele arbeidsmarkt en de behoefte van werknemers aan meer persoonlijke, transparante en flexibele pensioenen. Goede elementen uit het huidige stelsel moeten daarbij behouden blijven en nieuwe elementen worden ingevoerd.

Om adviseurs tijdig te informeren over het nieuwe pensioenstelsel heeft Adfiz een kennisportaal ‘Nieuw pensioenstelsel’ ontwikkeld. Dit kennisportaal is (nu nog) gebaseerd op het conceptwetsvoorstel Toekomst pensioenen. Dat betekent dat de informatie en data in het portaal nog niet definitief zijn. Het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel wordt - naar verwachting - begin 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Inmiddels is uit brieven van de regering duidelijk geworden dat enkele data uit het conceptvoorstel (en daarmee ook het kennisportaal) zullen worden aangepast.

Per 1 januari 2026 (waarschijnlijk verschuift dit naar 1 januari 2027) geldt een geheel nieuwe manier van pensioenopbouw. Vanaf deze datum mag pensioenopbouw binnen de tweede pensioenpijler uitsluitend nog plaatsvinden op basis van een premieovereenkomst, met een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie. Tegelijkertijd komen er nieuwe wettelijke regels voor uniformering van het nabestaandenpensioen. Het fiscale pensioenkader wordt voor deze modernisering ingrijpend gewijzigd. Daarbij worden ook fiscale verschillen tussen de tweede en derde pensioenpijler zoveel mogelijk weggenomen.

Stappen

Het transitietraject is in een aantal stappen met bijbehorende (verval)data opgesplitst. In onderstaand overzicht worden de data zoals genoemd in het conceptwetsvoorstel aangehouden. Zoals eerder aangegeven is het zeer waarschijnlijk dat (enkele van) deze data zullen veranderen, maar het geeft wel een goed beeld van de volgorde van de stappen en de vermoedelijke tijdslijn.

1. Een werkgever die gebruik wil maken van de eerbiedigende werking, moet voor de ingangsdatum van de nieuwe wet een eventueel bestaande uitkeringsregeling omzetten naar een regeling met progressieve premie.

2. Vanaf 1 januari 2022 kunnen partijen starten met het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor de transitie naar een nieuwe pensioenregeling met vlakke premie (bij niet gebruik maken van eerbiedigende werking).

3. Uiterlijk 1 januari 2024 moet overeenstemming zijn bereikt over de nieuwe pensioenregeling en moet het transitieplan gereed zijn. Zodra dit het geval is kan worden gestart met onderbrengen van de regeling bij de gekozen pensioenuitvoerder.

4. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten het implementatie- en communicatieplan gereed zijn. Zodra dit het geval is kan worden gestart met de implementatie van de regeling.

5. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen binnen de tweede pensioenpijler aangepast zijn aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen (uitgezonderd regelingen die mogen vallen onder de eerbiedigende werking).

Rol adviseur

Het aanpassen van álle pensioenregelingen aan de nieuwe wettelijke regels is een omvangrijk en ingrijpend proces waarvoor strakke deadlines gelden. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om de specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding van de adviseur heen.

Om deze daarbij te ondersteunen heeft Adfiz alle relevante informatie over het nieuwe pensioenstelsel en (de wettelijke fasen in) het aanpassingstraject verzameld in het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel (zie www.adfiz.nl ).

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties. Adfiz:...

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz heeft de handreiking 'Pensioendienstverlening op maat' gepubliceerd. De handreiking is samen met de pensioensector ontwikkeld in het kader van het aanvalsplan...

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Het niet verbeteren van de keuzebegeleiding zal leiden tot confettipensioen, meent Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie...