Omvangrijk en ingrijpend

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2021) Het huidige pensioenstelsel wordt ingrijpend gemoderniseerd. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om de specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding van de adviseur heen.

De overheid wil het pensioenstelsel beter laten aansluiten bij een flexibele arbeidsmarkt en de behoefte van werknemers aan meer persoonlijke, transparante en flexibele pensioenen. Goede elementen uit het huidige stelsel moeten daarbij behouden blijven en nieuwe elementen worden ingevoerd.

Om adviseurs tijdig te informeren over het nieuwe pensioenstelsel heeft Adfiz een kennisportaal ‘Nieuw pensioenstelsel’ ontwikkeld. Dit kennisportaal is (nu nog) gebaseerd op het conceptwetsvoorstel Toekomst pensioenen. Dat betekent dat de informatie en data in het portaal nog niet definitief zijn. Het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel wordt - naar verwachting - begin 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Inmiddels is uit brieven van de regering duidelijk geworden dat enkele data uit het conceptvoorstel (en daarmee ook het kennisportaal) zullen worden aangepast.

Per 1 januari 2026 (waarschijnlijk verschuift dit naar 1 januari 2027) geldt een geheel nieuwe manier van pensioenopbouw. Vanaf deze datum mag pensioenopbouw binnen de tweede pensioenpijler uitsluitend nog plaatsvinden op basis van een premieovereenkomst, met een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie. Tegelijkertijd komen er nieuwe wettelijke regels voor uniformering van het nabestaandenpensioen. Het fiscale pensioenkader wordt voor deze modernisering ingrijpend gewijzigd. Daarbij worden ook fiscale verschillen tussen de tweede en derde pensioenpijler zoveel mogelijk weggenomen.

Stappen

Het transitietraject is in een aantal stappen met bijbehorende (verval)data opgesplitst. In onderstaand overzicht worden de data zoals genoemd in het conceptwetsvoorstel aangehouden. Zoals eerder aangegeven is het zeer waarschijnlijk dat (enkele van) deze data zullen veranderen, maar het geeft wel een goed beeld van de volgorde van de stappen en de vermoedelijke tijdslijn.

1. Een werkgever die gebruik wil maken van de eerbiedigende werking, moet voor de ingangsdatum van de nieuwe wet een eventueel bestaande uitkeringsregeling omzetten naar een regeling met progressieve premie.

2. Vanaf 1 januari 2022 kunnen partijen starten met het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor de transitie naar een nieuwe pensioenregeling met vlakke premie (bij niet gebruik maken van eerbiedigende werking).

3. Uiterlijk 1 januari 2024 moet overeenstemming zijn bereikt over de nieuwe pensioenregeling en moet het transitieplan gereed zijn. Zodra dit het geval is kan worden gestart met onderbrengen van de regeling bij de gekozen pensioenuitvoerder.

4. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten het implementatie- en communicatieplan gereed zijn. Zodra dit het geval is kan worden gestart met de implementatie van de regeling.

5. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen binnen de tweede pensioenpijler aangepast zijn aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen (uitgezonderd regelingen die mogen vallen onder de eerbiedigende werking).

Rol adviseur

Het aanpassen van álle pensioenregelingen aan de nieuwe wettelijke regels is een omvangrijk en ingrijpend proces waarvoor strakke deadlines gelden. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om de specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding van de adviseur heen.

Om deze daarbij te ondersteunen heeft Adfiz alle relevante informatie over het nieuwe pensioenstelsel en (de wettelijke fasen in) het aanpassingstraject verzameld in het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel (zie www.adfiz.nl ).

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
5, 4, 3, 2, 1, go!

5, 4, 3, 2, 1, go!

Dit jaar ‘trakteerde’ Adfiz tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst de aanwezigen op een powerspeech van Ben 'Tyler' Tiggelaar, expert in leiderschap, verandering...

"VoogdijVerzekerd regelt alles rondom voogdijschap"

"VoogdijVerzekerd regelt alles rondom voogdijschap"

De GoedIdee VoogdijVerzekerd, een nieuw product van Dazure dat er onder meer voor zorgt dat kinderen goed verzorgd achterblijven na het overlijden van de ouder(s),...

Vijf initiatieven NN genomineerd in Adfiz Prestatie Onderzoek

Vijf initiatieven NN genomineerd in Adfiz Prestatie Onderzoek

Nationale-Nederlanden werd in alle vier categorieën (duurzame ontwikkeling, klantbelang, ketenefficiency en verzekerbaarheid) van het Adfiz Prestatie Onderzoek...

TAF wint ketenefficiency-award met InkomensZeker AOV

TAF wint ketenefficiency-award met InkomensZeker AOV

"Yes! Voor de tweede keer op rij. Winnaar van het Adfiz prestatie onderzoek. De award ketenefficiëncy", aldus Michiel Meijer, commercieel directeur TAF. "Super...

Florius: award is erkenning voor ons als groene pionier

Florius: award is erkenning voor ons als groene pionier

"Geweldige erkenning voor onze continue drive voor innovatie en duurzaamheid!", aldus Karin Polman, directeur Florius, winnaar in de categorie 'Duurzame ontwikkeling'...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

"Mijn oproep aan adviseurs, maar zeker ook aan verzekeraars, toezichthouder en politiek is deze: de kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek

a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek

a.s.r., de Vereende en NN zijn genomineerd in de categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "De overstromingsdekking van a.s.r. op...