Omvangrijk en ingrijpend

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2021) Het huidige pensioenstelsel wordt ingrijpend gemoderniseerd. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om de specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding van de adviseur heen.

De overheid wil het pensioenstelsel beter laten aansluiten bij een flexibele arbeidsmarkt en de behoefte van werknemers aan meer persoonlijke, transparante en flexibele pensioenen. Goede elementen uit het huidige stelsel moeten daarbij behouden blijven en nieuwe elementen worden ingevoerd.

Om adviseurs tijdig te informeren over het nieuwe pensioenstelsel heeft Adfiz een kennisportaal ‘Nieuw pensioenstelsel’ ontwikkeld. Dit kennisportaal is (nu nog) gebaseerd op het conceptwetsvoorstel Toekomst pensioenen. Dat betekent dat de informatie en data in het portaal nog niet definitief zijn. Het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel wordt - naar verwachting - begin 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Inmiddels is uit brieven van de regering duidelijk geworden dat enkele data uit het conceptvoorstel (en daarmee ook het kennisportaal) zullen worden aangepast.

Per 1 januari 2026 (waarschijnlijk verschuift dit naar 1 januari 2027) geldt een geheel nieuwe manier van pensioenopbouw. Vanaf deze datum mag pensioenopbouw binnen de tweede pensioenpijler uitsluitend nog plaatsvinden op basis van een premieovereenkomst, met een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie. Tegelijkertijd komen er nieuwe wettelijke regels voor uniformering van het nabestaandenpensioen. Het fiscale pensioenkader wordt voor deze modernisering ingrijpend gewijzigd. Daarbij worden ook fiscale verschillen tussen de tweede en derde pensioenpijler zoveel mogelijk weggenomen.

Stappen

Het transitietraject is in een aantal stappen met bijbehorende (verval)data opgesplitst. In onderstaand overzicht worden de data zoals genoemd in het conceptwetsvoorstel aangehouden. Zoals eerder aangegeven is het zeer waarschijnlijk dat (enkele van) deze data zullen veranderen, maar het geeft wel een goed beeld van de volgorde van de stappen en de vermoedelijke tijdslijn.

1. Een werkgever die gebruik wil maken van de eerbiedigende werking, moet voor de ingangsdatum van de nieuwe wet een eventueel bestaande uitkeringsregeling omzetten naar een regeling met progressieve premie.

2. Vanaf 1 januari 2022 kunnen partijen starten met het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor de transitie naar een nieuwe pensioenregeling met vlakke premie (bij niet gebruik maken van eerbiedigende werking).

3. Uiterlijk 1 januari 2024 moet overeenstemming zijn bereikt over de nieuwe pensioenregeling en moet het transitieplan gereed zijn. Zodra dit het geval is kan worden gestart met onderbrengen van de regeling bij de gekozen pensioenuitvoerder.

4. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten het implementatie- en communicatieplan gereed zijn. Zodra dit het geval is kan worden gestart met de implementatie van de regeling.

5. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen binnen de tweede pensioenpijler aangepast zijn aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen (uitgezonderd regelingen die mogen vallen onder de eerbiedigende werking).

Rol adviseur

Het aanpassen van álle pensioenregelingen aan de nieuwe wettelijke regels is een omvangrijk en ingrijpend proces waarvoor strakke deadlines gelden. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om de specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding van de adviseur heen.

Om deze daarbij te ondersteunen heeft Adfiz alle relevante informatie over het nieuwe pensioenstelsel en (de wettelijke fasen in) het aanpassingstraject verzameld in het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel (zie www.adfiz.nl ).

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz juicht amendement behoud UPO toe

Adfiz is blij met het amendement van GroenLinks en PvdA voor handhaving van het huidige UPO-model. Adfiz: “In onze reactie op het wetsvoorstel toekomst pensioenen...

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg...

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

In zeven stappen aan de slag met actief klantbeheer

(Adfiz in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Veel adviseurs willen aan de slag met actief klantbeheer, zodat zij ook na het afsluiten van een financieel...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Kennis delen over klimaatrisico’s

Kennis delen over klimaatrisico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 4-2022) Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om hen beter voor te bereiden op klimaatrisico’s....

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz: kritiek op verlagen provisie door Menzis

Adfiz heeft kritiek op de provisieverlaging zorgverzekering die Menzis per 2023 heeft aangekondigd. Adfiz: “Wij zijn hier kritisch over, omdat juist in een...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz roept alle geldverstrekkers op om – eventueel tijdelijk – (financiële) drempels die consumenten ervaren bij het verlagen van de risico-opslag...

Adfiz Zakelijk Platform 2022: Duurzaamheid en Verzekerbaarheid

Adfiz Zakelijk Platform 2022: Duurzaamheid en Verzekerbaarheid

Het Zakelijk Platform van Adfiz staat woensdag 21 september in het teken van Duurzaamheid en Verzekerbaarheid. Voor leden is de toegang gratis. Niet-leden kunnen...

"Richtlijn Berichtenverkeer moet onnodige kosten wegnemen bij adviseurs"

"Richtlijn Berichtenverkeer moet onnodige kosten wegnemen bij adviseurs"

De Richtlijn Berichtenverkeer Prolongaties Incasserende Adviseurs moet een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering bij de verzending van berichten rond prolongatie....