Onverzekerbaar? Pas als wij nee zeggen

Hacker 2021

(Partner in kennis de Vereende in VVP-special Bijzondere Risico's) Onverzekerbaar? Pas als De Vereende het niet kan verzekeren, kunt u zeggen dat het onverzekerbaar is. De missie van De Vereende is immers om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche.

...

Verzekeraars gaan door het toenemend gebruik en analyse van data steeds verder in het selecteren van risico’s en het steeds individueler prijzen. Daarom kunnen steeds meer risico’s moeilijk verzekerd worden. Risico’s voor particulieren, ZZP’ers en MKB-bedrijven die niet bij reguliere verzekeraars ondergebracht kunnen worden, kunnen vaak wel door de Vereende verzekerd worden. Hieronder bespreken we enkele risico’s die lastig te verzekeren zijn.

Leegstaande gebouwen

Leegstaande bedrijfspanden zijn een maatschappelijk en economisch probleem. Wanneer een gebouw leeg staat, is er minder toezicht. Als er dan iets gebeurt waardoor er schade ontstaat, is er niemand om dat te signaleren en wordt er dus geen actie ondernomen om de schade te beperken. Als de leegstand verzekeraars (te) lang duurt, kunnen die verzekeraars besluiten om de polis op te zeggen. Gelukkig verzekert de Vereende wel leegstaande gebouwen. Al zijn daar natuurlijk ook voorwaarden aan verbonden. Voordat wij bijvoorbeeld een bedrijfspand verzekeren, laten we altijd eerst een inspectie uitvoeren om het risico te bepalen. De Vereende biedt voor zowel leegstaande woningen als leegstaande bedrijfspanden een gebouwenverzekering.

Vanwege de huidige coronavoorschriften zijn veel bedrijven tijdelijk gesloten. Wat een tijdelijke sluiting betekent voor de dekking van de gebouwenverzekering en wat wij uw klanten aanraden, kunt u hier lezen.

Zakelijk gebruikte e-bike

De WAM geeft aan voor welke motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt. Volgens deze wet is er geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur. Deze e-bikes worden echter wel als ‘motorrijtuig’ gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt.

Wam – avp/avb

De WAM is dus verplicht voor motorrijtuigen en om dubbele dekking te voorkomen werd schade met of door een motorrijtuig in de regel dan ook uitgesloten in de AVP en AVB. Met de opkomst van het particulier gebruik van e-bikes hebben AVP-verzekeraars het particuliere risico ingesloten in hun verzekering. De afgelopen jaren is het zakelijk gebruik van e-bikes ook enorm toegenomen. Op dit moment zijn daar bij verzekeraars nog geen eensluidende bepalingen voor. De meeste AVB-verzekeraars hebben dit risico dan ook nog niet verzekerd. Doen zij dat wel? Dan vaak onder beperkende voorwaarden waarbij bijvoorbeeld uitgesloten is schade die is veroorzaakt door e-bikes die voor maaltijd- of pakketbezorging worden gebruikt

Werkgever eigenaar e-bike

Als een bezorger, met een e-bike van het bedrijf, tegen iets of iemand aanfietst waarbij schade ontstaat, biedt de AVB van de onderneming dus niet altijd dekking en kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de bezorgdienst persoonlijk aansprakelijk te stellen. De schade die op grond van die aansprakelijkstelling moet worden betaald, kan dan aardig in de papieren lopen. Het is dus van belang om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt en indien nodig (en mogelijk) een aanvullende verzekering te sluiten.

De Vereende kent ook de uitsluiting voor motorrijtuigen in de AVB. Maar wij bieden bedrijven wel de mogelijkheid de e-bikes, waarvan zij eigenaar zijn, door middel van een losse aansprakelijkheidsverzekering (WA) te verzekeren. Ook bieden wij aanvullend op onze AVB een Wegam-dekking voor de schade die de bestuurder van de zakelijke gebruikte ebike kan oplopen tijdens het verrichten van werkzaamheden.

Cyberdekking voor adviseurs

“Een cyberaanval? Waarom zou mij dat overkomen? Wat valt er bij mij nou te halen?” Dat is vaak nog de reactie van kleine en middelgrote bedrijven. Een financieel dienstverlener is afhankelijk van zijn of haar computersystemen. Alleen al vanwege de directe winst die het voor hackers kan opleveren, kan de financieel adviseur een interessant slachtoffer zijn voor die hackers. Denk aan het betalen van losgeld om gegijzelde bestanden terug te krijgen.

Behoefte neemt toe

In 2019 is maar liefst elf procent van de Nederlandse bedrijven getroffen door een cyberaanval. En het is de verwachting dat dit percentage de komende jaren snel verder stijgt. Uiteraard is het belangrijk dat de digitale beveiliging op orde is. Maar dat is geen garantie dat de adviseur niet getroffen wordt door een cyberaanval. En waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Dus ook door een menselijke fout kan de adviseur gehackt worden. En wat dan? De adviseur moet met losgeld het systeem laten ontgrendelen of de data terugkopen. Of alle klantdata liggen op straat en het bedrijf heeft flinke reputatieschade. Dan geeft het een goed gevoel wanneer een cyberverzekering is afgesloten.

Uit klantonderzoek blijkt dat er onder onze BAVAM-klanten veel behoefte is aan een cyberdekking. Juist onze doelgroepen financieel adviseurs en makelaars konden niet altijd eenvoudig een cyberdekking afsluiten. Daarom bieden wij, in samenwerking met Hiscox, sinds dit jaar een cyberdekking speciaal voor financieel adviseurs en makelaars.

Complete dekking

Bij deze cyberverzekering krijgt u assistentie van ervaren security- en privacyprofessionals, met wereldwijd bereik en uitgebreide expertise. Er wordt gewerkt volgens een gedegen incident responseplan. Zo wordt u bijvoorbeeld geholpen om uw databases en website(s) te herstellen, belanghebbenden te informeren en natuurlijk de schade te beperken. U krijgt een volledig pakket tegen uitstekende voorwaarden en een scherpe premie. Meer informatie kunt u vinden op de productpagina Dit zijn een aantal voorbeelden. Maar er komt nog veel meer voorbij dat vanwege risico, object of verzekeringnemer moeilijk te verzekeren is. Voordat een assurantieadviseur tegen zijn of haar klant vertelt dat een risico onverzekerbaar is, is een check bij de Vereende een verstandige zet.

Reactie toevoegen

 
Carola Wijkamp-Hermsen nieuwe directievoorzitter de Vereende

Carola Wijkamp-Hermsen nieuwe directievoorzitter de Vereende

Carola Wijkamp-Hermsen wordt per 1 november 2023 de opvolger van Ingrid Visscher als directievoorzitter van de Vereende. Ze vormt dan samen met CFRO Harmen Ettema...

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Na een aantal ‘coronajaren’ waarin het aantal schademeldingen lager was, is het aantal schademeldingen weer toegenomen, zo blijkt uit het jaarverslag...

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

De Vereende zag het premie-inkomen vorig jaar met acht procent toenemen van 55,9 miljoen euro naar 60,4 miljoen. Mede door de snelle premiegroei van de afgelopen...

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

Klanten met een inboedel-/opstalverzekering van de Vereende kunnen voortaan ook kiezen voor duurzaam schadeherstel. De Vereende is in dit verband een samenwerking...

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en assurantieadviseurs slaan de handen ineen tegen onverzekerbaarheid.  Dit door onnodige stappen over te slaan zodat het verzekeren van motorvoertuigen...

De Vereende verhuist naar gebouw Verbond

De Vereende verhuist naar gebouw Verbond

De Vereende verhuist volgend jaar september naar het pand van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. De verzekeraar van bijzondere risico’s betrekt de vierde,...

Taxichauffeurs krijgen bij Vereende premiekorting via RijBeterBox

Taxichauffeurs krijgen bij Vereende premiekorting via RijBeterBox

Taxichauffeurs die gebruikmaken van de RijBeterBox kunnen bij een goede score een premiekorting 'verdienen' bij de Vereende. De RijBeterBox werd begin dit jaar gelanceerd....

Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

De Vereende zag in coronajaar 2021 het premievolume toenemen met 5 procent tot 55,6 miljoen euro. Het netto resultaat kwam uit op 2,8 miljoen euro. Volgens de Vereende...

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

(Partner in kennis de Vereende in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Nieuwe risico’s: als er één verzekeraar is die weet hoe je daarmee...

DAP doneert resterende 60.000 dollar aan WWF

DAP doneert resterende 60.000 dollar aan WWF

De Dutch Aviation Pool (DAP) is na bijna 80 jaar opgeheven. De pool voor luchtvaartverzekeringen heeft de afgelopen jaren de laatste schades afgewikkeld en het resterende...