Onverzekerbaar? Pas als wij nee zeggen

Hacker 2021

(Partner in kennis de Vereende in VVP-special Bijzondere Risico's) Onverzekerbaar? Pas als De Vereende het niet kan verzekeren, kunt u zeggen dat het onverzekerbaar is. De missie van De Vereende is immers om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche.

...

Verzekeraars gaan door het toenemend gebruik en analyse van data steeds verder in het selecteren van risico’s en het steeds individueler prijzen. Daarom kunnen steeds meer risico’s moeilijk verzekerd worden. Risico’s voor particulieren, ZZP’ers en MKB-bedrijven die niet bij reguliere verzekeraars ondergebracht kunnen worden, kunnen vaak wel door de Vereende verzekerd worden. Hieronder bespreken we enkele risico’s die lastig te verzekeren zijn.

Leegstaande gebouwen

Leegstaande bedrijfspanden zijn een maatschappelijk en economisch probleem. Wanneer een gebouw leeg staat, is er minder toezicht. Als er dan iets gebeurt waardoor er schade ontstaat, is er niemand om dat te signaleren en wordt er dus geen actie ondernomen om de schade te beperken. Als de leegstand verzekeraars (te) lang duurt, kunnen die verzekeraars besluiten om de polis op te zeggen. Gelukkig verzekert de Vereende wel leegstaande gebouwen. Al zijn daar natuurlijk ook voorwaarden aan verbonden. Voordat wij bijvoorbeeld een bedrijfspand verzekeren, laten we altijd eerst een inspectie uitvoeren om het risico te bepalen. De Vereende biedt voor zowel leegstaande woningen als leegstaande bedrijfspanden een gebouwenverzekering.

Vanwege de huidige coronavoorschriften zijn veel bedrijven tijdelijk gesloten. Wat een tijdelijke sluiting betekent voor de dekking van de gebouwenverzekering en wat wij uw klanten aanraden, kunt u hier lezen.

Zakelijk gebruikte e-bike

De WAM geeft aan voor welke motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt. Volgens deze wet is er geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur. Deze e-bikes worden echter wel als ‘motorrijtuig’ gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt.

Wam – avp/avb

De WAM is dus verplicht voor motorrijtuigen en om dubbele dekking te voorkomen werd schade met of door een motorrijtuig in de regel dan ook uitgesloten in de AVP en AVB. Met de opkomst van het particulier gebruik van e-bikes hebben AVP-verzekeraars het particuliere risico ingesloten in hun verzekering. De afgelopen jaren is het zakelijk gebruik van e-bikes ook enorm toegenomen. Op dit moment zijn daar bij verzekeraars nog geen eensluidende bepalingen voor. De meeste AVB-verzekeraars hebben dit risico dan ook nog niet verzekerd. Doen zij dat wel? Dan vaak onder beperkende voorwaarden waarbij bijvoorbeeld uitgesloten is schade die is veroorzaakt door e-bikes die voor maaltijd- of pakketbezorging worden gebruikt

Werkgever eigenaar e-bike

Als een bezorger, met een e-bike van het bedrijf, tegen iets of iemand aanfietst waarbij schade ontstaat, biedt de AVB van de onderneming dus niet altijd dekking en kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de bezorgdienst persoonlijk aansprakelijk te stellen. De schade die op grond van die aansprakelijkstelling moet worden betaald, kan dan aardig in de papieren lopen. Het is dus van belang om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt en indien nodig (en mogelijk) een aanvullende verzekering te sluiten.

De Vereende kent ook de uitsluiting voor motorrijtuigen in de AVB. Maar wij bieden bedrijven wel de mogelijkheid de e-bikes, waarvan zij eigenaar zijn, door middel van een losse aansprakelijkheidsverzekering (WA) te verzekeren. Ook bieden wij aanvullend op onze AVB een Wegam-dekking voor de schade die de bestuurder van de zakelijke gebruikte ebike kan oplopen tijdens het verrichten van werkzaamheden.

Cyberdekking voor adviseurs

“Een cyberaanval? Waarom zou mij dat overkomen? Wat valt er bij mij nou te halen?” Dat is vaak nog de reactie van kleine en middelgrote bedrijven. Een financieel dienstverlener is afhankelijk van zijn of haar computersystemen. Alleen al vanwege de directe winst die het voor hackers kan opleveren, kan de financieel adviseur een interessant slachtoffer zijn voor die hackers. Denk aan het betalen van losgeld om gegijzelde bestanden terug te krijgen.

Behoefte neemt toe

In 2019 is maar liefst elf procent van de Nederlandse bedrijven getroffen door een cyberaanval. En het is de verwachting dat dit percentage de komende jaren snel verder stijgt. Uiteraard is het belangrijk dat de digitale beveiliging op orde is. Maar dat is geen garantie dat de adviseur niet getroffen wordt door een cyberaanval. En waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Dus ook door een menselijke fout kan de adviseur gehackt worden. En wat dan? De adviseur moet met losgeld het systeem laten ontgrendelen of de data terugkopen. Of alle klantdata liggen op straat en het bedrijf heeft flinke reputatieschade. Dan geeft het een goed gevoel wanneer een cyberverzekering is afgesloten.

Uit klantonderzoek blijkt dat er onder onze BAVAM-klanten veel behoefte is aan een cyberdekking. Juist onze doelgroepen financieel adviseurs en makelaars konden niet altijd eenvoudig een cyberdekking afsluiten. Daarom bieden wij, in samenwerking met Hiscox, sinds dit jaar een cyberdekking speciaal voor financieel adviseurs en makelaars.

Complete dekking

Bij deze cyberverzekering krijgt u assistentie van ervaren security- en privacyprofessionals, met wereldwijd bereik en uitgebreide expertise. Er wordt gewerkt volgens een gedegen incident responseplan. Zo wordt u bijvoorbeeld geholpen om uw databases en website(s) te herstellen, belanghebbenden te informeren en natuurlijk de schade te beperken. U krijgt een volledig pakket tegen uitstekende voorwaarden en een scherpe premie. Meer informatie kunt u vinden op de productpagina Dit zijn een aantal voorbeelden. Maar er komt nog veel meer voorbij dat vanwege risico, object of verzekeringnemer moeilijk te verzekeren is. Voordat een assurantieadviseur tegen zijn of haar klant vertelt dat een risico onverzekerbaar is, is een check bij de Vereende een verstandige zet.

Reactie toevoegen

 
De Vereende verhuisd

De Vereende verhuisd

Er kwamen waterschade en een brand tussendoor, maar de Vereende heeft nu dan toch haar intrek genomen bovenin het gebouw van het Verbond van Verzekeraars. Carola...

Event Waarborgfonds als startpunt van meer internationale samenwerking

Event Waarborgfonds als startpunt van meer internationale samenwerking

“Het verkeer wordt steeds internationaler en intensiever en op het moment dat de intensiteit toeneemt, de landsgrenzen er minder toe doen, is het des te relevanter...

NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (5): Carola Wijkamp-Hermsen

NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (5): Carola Wijkamp-Hermsen

Carola Wijkamp-Hermsen, sinds 1 november 2023 directievoorzitter van de Vereende, staat centraal in de vijfde aflevering van de podcastserie ‘De rol van financiële...

Mobiliteit en schadepreventie horen één te zijn

Mobiliteit en schadepreventie horen één te zijn

Stimuleer bedrijven dat ze hun medewerkers laten zien dat schadepreventie belangrijk is, dat ze de cultuur van veiligheid uitstralen. Dat was een van de tips voor...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Carola Wijkamp-Hermsen nieuwe directievoorzitter de Vereende

Carola Wijkamp-Hermsen nieuwe directievoorzitter de Vereende

Carola Wijkamp-Hermsen wordt per 1 november 2023 de opvolger van Ingrid Visscher als directievoorzitter van de Vereende. Ze vormt dan samen met CFRO Harmen Ettema...

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Na een aantal ‘coronajaren’ waarin het aantal schademeldingen lager was, is het aantal schademeldingen weer toegenomen, zo blijkt uit het jaarverslag...

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

De Vereende zag het premie-inkomen vorig jaar met acht procent toenemen van 55,9 miljoen euro naar 60,4 miljoen. Mede door de snelle premiegroei van de afgelopen...

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

Klanten met een inboedel-/opstalverzekering van de Vereende kunnen voortaan ook kiezen voor duurzaam schadeherstel. De Vereende is in dit verband een samenwerking...

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en assurantieadviseurs slaan de handen ineen tegen onverzekerbaarheid.  Dit door onnodige stappen over te slaan zodat het verzekeren van motorvoertuigen...