Opmerkelijk

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – In januari 2017 neemt de financieel adviseur de portefeuille over van een collega. In 2002 heeft deze collega de consument geadviseerd over en bemiddeld bij een hypothecair krediet. De consument meent in 2002 van de adviseur een onjuist advies te hebben ontvangen en stelt hiervoor de adviseur, die nadien de portefeuille heeft overgenomen, aansprakelijk.

De Geschillencommissie komt hierop tot de volgende opmerkelijke uitspraak: “Vaststaat dat de Adviseur de portefeuille van A heeft overgenomen, de verantwoordelijkheid draagt en aansprakelijk is voor eventuele fouten die A in het verleden bij het advies verstrekt aan Consument heeft gemaakt.”

Dit standpunt staat haaks op de algemene jurisprudentie waar het uitgangspunt is dat de oude eigenaar van een portefeuille aansprakelijk is voor door hem gemaakte fouten en de nieuwe eigenaar alleen aansprakelijk wordt indien hij niet, binnen een redelijke termijn na verwerving van de portefeuille, de door zijn voorganger gemaakte fout ontdekt.

Bijzonder is ook dat de Geschillencommissie een maand voor deze uitspraak een andere uitspraak heeft gedaan waarin precies het tegenovergestelde wordt gesteld. In deze uitspraak 2019-295 staat: “De Commissie stelt vast dat de aansprakelijkheid voor eventuele fouten van Intermediair niet op Tussenpersoon is overgegaan. Dit blijkt uit de koopovereenkomst waarin is vermeld dat door de verkoop enkel de rechten die uit de assurantieportefeuille voortvloeien op Tussenpersoon overgaan. In de koopovereenkomst wordt niet gesproken over verplichtingen van Intermediair die door de verkoop op Tussenpersoon zijn overgegaan. Van een overname van de gehele rechtsverhouding is daarom geen sprake. Het verweer van Tussenpersoon gaat op.” – Uitspraak 2019-257

Deze samenvatting wordt u aangeboden door de NVHP.,

 

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...

Bank mocht advies verplicht stellen

Bank mocht advies verplicht stellen

Triodos Bank mocht bij een hypotheekverhoging advies verplicht stellen en een nieuwe taxatie verlangen, aldus Kifid in uitspraak GC 2019-886. De Geschillencommissie...

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Centraal Beheer mocht de premie van de woonhuisverzekering verhogen van 30,13 euro naar 44,90 euro, oordeelt Kifid. Het eenzijdig wijzigen van voorwaarden en premies...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Het niet kunnen voldoen aan de beveiligingseisen is volgens een Kifid een omstandigheid die voor risico van consument komt (uitspraak GC 2019-862). Nadat zijn motorboot...

Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Kifid laat Hypozeker 2.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. De Geschillencommissie schrijft in uitspraak GC 2019-860 met betrekking tot één...

Discrepantie is niet per se misleiding

Discrepantie is niet per se misleiding

Kifid laat ASR toch een deel van volgens de verzekeraar valselijk geclaimde inbraakschade vergoeden. Dit nadat de claimant door de rechter is vrijgesproken van frauduleus...

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Zo noemt Kifid de handelwijze van een adviseur die zijn tarief verhoogde en vervolgens voor...

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Kifid laat een adviseur de vertragingsrente (bijna 580 euro) vergoeden die de consument kwijt was door traagheid van de adviseur. De Geschillencommissie in uitspraak...

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen (uitspraken GC...

Lek in polisvoorwaarden…

Lek in polisvoorwaarden…

Als Interpolis een beperkte dekking bij schade door een lekke leiding tot uitdrukking had willen brengen, had de verzekeraar (duidelijke) beperkende voorwaarden...