Opmerkelijk

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – In januari 2017 neemt de financieel adviseur de portefeuille over van een collega. In 2002 heeft deze collega de consument geadviseerd over en bemiddeld bij een hypothecair krediet. De consument meent in 2002 van de adviseur een onjuist advies te hebben ontvangen en stelt hiervoor de adviseur, die nadien de portefeuille heeft overgenomen, aansprakelijk.

De Geschillencommissie komt hierop tot de volgende opmerkelijke uitspraak: “Vaststaat dat de Adviseur de portefeuille van A heeft overgenomen, de verantwoordelijkheid draagt en aansprakelijk is voor eventuele fouten die A in het verleden bij het advies verstrekt aan Consument heeft gemaakt.”

Dit standpunt staat haaks op de algemene jurisprudentie waar het uitgangspunt is dat de oude eigenaar van een portefeuille aansprakelijk is voor door hem gemaakte fouten en de nieuwe eigenaar alleen aansprakelijk wordt indien hij niet, binnen een redelijke termijn na verwerving van de portefeuille, de door zijn voorganger gemaakte fout ontdekt.

Bijzonder is ook dat de Geschillencommissie een maand voor deze uitspraak een andere uitspraak heeft gedaan waarin precies het tegenovergestelde wordt gesteld. In deze uitspraak 2019-295 staat: “De Commissie stelt vast dat de aansprakelijkheid voor eventuele fouten van Intermediair niet op Tussenpersoon is overgegaan. Dit blijkt uit de koopovereenkomst waarin is vermeld dat door de verkoop enkel de rechten die uit de assurantieportefeuille voortvloeien op Tussenpersoon overgaan. In de koopovereenkomst wordt niet gesproken over verplichtingen van Intermediair die door de verkoop op Tussenpersoon zijn overgegaan. Van een overname van de gehele rechtsverhouding is daarom geen sprake. Het verweer van Tussenpersoon gaat op.” – Uitspraak 2019-257

Deze samenvatting wordt u aangeboden door de NVHP.,

 

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker...

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid heeft op haar website de eerste vier Kifid Kennisdocumenten gepubliceerd. Doel van Kifid Kennis is om geïnteresseerden inzicht te geven in de manier waarop...

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Gestrand...

Gestrand...

(Kifid-uitspraak GC 2020-590) Consument heeft een beroep op zijn reisverzekering gedaan nadat op vakantie tijdens een dag aan het strand zijn tas is gestolen. Consument...

Verkoop of niet...

Verkoop of niet...

(Kifid-uitspraak GC 2020-591) De Geschillencommissie dient te oordelen over de vraag of NIBC ten onrechte een vergoeding voor het vervroegd aflossen van de geldlening...

Het zekere voor het onzekere...

Het zekere voor het onzekere...

(Kifid-uitspraak GC 2020-586) Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. NN Bank geeft hier alleen toestemming voor als er...

Vuurtje, bedankt...

Vuurtje, bedankt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-585) De auto van consument heeft brandschade. Verzekeraar Nowgo (Vivat) heeft de claim afgewezen omdat hij vindt dat sprake is van opzet...

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering in bij Kifid. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen...

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-571) Consument heeft schade op de reisverzekering geclaimd, omdat de auto van consument en zijn partner door de Poolse douane in beslag...

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

(Kifid-uitspraak GC 2020-574) Consument heeft zich gewend tot de adviseur voor advies en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek. Consument klaagt dat...