Opmerkelijk

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – In januari 2017 neemt de financieel adviseur de portefeuille over van een collega. In 2002 heeft deze collega de consument geadviseerd over en bemiddeld bij een hypothecair krediet. De consument meent in 2002 van de adviseur een onjuist advies te hebben ontvangen en stelt hiervoor de adviseur, die nadien de portefeuille heeft overgenomen, aansprakelijk.

De Geschillencommissie komt hierop tot de volgende opmerkelijke uitspraak: “Vaststaat dat de Adviseur de portefeuille van A heeft overgenomen, de verantwoordelijkheid draagt en aansprakelijk is voor eventuele fouten die A in het verleden bij het advies verstrekt aan Consument heeft gemaakt.”

Dit standpunt staat haaks op de algemene jurisprudentie waar het uitgangspunt is dat de oude eigenaar van een portefeuille aansprakelijk is voor door hem gemaakte fouten en de nieuwe eigenaar alleen aansprakelijk wordt indien hij niet, binnen een redelijke termijn na verwerving van de portefeuille, de door zijn voorganger gemaakte fout ontdekt.

Bijzonder is ook dat de Geschillencommissie een maand voor deze uitspraak een andere uitspraak heeft gedaan waarin precies het tegenovergestelde wordt gesteld. In deze uitspraak 2019-295 staat: “De Commissie stelt vast dat de aansprakelijkheid voor eventuele fouten van Intermediair niet op Tussenpersoon is overgegaan. Dit blijkt uit de koopovereenkomst waarin is vermeld dat door de verkoop enkel de rechten die uit de assurantieportefeuille voortvloeien op Tussenpersoon overgaan. In de koopovereenkomst wordt niet gesproken over verplichtingen van Intermediair die door de verkoop op Tussenpersoon zijn overgegaan. Van een overname van de gehele rechtsverhouding is daarom geen sprake. Het verweer van Tussenpersoon gaat op.” – Uitspraak 2019-257

Deze samenvatting wordt u aangeboden door de NVHP.,

 

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...