Orv komt niet tot stand: fout van inkoopcombinatie?

LEVEN – In 2007 verzorgt de adviseur de oversluiting van een hypothecaire geldlening. Via tussenkomst van een inkoopcombinatie vraagt de adviseur ook een overlijdensrisicoverzekering aan. Hiervoor wordt een voorlopige dekking afgegeven. In 2014 overlijdt de partner van de consument. Op dat moment blijkt er geen overlijdensrisicoverzekering te zijn afgesloten. De geschillencommissie stelt eerst vast dat “van een adviseur verwacht had mogen worden dat hij het aanvraagtraject van de verzekering zou bewaken. Dat hij dit heeft uitbesteed aan een inkoopcombinatie dient voor zijn rekening en risico te blijven.”

De adviseur stelt dat de overleden partner telefonisch zou hebben doorgegeven af te zien van de overlijdensdekking. Hiervan is echter geen bewijs. De geschillencommissie reageert op deze stelling als volgt: “Nu het om een dermate belangrijke beslissing als het afzien van een overlijdensrisicoverzekering ging, had van hem ten minste verwacht mogen worden dat hij de consument per brief zou wijzen op de hiermee gepaard gaande risico’s. Nu de adviseur dit alles heeft nagelaten is de Commissie van oordeel dat de adviseur niet heeft gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht.”

Maar ook de consument valt in deze een verwijt te maken. De geschillencommissie: “Zo hebben zij en haar partner nimmer een polis ontvangen, werd geen premie geïncasseerd en hebben zij jaarlijks geen overzichten van de waarde van de overlijdensriscoverzekering ontvangen. Dit weegt naar het oordeel van de commissie niet zo zwaar als het handelen van adviseur. De commissie stelt naar redelijkheid vast dat de adviseur 70 procent en de consument 30 procent van de geleden schade zal moeten dragen. De adviseur wordt vervolgens veroordeeld tot een schadevergoeding van € 97.720

Reactie toevoegen

 
Editie
De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop ontwikkelt Maatwerkroute

De Hoop lanceert in 2024 de Maatwerkroute. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: "Mensen met een (complexe) medische aandoening die geen aanbod krijgen...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...