Orv komt niet tot stand: fout van inkoopcombinatie?

LEVEN – In 2007 verzorgt de adviseur de oversluiting van een hypothecaire geldlening. Via tussenkomst van een inkoopcombinatie vraagt de adviseur ook een overlijdensrisicoverzekering aan. Hiervoor wordt een voorlopige dekking afgegeven. In 2014 overlijdt de partner van de consument. Op dat moment blijkt er geen overlijdensrisicoverzekering te zijn afgesloten. De geschillencommissie stelt eerst vast dat “van een adviseur verwacht had mogen worden dat hij het aanvraagtraject van de verzekering zou bewaken. Dat hij dit heeft uitbesteed aan een inkoopcombinatie dient voor zijn rekening en risico te blijven.”

De adviseur stelt dat de overleden partner telefonisch zou hebben doorgegeven af te zien van de overlijdensdekking. Hiervan is echter geen bewijs. De geschillencommissie reageert op deze stelling als volgt: “Nu het om een dermate belangrijke beslissing als het afzien van een overlijdensrisicoverzekering ging, had van hem ten minste verwacht mogen worden dat hij de consument per brief zou wijzen op de hiermee gepaard gaande risico’s. Nu de adviseur dit alles heeft nagelaten is de Commissie van oordeel dat de adviseur niet heeft gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht.”

Maar ook de consument valt in deze een verwijt te maken. De geschillencommissie: “Zo hebben zij en haar partner nimmer een polis ontvangen, werd geen premie geïncasseerd en hebben zij jaarlijks geen overzichten van de waarde van de overlijdensriscoverzekering ontvangen. Dit weegt naar het oordeel van de commissie niet zo zwaar als het handelen van adviseur. De commissie stelt naar redelijkheid vast dat de adviseur 70 procent en de consument 30 procent van de geleden schade zal moeten dragen. De adviseur wordt vervolgens veroordeeld tot een schadevergoeding van € 97.720

Reactie toevoegen

 
Editie
Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...