ORV-uitspraak doorgetrokken naar AOV

Kifid 2017 (deel logo)

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) NAZORG – Ter beoordeling lag de vraag voor of Vanbreda Risk & Benefits tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens consument door hem niet de mogelijkheid te bieden over te stappen van beloning via provisie naar beloning via directe betaling en zo ja, of hij op grond daarvan gehouden is tot vergoeding van de door de consument gestelde schade (3.000 euro). De Geschillencommissie: “Verzekeringstussenpersonen hebben een nazorgplicht om de verzekeringnemer tijdig te wijzen op feiten die de verzekeringstussenpersoon bekend zijn geworden en die gevolgen hebben voor de dekking van verzekeringen die tot de portefeuille van de tussenpersoon behoren. Algemene ontwikkelingen, zoals het ingestelde provisieverbod, hebben geen gevolgen voor de dekking van de AOV en vallen daarmee niet onder de nazorgplicht. De Wft biedt evenmin aanleiding om de nazorgplicht in voormelde zin te verruimen. De vordering wordt afgewezen.”

De Geschillencommissie volgt hier bij een AOV-kwestie dus de uitspraak van de Kifid Commissie van Beroep inzake de reikwijdte van de nazorgplicht bij overlijdensrisicoverzekeringen. Dat maakt die uitspraak dus extra belangrijk voor de financieel adviseurs. Want de kwestie speelt natuurlijk niet alleen bij ORV. – Uitspraak GC 2020-821

 

Reactie toevoegen

 
SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

(Kifid-uitspraak GC 2021-0461) De consument heeft een Energiebespaarlening bij SVn aangevraagd. De consument heeft declaraties ingediend, waarna SVn heeft uitbetaald...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Klager slaat vergeefs alarm

Klager slaat vergeefs alarm

(Kifid-uitspraak GC 2021-0444) De consument heeft in verband met de aanschaf van een nieuwe auto zijn autoverzekering gewijzigd. De consument vindt dat de tussenpersoon...

Klager steigert vergeefs

Klager steigert vergeefs

(Kifid-uitspraak GC 2021-0439) De consument doet een beroep op zijn inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering als de steiger, die hij van zijn werkgever heeft geleend,...

Kifid: consument heeft recht op rentecompensatie over gehele looptijd doorlopend krediet

Kifid: consument heeft recht op rentecompensatie over gehele looptijd doorlopend krediet

Meerdere consumenten hebben in 2020 van Interbank rentecompensatie ontvangen naar aanleiding van uitspraken van de Commissie van Beroep over de variabele rente op...

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft...

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0392) De consument stelt dat hij door de – door Kifid als onterechte beoordeelde - registratie van zijn persoonsgegevens door Univé...