Oude waarden herleven op nieuwe ontmoetingsplaats

Wim Span

“Fintech is hot, dat is een feit. Er is een digitale revolutie gaande die de wereld definitief verandert. Verdergaande automatisering en digitalisering zijn noodzakelijk om efficiënter, sneller, goedkoper en nauwkeurig samen te werken. Daar wordt de klant uiteindelijk alleen maar beter van. Tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat het menselijke aspect juist in de adviessector van cruciaal belang is en blijft. Vandaar dat wij de oude beursvloer op een moderne wijze in ere hebben hersteld.”

Aan het woord is Wim Span, sinds 1 september 2015 directeur van de VNAB. Span benadrukt dat de VNAB zich volop blijft inzetten voor verdergaande digitalisering en automatisering. Een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk e-ABS, een ICT-systeem waarmee makelaars, verzekeraars en expertisebureaus digitaal gegevens kunnen uitwisselen. Met e-ABS wisselt men gegevens uit over offertes en polissen, schades en financiële verwerking. “We zijn volop bezig met de ontwikkeling van e-ABS Next, waar het huidige systeem een uitstekende basis voor vormt. Kortom, we zorgen ervoor dat we voorop blijven lopen in de digitale revolutie.”

“Dit alles wil niet zeggen dat er geen behoefte meer zou zijn aan een fysieke ontmoetingsplaats, juist omdat ook anno 2016 de financiële advieswereld voor een belangrijk deel nog altijd people’s business is”, aldus Span. “Door elkaar te ontmoeten, in de ogen te kijken en met elkaar face to face van gedachten te wisselen, leer je elkaar beter kennen, kun je kennis en ervaringen direct overbrengen en kun je beter naar elkaar luisteren. Juist door elkaar te ontmoeten, kun je ook sneller met elkaar nieuwe uitdagingen onder ogen zien en samen tot oplossingen komen. Ik geloof heilig in samenwerking. We zullen vooral met elkaar moeten samenwerken om de klant steeds betere oplossingen te kunnen bieden”, aldus Span.

In 2004 werd om financieel-economische redenen besloten de beursvloeren in Amsterdam en Rotterdam te sluiten. Zo kwam na ruim 400 jaar een einde aan de fysieke assurantiebeurzen in Nederland en werd volop ingezet op een virtueel systeem. “We mogen concluderen dat we geslaagd zijn in de opzet van het virtuele systeem. Natuurlijk wordt dit verder ontwikkeld en waar mogelijk verder verbeterd, maar dit systeem heeft opgeleverd wat we beoogden: efficiency, kostenbesparingen, gemak en snelheid. Neemt niet weg dat de fysieke ontmoetingsplaats ook werd gemist. Ook in deze tijd, of misschien juist wel weer in deze moderne gedigitaliseerde tijd, is er weer behoefte aan een fysieke ontmoetingsplaats, vanzelfsprekend in een andere vorm, passend bij deze tijd. Hier hebben we gehoor aan gegeven.”

Oude geldbalie

In maart van dit jaar nam de VNAB het nieuwe onderkomen aan de Boompjes 251 in gebruik. De voormalige dependance van De Nederlandsche Bank is één van de mooiste locaties in Rotterdam, met uitzicht op de Maas en de Erasmusbrug. Het pand is ultramodern ingericht. En dat er ook daadwerkelijk behoefte is aan een nieuwe ontmoetingsplaats blijkt alleen uit het feit dat er in die eerste maanden meer dan 200 bijeenkomsten werden gehouden met meer dan 2000 bezoekers. Het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum werd op 13 april officieel geopend. In de dagen daarna werden voor de verschillende branchegroepen van de VNAB netwerk- en kennisbijeenkomsten gehouden. “Dan herleven de waarden van het elkaar fysiek kunnen ontmoeten”, aldus Span, die tevreden is over het gebruik van de ruimte tot nu toe. “Van de 200 bijeenkomsten tot nu toe, waren er iets minder dan de helft eigen evenementen en iets meer dan de helft externe partijen die een ruimte huurden. Die externe partijen waren overigens wel partijen uit de verzekeringsbranche dan wel hadden een duidelijke link met de branche. De bijeenkomsten van externen moeten wel passen in de profilering van het kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB”, aldus Span.

“Het hoeft overigens niet altijd om bijeenkomsten te gaan. De werkplekken in het ontmoetingscentrum zijn prima geschikt om te flexwerken en om netwerkgesprekken te voeren. Deze werkplekken liggen rond de ontvangst-tevens horecabalie. Daarvoor is door de architecten de oude geldbalie van de DNB-dependance gebruikt. Toen vond er kasverkeer plaats, nu gaan koffie en belegde broodjes over de toonbank.” Span wijst erop dat in de kelder van het gebouw nog altijd een erg grote kluis aanwezig is, waarin vroeger al het baar geld dat over de toonbank ging, werd opgeslagen en waar ook alle baren goud lagen opgeslagen, ongeveer de helft van de nationale goudvoorraad van DNB.

Span: “Het gebruik van de flexplekken is bedoeld voor de leden van de VNAB en voor de organisaties die zich middels een geassocieerd deelnemerschap hebben verbonden aan de VNAB, zoals bijvoorbeeld expertisebureaus en advocatenkantoren dat kunnen doen.

Opleidingen

De opleidingsruimten worden niet uitsluitend gebruikt door de specifieke opleidingsinstituten in de branche (onder meer Nibe-SVV en Lindenhaeghe) maar ook door wetenschappelijke instellingen met opleidingen voor de branche, zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Ook begeleidt de VNAB twee promovendi: Jessica Roos, die onderzoek doet naar de juridische aspecten van de coassurantiemarkt, en Rob Wagenvoord, die de bedrijfseconomische kant van coassurantie onderzoekt. Professor Mop van Tiggelen is bij de VNAB enkele dagen per week actief op het gebied van kennisontwikkeling en borging van de kwaliteit van de opleidingen.

 

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Rob ter Mors volgt Wim Span op bij VNAB

Rob ter Mors volgt Wim Span op bij VNAB

Rob ter Mors (56) wordt met ingang van 1 maart uitvoerend bestuurder van de VNAB. Hij volgt Wim Span op, die sinds 2015 deze functie heeft vervuld. Ter Mors werkte...

Young InSurance wint VNAB Award

Young InSurance wint VNAB Award

Traditiegetrouw wordt ieder jaar tijdens het marktdiner de VNAB Award toegekend aan iemand die gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage aan de coassurantiemarkt...

Acura lid van VNAB

Acura lid van VNAB

Serviceprovider Acura is lid geworden van de VNAB. Directeur Henk Smit: “We zien de markt veranderen en de inkoopmogelijkheden nemen af. Door het lidmaatschap...

CIS en VNAB werken samen

CIS en VNAB werken samen

CIS en VNAB kiezen voor samenwerking. In de aflopen twee jaar is er regelmatig overleg geweest tussen de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) en Centraal...

Michel Schaft legt voorzitterschap VNAB neer

Michel Schaft legt voorzitterschap VNAB neer

Michel Schaft treedt op de algemene ledenvergadering op 12 december af als bestuursvoorzitter van de VNAB. Voor hij op 1 september 2015 voorzitter werd was Schaft...

VNAB kenniscentrum officieel geopend

VNAB kenniscentrum officieel geopend

Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, gevestigd in een voormalige dependance van de DNB aan de Boompjes in Rotterdam, is officieel geopend door wethouder Adriaan...

VNAB lanceert Sanctiepl@tform

VNAB lanceert Sanctiepl@tform

De VNAB heeft het Sanctiepl@tform opgericht. Hiermee kan de verzekeringsmarkt sneller en efficiënter aan de Sanctiewet en regelgeving voldoen, aldus de VNAB....

Ontmoetingscentrum VNAB eind februari open

Ontmoetingscentrum VNAB eind februari open

Het kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB in Rotterdam krijgt steeds meer vorm, zo bleek tijdens een rondleiding door VNAB-directeur Wim Span en Denise Heijstek...

Rolf van der Wal erelid VNAB

Rolf van der Wal erelid VNAB

Rolf van der Wal is tijdens zijn afscheidsreceptie als bestuursvoorzitter van de VNAB benoemd tot erelid. Maandag 7 december nam Van der Wal afscheid na een bestuursperiode...

Wim Span nieuwe directeur vnab

Wim Span nieuwe directeur vnab

Wim Span is per 1 september benoemd tot directeur van de VNAB, de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Hij volgt Michel Schaft op, die sinds...