Over de grip van autofabrikanten op data én verzekeringen

Harold Mahadew Verbond 2022

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Dat Elon Musk zich nadrukkelijk richt op de autoverzekeringssector lijkt slecht nieuws te zijn voor de (onafhankelijke) tussenpersoon, de gevolmachtigde agent en de (her)verzekeraar. Want als het aan musk ligt, worden we veel afhankelijker van wat de autofabrikant doet. Maar is dat wel zo?

Innoveert de verzekeringssector wel snel genoeg op het gebied van autoverzekeringen? En is de sector hierbij efficiënt genoeg? Elon Musk heeft onlangs klip en klaar duidelijk gemaakt hoe hij over de verzekeringssector denkt: “From an insurance agent all the way to the final reinsurer, there is like a half a dozen companies each taking a cut. Tesla seeks to fix this incredible inefficient insurance market.”

Wat is er aan de hand? Musk innoveert over de automobielsector en de verzekeringssector heen. In innovatiejargon heet dit cross-sectorale innovatie. Hij is zowel autofabrikant (hoewel sommigen Tesla niet zien als een autofabrikant, maar dat terzijde) én sinds kort ook verzekeraar. Musk heeft hierdoor zowel grip op data én autoverzekeringen. Tesla distribueert verzekeringen niet meer via een volmacht (wat in het verleden het geval was), maar is zelf de risicodrager. Dat is nieuw en een materieel verschil in de wereld van zelfrijdende auto’s. Door de unieke combinatie van fabrikant en risicodrager is Musk in staat om zijn klanten een volledige datagedreven en op maat gemaakte autoverzekering rondom zijn Autopilot aan te bieden. Hij noemt dit de ‘realtime’ verzekering. Distributie vindt plaats op het voor de klant juiste moment en tijdstip: in de app van de auto.

Is deze aanpak wezenlijk anders dan de huidige in de markt beschikbare verzekeringen, gebaseerd op rijgedrag? Is dit potentieel disruptief? Is dit niet gewoon een marketingtrucje van Musk?

Natuurlijk kun je anders denken over de antwoorden op dergelijke vragen, maar één ding is volgens analisten van Moody’s wel zeker: business as usual voor de huidige spelers in de keten gaat veranderen. Zeker als andere autofabrikanten het voorbeeld van Musk gaan volgen. Dan ligt disruptie op de loer en dat kan sneller gaan dan verwacht. Bij het verzekeren van deze hypermoderne en ‘connected’ auto’s is er dan mogelijk niet meer voor iedereen een plek in de huidige waardeketen, zeker als je geen toegang hebt of kunt krijgen tot real-time data. En dus niet kan innoveren. Daar gaat het immers om: toegang tot data om innovatieve proposities aan te bieden aan de klant! Voor hen blijft over het verzekeren van de ‘oude’ vloot aan benzine- en dieselslurpers. Totdat de klant, mede gedreven door het overheidsbeleid, ook die de deur uitdoet.

Real-time verzekering

Musk heeft de Tesla real-time autoverzekering al geïntroduceerd in een paar states in de Verenigde Staten met de Safety Score als bepalende factor voor het berekenen van de premie. Daar zit een wereld van metrics achter met onder andere de forward collision warnings per 1.000 mijl en forced Autopilot engagement. Maar nog belangrijker: de klant kan zelf de hoogte van zijn maandpremie beïnvloeden door veilig rijgedrag. Dat wordt realtime zichtbaar gemaakt op basis van het actuele rijgedrag. Veilig rijden kan bij Musk een premiekorting opleveren van 30 tot wel 60 procent voor heel veilige rijders.

De achterliggende gedachte van Musk achter de introductie van de real-time verzekering is dat traditionele verzekeringsproducten onverzekerbaarheid in de hand werken. Ze zijn gebaseerd op historische data en de distributie bestaat uit veel schakels die ieder een deel van de koek opeisen. Hierdoor is een klant meer voor zijn verzekering kwijt of komt helemaal niet in aanmerking voor een verzekering. Dat moet volgens de billjonair anders. Hij voegt daad bij woord en het is dus geen marketing trucje.

Same day repair

Musk introduceert nog een ander novum, namelijk op het gebied van de schadeafwikkeling. Volgens Musk is het huidige claimmodel een nachtmerrie voor de klant. Hij komt daarom met ‘same day repair. In-car camera’s en sensoren in de auto bepalen of en wat er stuk is. Die data geeft de auto direct door aan de hersteller en de schade wordt nog dezelfde dag gerepareerd.

Volgens Musk is er nog meer winst te behalen. Schadedata helpt hem om inefficiënties te identificeren. Musk weet wat een schade gaat kosten en zegt daar nadrukkelijk rekening mee te gaan houden bij de design en bouw van zijn auto’s. Hierdoor worden de schadekosten lager en dat heeft een effect op de premie. Een dergelijke aanpak hakt flink in op het huidige businessmodel waarbij vaak wordt aangevoerd dat premies van elektrische auto’s hoog zijn, omdat schades aan elektrische auto’s hoog zijn. De kans is groot dat Musk dat argument straks met een over the air software update van tafel veegt. Hij herdefinieert de verzekeringswaardeketen voor autoverzekeringen door de inefficiënties in het claimsmanagement eruit te halen en via provisieloze directe distributie. En de klant? Die wordt daar heel blij van: geen gedoe meer over de schadeafwikkeling. Als Musk dit nu in de VS oplevert, schaalt hij daarna op en dan komen deze ‘nieuwe’ proposities naar Europa en Nederland. Zover kan het volgend jaar al zijn.

‘Risico op disruptie van de traditionele schadewaardeketen bestaat wel degelijk’

Harold Mahadew: ‘Ook Tesla ontkomt er niet aan om data te delen.’

Geen disruptie of toch wel?

Is wat Musk doet disruptief? Niet op dit moment. Maar volgens de analysten van Moody’s wel als andere autofabrikanten Tesla gaan volgen. Dus het risico op disruptie van de traditionele schadewaardeketen bestaat wel degelijk. En al volgen ze dit voorbeeld niet, dan nog beschikken ze over veel autodata. Data die van essentieel belang zijn voor de verzekeringssector. Zonder data geen innovatie!

Andere fabrikanten zitten echter niet stil en zetten ook in op innovaties met een impact op de ontwikkeling en distributie van autoverzekeringen. Ze zijn wat minder scherp van toon dan Musk, maar er is veel gaande. Een voorbeeld is Daimler (Mercedes) met zijn Drive Pilot, zeg maar de tegenhanger van Tesla’s Autopilot, maar dan nog een level verder. Dit betekent dat Daimler onder bepaalde voorwaarden het risico op systeemuitval c.q. aansprakelijkheid van de pilot tot 60 kilometer per uur geheel overneemt. Dus geen korting op de verzekeringspremie voor veilig rijden. De bestuurder is alleen aansprakelijk als hij of zij het stuur niet overnam en daardoor bij een ongeval betrokken raakt. Het systeem registreert precies wanneer Drive Pilot geactiveerd en gedeactiveerd is. Experts verwachten dat Daimler de snelheid langzaamaan zal verhogen tot 130 kilometer per uur. Drive Pilot is in Duitsland al te bestellen op enkele topmodellen. Interessant om te zien hoe Duitse verzekeraars gaan inspelen op deze modellen. Wat kunnen we daarvan leren?

Een andere autofabrikant, Porsche, onderdeel van de Volkswagen-groep, zet in op het geven van de regie op data aan de klant en volledige transparantie. De bestuurder mag zelfs geheel stoppen met het delen van data met de fabrikant. Dit wijkt af van het beleid van de meeste andere autofabrikanten. Porsche stelt transparantie centraal en legt uit waarom ze bepaalde informatie nodig heeft, voor hoelang en welke businesspartner deze data mag gebruiken. Via een eenvoudig menu op het dashboard kan de klant instemming tot datadelen geven of intrekken. Dit alles heeft natuurlijk alles te maken met het vertrouwen van de fabrikant in de klant bij het gebruik van zijn data. Porsche werkt binnen de Volkswagengroep verder aan dit concept.

Open insurance

Open Insurance is het delen van data om nieuwe datagedreven producten en diensten te ontwikkelen en te distribueren. In de visie van het Verbond heeft de klant de regie over zijn eigen data. De verzekeraar deelt data met derden, maar krijgt ook toegang tot data van derden: een tweezijdig verhaal. Dit alles met nadrukkelijke instemming van de klant. Een ander belangrijk aspect is dat wij een gelijk speelveld nastreven met onder andere autofabrikanten als het gaat om het delen van data. Of ze nu wel of geen verzekeraar worden. Of ze nu wel of niet garant staan voor de aansprakelijkheid. Hierbij is samenwerking met nieuwe spelers als autofabrikanten nodig, maar ook wetgeving om dit goed te borgen.

‘Experimenteren met data delen in een regulatory sandbox of proeftuin’

Via Open Insurance maakt het Verbond zich sterk om toegang te krijgen tot data uit andere sectoren. Zonder toegang tot data kan de verzekeringssector immers niet veel. Hierdoor komt het distributiemodel voor autoverzekeringen via de (onafhankelijke) adviseur en volmacht in een ander licht te staan.

Er zijn verschillende Europese wetgevingsinitiatieven opgestart om data delen te reguleren. Hierbij kan worden gedacht aan de Data Act en Open Finance. Er wordt gesproken over Open Finance ofwel de kolom verzekeren, maar ook het pensioen en bankieren. Dat vinden wij te beperkt. Data delen moet over andere sectoren heen: cross sectoraal. Daar lijkt de Europese Commissie wel open voor te staan. Een van de ‘use cases’ waar de Commissie namelijk naar kijkt is de in vehicle use case ofwel de data van autofabrikanten. Echter, voor de toegang tot deze data, moeten verzekeraars wel betalen. Daar wordt het komende jaar nog over gesproken in Brussel. De wetgeving is voorzien voor 2024, maar de markt is zich nu wel aan het zetten.

Gelijk speelveld

Belangrijk is dus dat er een gelijk speelveld moet zijn. Ook Tesla ontkomt er niet aan om uiteindelijk data te delen. De klant moet immers zelf kunnen bepalen bij wie hij zijn zelfrijdende auto wil verzekeren. Keuzevrijheid voor de klant is een groot goed. In Europa is het gelukkig anders geregeld dan de Verenigde Staten en daarom hebben wij het vertrouwen dat dit gaat lukken. Het Verbond wil dit graag samen doen met (onafhankelijke) adviseurs, volmachten én de toezichthouders. Wij willen samen experimenteren met data delen in een regulatory sandbox of proeftuin. Daarbij helpt het als in de sector de neuzen dezelfde richting opstaan. Zo niet, dan zijn we als sector kwetsbaar en hebben types als Musk vrij spel. De sector loopt hierdoor het risico zich in de eigen voet te schieten. Het gaat niet om een gelijk speelveld tussen direct writers en intermediairs, maar tussen de verzekeringssector en andere sectoren zoals de automobielbranche.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 5 juli 2022

Ik lees “gelukkig is dit in Europa anders geregeld dan in de VS”. Idd is er, zelfs gelukkig, op veel onderdelen een groot verschil, maar geregeld is er niets. Kan ook niet. Stel je eens voor dat al die voordelen die hier genoemd zijn ook door de Europese klant worden gezien, en waarom niet, dan grijpt dit erg in op het decennia oude businessmodel in de verzekeringssector. Die Musk lijkt een beetje gek, maar voorlopig……

Meer over
Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

De waarde van advies volgens ChatGPT

De waarde van advies volgens ChatGPT

(Uit VVP-special De Waarde van Advies 2024) Wat is de waarde van financieel advies? VVP vroeg het aan ChatGPT. Dit soort generatieve kunstmatige intelligentie...

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Met 357 miljoen euro aan schade door extreem weer gaat 2023 de boeken in als het op vijf na duurste jaar sinds 2007. De economische omstandigheden werden iets gunstiger....

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten wordt op 26 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars voor...

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

De totale verzekerde klimaatschade bedroeg vorig jaar aan Nederlandse motorrijtuigen 112 miljoen euro. Aldus de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...