Kifid-uitspraken hypotheken

Kantoor Kifid

Ken je vak! Kifid-uitspraken HYPOTHEKEN VVP 5-2021 In deze uitspraak formuleert de Geschillencommissie in algemene bewoordingen wat een consument van een financieel adviseur mag verwachten in het geval hij of zij advies vraagt in het kader van een overbruggingshypotheek: “Als een consument zijn woning wil verkopen, een andere woning wil kopen en daarvoor een financiering wil aanvragen, is het aan de adviseur om uit te zoeken of beperkingen gelden vanwege bestaande hypothecaire geldleningen op de te verkopen woning. Ook moet hij onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om de financieringsaanvraag toch te laten slagen. Als geen passende maatregelen mogelijk zijn, moet de adviseur de consument waarschuwen dat de gewenste financiering niet haalbaar is. – Uitspraak GC 2021 -0836

Mag de bank advies verplicht stellen?

Wanneer een consument aan de geldverstrekker verzoekt zijn hypotheek aan te passen, mag deze dan als voorwaarde stellen dat de consument eerst verplicht wordt een betaald advies van de geldverstrekker in te winnen? Onder bepaalde voorwaarden mag dit van de Geschillencommissie: “Als de wijziging van een bestaande overeenkomst zo ingrijpend is dat van de oorspronkelijke lening nagenoeg niets meer resteert en men net zo goed naar een andere aanbieder had kunnen gaan, staat het de bank vrij om een advies verplicht te stellen. Daarbij is niet relevant of er sprake is van een nieuwe geldlening of een aanpassing van een bestaande geldlening. Alleen bij wijzigingen van ondergeschikte aard mag hypotheekadvies niet verplicht worden gesteld.” – Uitspraak GC 2021-0823

Koppelverkoop?

De bank biedt hypothecair krediet aan. Klanten die naast het hypothecair krediet een betaalrekening openen en deze actief gebruiken ontvangen op de hypotheekrente 0,2 procent korting. Is dit (verboden) koppelverkoop? Nee, zegt de Geschillencommissie: “De commissie is met de bank van oordeel dat het aan de beleidsvrijheid van de bank is om al dan niet kortingen te lanceren zolang daarbij aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Uit de door de bank verstrekte toelichting leidt de commissie af dat hiervan sprake is. Voor zover de consument met zijn verwijt over ‘verplichte winkelnering’ heeft bedoeld dat sprake is van koppelverkoop, overweegt de commissie als volgt. Onder koppelverkoop, dat verboden is, wordt verstaan het aanbieden of verkopen van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten waarbij de kredietovereenkomst niet afzonderlijk wordt aangeboden aan de consument. Hiervan is in dit geval geen sprake. De verstrekking van de geldlening is niet afhankelijk gesteld van een nevenproduct zoals een betaalrekening en de uitwerking daarvan in de betaalpakketkorting. – Uitspraak GC 2021-0703

Verder kijken dan eigen belang

Mag de bank bij een executieveiling volstaan met het proberen voldoende opbrengsten te krijgen om de eigen vordering te kunnen incasseren? Nee, zegt de Geschillencommissie: “Zodoende is de bank in de uitoefening van haar executierecht verplicht zich dusdanig in te spannen dat de hoogst mogelijke verkoop- opbrengst voor de consument wordt behaald, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar kan worden verlangd.” - Uitspraak GC 2021- 0742

Powered by NVHP

Reactie toevoegen

 
Kifid houdt vordering klant buiten de deur

Kifid houdt vordering klant buiten de deur

(Kifid-uitspraak GC 2022-0018) De auto van de consument is gestolen vlakbij haar woning. De auto is later teruggevonden, maar zonder de spullen die in de auto lagen....

Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

Wijzen op lagere risicoklasse zou bank hebben gesierd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0012) De Geschillencommissie is van oordeel dat er geen overeengekomen of wettelijke verplichting bestond op grond waarvan de bank de consument...

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen....

Consument bromt vergeefs...

Consument bromt vergeefs...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1101). De Geschillencommissie oordeelt dat de zorgplicht van de tussenpersoon niet zo ver strekt dat hij alle verzekeringsmogelijkheden...

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

Rechtsbijstandverzekering: hoofdhuurovereenkomst telt

(Kifid-uitspraak GC 2021-1103) De consument heeft een beroep op de rechtsbijstandverzekering gedaan in verband met een conflict met de verhuurder van haar woning....

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

Verzekeraar mag nonchalante klant acht jaar in Gebeurtenissenadministratie houden

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Nonchalance kan een verzekeringnemer terecht komen te staan op opname voor acht jaar in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR...

Smart door Street Smart…

Smart door Street Smart…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1084) Een foto van Street Smart achtervolgt een verzekeringnemer van a.s.r.. De consument heeft een schade aan de verzekerde gebouwen geclaimd...

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

Verzekeringnemer of niet, verzekeraar mag bij fraude persoonsgegeven registreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-1079) De consument heeft op naam van zijn oom een autoverzekering aangevraagd voor zijn eigen auto. Tussen partijen is discussie ontstaan...

Woede duur betaald…

Woede duur betaald…

(Kifid-uitspraak GC 2021-1085) Het uiten van zeer ernstige bedreigingen, komt de consument volgens Kifid terecht te staan op registratie in EVR, Incidentenregister...

Twee keer de klos...

Twee keer de klos...

(Kifid-uitspraak GC 2021-1091) De consument heeft bij de bank een spaarrekening en een hypothecaire geldlening. De consument is geconfronteerd met een negatieve...