Kifid-uitspraken hypotheken

Kantoor Kifid

Ken je vak! Kifid-uitspraken HYPOTHEKEN VVP 5-2021 In deze uitspraak formuleert de Geschillencommissie in algemene bewoordingen wat een consument van een financieel adviseur mag verwachten in het geval hij of zij advies vraagt in het kader van een overbruggingshypotheek: “Als een consument zijn woning wil verkopen, een andere woning wil kopen en daarvoor een financiering wil aanvragen, is het aan de adviseur om uit te zoeken of beperkingen gelden vanwege bestaande hypothecaire geldleningen op de te verkopen woning. Ook moet hij onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om de financieringsaanvraag toch te laten slagen. Als geen passende maatregelen mogelijk zijn, moet de adviseur de consument waarschuwen dat de gewenste financiering niet haalbaar is. – Uitspraak GC 2021 -0836

Mag de bank advies verplicht stellen?

Wanneer een consument aan de geldverstrekker verzoekt zijn hypotheek aan te passen, mag deze dan als voorwaarde stellen dat de consument eerst verplicht wordt een betaald advies van de geldverstrekker in te winnen? Onder bepaalde voorwaarden mag dit van de Geschillencommissie: “Als de wijziging van een bestaande overeenkomst zo ingrijpend is dat van de oorspronkelijke lening nagenoeg niets meer resteert en men net zo goed naar een andere aanbieder had kunnen gaan, staat het de bank vrij om een advies verplicht te stellen. Daarbij is niet relevant of er sprake is van een nieuwe geldlening of een aanpassing van een bestaande geldlening. Alleen bij wijzigingen van ondergeschikte aard mag hypotheekadvies niet verplicht worden gesteld.” – Uitspraak GC 2021-0823

Koppelverkoop?

De bank biedt hypothecair krediet aan. Klanten die naast het hypothecair krediet een betaalrekening openen en deze actief gebruiken ontvangen op de hypotheekrente 0,2 procent korting. Is dit (verboden) koppelverkoop? Nee, zegt de Geschillencommissie: “De commissie is met de bank van oordeel dat het aan de beleidsvrijheid van de bank is om al dan niet kortingen te lanceren zolang daarbij aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Uit de door de bank verstrekte toelichting leidt de commissie af dat hiervan sprake is. Voor zover de consument met zijn verwijt over ‘verplichte winkelnering’ heeft bedoeld dat sprake is van koppelverkoop, overweegt de commissie als volgt. Onder koppelverkoop, dat verboden is, wordt verstaan het aanbieden of verkopen van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten waarbij de kredietovereenkomst niet afzonderlijk wordt aangeboden aan de consument. Hiervan is in dit geval geen sprake. De verstrekking van de geldlening is niet afhankelijk gesteld van een nevenproduct zoals een betaalrekening en de uitwerking daarvan in de betaalpakketkorting. – Uitspraak GC 2021-0703

Verder kijken dan eigen belang

Mag de bank bij een executieveiling volstaan met het proberen voldoende opbrengsten te krijgen om de eigen vordering te kunnen incasseren? Nee, zegt de Geschillencommissie: “Zodoende is de bank in de uitoefening van haar executierecht verplicht zich dusdanig in te spannen dat de hoogst mogelijke verkoop- opbrengst voor de consument wordt behaald, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar kan worden verlangd.” - Uitspraak GC 2021- 0742

Powered by NVHP

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...