Pensioen over naar nieuwe uitvoerder

Pensioen 2017 (potje van glas met geld)

Een pensioen opbouwen: in het verleden deed men dat vaak bij één pensioenuitvoerder, maar aangezien er tegenwoordig sneller van baan wordt gewisseld, raakt ons pensioen steeds meer versnipperd. Het is mogelijk om dit op te lossen door kleine pensioenaanspraken over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Waar moet rekening mee worden gehouden en welke voordelen zijn hieraan verbonden? In deze kennisupdate leest u hier meer over.

Het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken naar een nieuwe pensioenuitvoerder heeft voordelen voor zowel de deelnemer als de pensioenuitvoerder. Zo krijgt u op eenvoudige wijze een overzicht van de opgebouwde aanspraken en komen opgebouwde rechten niet versnipperd tot uitkering bij verschillende pensioenuitvoerders. Voor de pensioenuitvoerder bestaat het voordeel uit kostenbesparing, omdat veel ‘kleine’ regelingen in de uitvoering vrij kostbaar zijn.

Afkopen pensioen

Pensioenfondsen hebben nu nog de mogelijkheid om het kleine pensioen van de ex-deelnemer af te kopen zonder enige medewerking van de gewezen deelnemer. Een klein pensioen mag worden afgekocht, zodra het niet hoger is dan de afkoopgrens van €467,89.De voorwaarde hierbij is dat de gewezen deelnemer tenminste twee jaar niet meer deelneemt aan de regeling en ondertussen geen verzoek tot waardeoverdracht van de pensioenaanspraken in werking heeft gezet.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming blijven behouden. Daarbij, de kosten van de administratie en afkooppogingen worden betaald door het hele collectief en staan vaak niet in verhouding tot het belang van de kleine pensioenaanspraak voor de individuele deelnemer. De nieuwe oplossing is dus meer dan welkom.

De problematiek speelt bij werknemers die vanwege kortlopende dienstverbanden worden geconfronteerd met de afkoop van hun kleine pensioen. Hun pensioenvoorziening zal fors verbeteren als deze kleine pensioenen zoveel mogelijk binnen het systeem van waardeoverdracht worden gebracht.

Waardeoverdracht

Om het systeem van waardeoverdracht van kleine pensioenen goed te kunnen laten functioneren, is het belangrijk dat het zo eenvoudig en automatisch mogelijk wordt ingericht. Beperkende factoren moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

Onderdekking

Het is daarom de bedoeling om de huidige opschortende werking bij onderdekking niet te laten gelden bij deze automatische waardeoverdracht. Tevens moet er geen mogelijkheid zijn tot bezwaarmaking van de gewezen deelnemers tegen de automatische waardeoverdracht. De waardeoverdracht vindt plaats naar de pensioenuitvoerder van de dan actieve werkgever van de betreffende deelnemer.

Toetsing

Wanneer een gewezen deelnemer niet direct met een nieuwe baan start, of gaat werken zonder pensioen op te bouwen, kan er nog geen overdracht van pensioenaanspraken plaatsvinden. De overdragende uitvoerder zal daarom elk jaar moeten toetsen of de situatie veranderd is en of het kleine pensioen inmiddels kan worden overgedragen.

Stopbrief

Deze wijziging van het waardeoverdrachtsysteem betekent dat uitvoerders hun deelnemers erop moeten wijzen, in bijvoorbeeld de stopbrief, dat automatische waardeoverdracht van een klein pensioen kan plaatsvinden. Daarnaast blijft het bestaande recht op vrijwillige waardeoverdracht van pensioenaanspraken uit eerdere dienstverbanden bestaan..

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Hoffelijk en FOI werken samen bij PA zakelijk adviseur

Hoffelijk en FOI werken samen bij PA zakelijk adviseur

De opleidingsinstituten Hoffelijk en FOI bundelen hun krachten om Permanent Actueel aan tebieden aan de zakelijk adviseur. Permanent Actueel vanuit FOI en Hoffelijk...

Nieuwe VFN-Gedragscode

Nieuwe VFN-Gedragscode

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog...

CAR-verzekering

CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...

Expirerende lijfrentes

Expirerende lijfrentes

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving...

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte,...

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...