Pensioenakkoord

Pensioen vrouw op fiets via Pixabay

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 5-2020) Nu er een concreet pensioenakkoord is, moet het kabinet een wetsvoorstel maken om de Pensioenwet aan te passen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 januari 2022. Lindenhaeghe zet de belangrijkste punten op een rij.

Het nieuwe contract is een premieregeling met behoud van collectiviteit en solidariteit, waardoor ook de huidige verplichtstelling is geborgd. Een belangrijke verandering in het nieuwe pensioencontract is dat niet meer wordt gewerkt met ‘aanspraken’ en (dus) niet meer met verplichtingen voor de pensioenuitvoerder. Deelnemers bouwen een voor hun uitkering gereserveerd vermogen op, waardoor direct inzichtelijk is hoeveel premie er voor een deelnemer is ingelegd, welk rendement de pensioenuitvoerder daarop maakt en hoeveel pensioen dat op de pensioendatum oplevert. Dit biedt meer inzicht in de persoonlijke situatie.

Wel is er nog steeds sprake van één collectief tussen actieven, gepensioneerden en slapers. Voor de relatie tussen de afgesproken premie en het te verwachten pensioen wordt gewerkt met een projectiemethode, dit geldt ook voor de fiscale begrenzing. Er is dus geen sprake meer van de (risicovrije) rekenrente en dekkingsgraden. De nominale (schijn)zekerheid wordt met het nieuwe contract verlaten. Rente speelt alleen nog een rol als element van het beleggingsrendement.

Projectierendement

In de projectiemethode wordt rekening gehouden met het rendement dat naar verwachting in verschillende scenario’s kan worden gerealiseerd (goed weer, verwacht, slecht weer). Als fondsen een te optimistisch projectierendement gebruiken, is de uitkering in het begin te hoog. Die zal dan in de jaren daarna sneller dalen, maar niet ten koste van het pensioenvermogen van de werkenden, zoals dat in het huidig stelsel wel het geval is. Het wordt mogelijk om de pensioenuitkering op pensioendatum juist voorzichtiger, en daarmee lager, vast te stellen. De kans op een latere verlaging van het pensioen wordt daardoor kleiner en de kans op een verhoging groter.

Een belangrijk onderdeel van het projectierendement is het beleggingsrendement. Het collectieve beleggingsbeleid en de verdeelregels moeten in lijn zijn met de risicohoudingen van de leeftijdsgroepen. Het fondsvermogen wordt collectief belegd en het behaalde fondsrendement wordt via vooraf binnen het fonds afgesproken regels verdeeld over alle gereserveerde vermogens en de solidariteitsreserve. Uitgangspunt van dit collectieve beleggingsbeleid vormen de risicohoudingen van de verschillende leeftijdsgroepen.

Solidariteitsreserve

Nieuw is een zogenoemde collectieve solidariteitsreserve. Dit is een collectief (niet toebedeeld) vermogen dat wordt gevuld uit premies en/of overrendement. Er komt een wettelijk maximum. Het deel dat wordt ingelegd vanuit de premie mag niet groter zijn dan tien procent. Additioneel mag maximaal tien procent van het positieve overrendement worden gebruikt als vulling voor de solidariteitsreserve. Het is niet toegestaan dat deze reserve negatief wordt. Bij de start van de solidariteitsreserve kan deze worden gevuld uit het bestaande vermogen. De bovengrens wordt vastgesteld op vijftien procent van het totale fondsvermogen. Met deze reserve worden risico’s binnen leeftijdsgroepen en met toekomstige generaties volgens duidelijke en evenwichtige regels over leeftijdsgroepen gedeeld.

Afschaffing doorsneepremie

Door de afschaffing van de doorsneesystematiek komt er - voor de fondsen die het betreft – een meer directe relatie tussen de premie-inleg voor de deelnemer en de pensioenopbouw. In vergrijzende sectoren ondervinden werkgevers en werknemers niet langer nadeel van een voortdurend stijgende doorsneepremie. Tevens neemt de afschaffing van de doorsneesystematiek belemmeringen weg voor het voortzetten van de pensioenopbouw door zelfstandigen. Met dit pakket aan maatregelen wordt feitelijk het beste uit de bestaande pensioenregeling meegenomen in een contract met meer rust en zicht op een goed pensioen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...