Pensioenakkoord

Pensioen vrouw op fiets via Pixabay

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 5-2020) Nu er een concreet pensioenakkoord is, moet het kabinet een wetsvoorstel maken om de Pensioenwet aan te passen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 januari 2022. Lindenhaeghe zet de belangrijkste punten op een rij.

Het nieuwe contract is een premieregeling met behoud van collectiviteit en solidariteit, waardoor ook de huidige verplichtstelling is geborgd. Een belangrijke verandering in het nieuwe pensioencontract is dat niet meer wordt gewerkt met ‘aanspraken’ en (dus) niet meer met verplichtingen voor de pensioenuitvoerder. Deelnemers bouwen een voor hun uitkering gereserveerd vermogen op, waardoor direct inzichtelijk is hoeveel premie er voor een deelnemer is ingelegd, welk rendement de pensioenuitvoerder daarop maakt en hoeveel pensioen dat op de pensioendatum oplevert. Dit biedt meer inzicht in de persoonlijke situatie.

Wel is er nog steeds sprake van één collectief tussen actieven, gepensioneerden en slapers. Voor de relatie tussen de afgesproken premie en het te verwachten pensioen wordt gewerkt met een projectiemethode, dit geldt ook voor de fiscale begrenzing. Er is dus geen sprake meer van de (risicovrije) rekenrente en dekkingsgraden. De nominale (schijn)zekerheid wordt met het nieuwe contract verlaten. Rente speelt alleen nog een rol als element van het beleggingsrendement.

Projectierendement

In de projectiemethode wordt rekening gehouden met het rendement dat naar verwachting in verschillende scenario’s kan worden gerealiseerd (goed weer, verwacht, slecht weer). Als fondsen een te optimistisch projectierendement gebruiken, is de uitkering in het begin te hoog. Die zal dan in de jaren daarna sneller dalen, maar niet ten koste van het pensioenvermogen van de werkenden, zoals dat in het huidig stelsel wel het geval is. Het wordt mogelijk om de pensioenuitkering op pensioendatum juist voorzichtiger, en daarmee lager, vast te stellen. De kans op een latere verlaging van het pensioen wordt daardoor kleiner en de kans op een verhoging groter.

Een belangrijk onderdeel van het projectierendement is het beleggingsrendement. Het collectieve beleggingsbeleid en de verdeelregels moeten in lijn zijn met de risicohoudingen van de leeftijdsgroepen. Het fondsvermogen wordt collectief belegd en het behaalde fondsrendement wordt via vooraf binnen het fonds afgesproken regels verdeeld over alle gereserveerde vermogens en de solidariteitsreserve. Uitgangspunt van dit collectieve beleggingsbeleid vormen de risicohoudingen van de verschillende leeftijdsgroepen.

Solidariteitsreserve

Nieuw is een zogenoemde collectieve solidariteitsreserve. Dit is een collectief (niet toebedeeld) vermogen dat wordt gevuld uit premies en/of overrendement. Er komt een wettelijk maximum. Het deel dat wordt ingelegd vanuit de premie mag niet groter zijn dan tien procent. Additioneel mag maximaal tien procent van het positieve overrendement worden gebruikt als vulling voor de solidariteitsreserve. Het is niet toegestaan dat deze reserve negatief wordt. Bij de start van de solidariteitsreserve kan deze worden gevuld uit het bestaande vermogen. De bovengrens wordt vastgesteld op vijftien procent van het totale fondsvermogen. Met deze reserve worden risico’s binnen leeftijdsgroepen en met toekomstige generaties volgens duidelijke en evenwichtige regels over leeftijdsgroepen gedeeld.

Afschaffing doorsneepremie

Door de afschaffing van de doorsneesystematiek komt er - voor de fondsen die het betreft – een meer directe relatie tussen de premie-inleg voor de deelnemer en de pensioenopbouw. In vergrijzende sectoren ondervinden werkgevers en werknemers niet langer nadeel van een voortdurend stijgende doorsneepremie. Tevens neemt de afschaffing van de doorsneesystematiek belemmeringen weg voor het voortzetten van de pensioenopbouw door zelfstandigen. Met dit pakket aan maatregelen wordt feitelijk het beste uit de bestaande pensioenregeling meegenomen in een contract met meer rust en zicht op een goed pensioen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verdeling hypotheekschuld

Verdeling hypotheekschuld

(Lindenhaeghe in Katern Hypotheken, VVP 3-2024) Wanneer partners besluiten om samen een huis te kopen, komen ze voor een aantal belangrijke financiële beslissingen...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

“We staan aan de vooravond van de grootste transitie in ons pensioenstelsel ooit. Er zijn veel berekeningen nodig, een goed onderbouwd proces en er moeten...

Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe heeft het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet verwerkt in een beknopt Totaaloverzicht. Enkele impactvolle wijzigingen die terug te lezen zijn...

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe introduceert op het SEH-congres AI e-learning voor adviseurs. Deze opleiding is tot stand gekomen na een marktonderzoek en gesprekken met diverse partijen...

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe roept opnieuw organisaties op om een eerdere, interne deadline te stellen en daarmee te voorkomen dat hun medewerkers hun PE-examen uitstellen tot het...

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...

Webinar belang en gebruik modelbrief collectieve waardeoverdracht

Webinar belang en gebruik modelbrief collectieve waardeoverdracht

Adfiz organiseert op 7 maart om 9.00 uur een webinar over collectieve waardeoverdracht. Centraal in dit webinar staat een modelbrief die Adfiz samen met het...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

(Lindenhaeghe in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Met een toename in eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal zzp’ers, zijn de financiële...