Permanent goed vakmanschap

section1_page28_article25_1.jpg

De open norm ‘Permanent Actueel vakbekwaam’ lijkt soms in de schaduw van de diplomaplicht te staan. Dit vind ik onterecht. Niet alleen omdat deze norm essentieel is voor het verbeteren van de kwaliteit van de financiële dienstverlening, maar ook omdat op dit gebied veel goede initiatieven worden ontplooid.

Wanneer kinderen wordt gevraagd wat zij later willen worden, is het antwoord vaak dokter, onderwijzer, artiest of brandweerman. Uit onderzoek blijkt dat deze keuze voor hun ‘droomberoep’ wordt ingegeven vanuit de wens iets voor anderen te willen betekenen. Deze wens speelt tevens een grote rol bij de uiteindelijke beroepskeuze, ondanks dat slechts één op de tien mensen op latere leeftijd kiest voor het beroep dat ze als kind ambieerden. Weinig kinderen streven een functie in de financiële sector na. Dit geldt overigens ook voor de functie van toezichthouder.

Gelukkig kiezen uiteindelijk velen voor een beroep in de financiële sector. Dit vanwege mogelijkheden of kansen die voorbij kwamen, maar vooral vanwege de passie voor het vak en het gevoel iets te kunnen betekenen voor de klant. En laten we wel wezen: een medewerker in de financiële dienstverlening speelt een belangrijke rol bij het realiseren van financieel welzijn van de consument.

De afgelopen jaren heb ik veel gesproken met medewerkers van aanbieders en met adviseurs en bemiddelaars. In deze gesprekken viel mij op dat de grootste gemene deler om in de sector te werken, de passie voor het vak is. Hierbij neem ik tevens een parallel waar tussen de mate waarin iemand gepassioneerd is voor het vak en het niveau waarop invulling wordt gegeven aan de open norm ‘permanent actueel vakbekwaam’. Hoe meer passie voor het vak en de klant, hoe beter de open norm wordt ingevuld.

Deze open norm is een van de vakbekwaamheidseisen en heeft als doel de kwaliteit van de financiële dienstverlening te verbeteren. Alle klantmedewerkers binnen een financiële onderneming moeten doorlopend nieuwe actualiteiten tot zich nemen en kunnen toepassen in hun werkzaamheden. Hierdoor kan de klant er op rekenen dat in contactmomenten goede, actuele informatie wordt verstrekt of wordt meegenomen in het advies. Hoe de norm wordt ingevuld is vormvrij en kan worden aangepast op de eigen praktijksituatie.

In de praktijk zie ik veel verschillende manieren waarop deze norm wordt ingevuld. Ondanks de wisselende invulling, wordt in de meeste gevallen aan de norm voldaan. Hiervan is al een aantal voorbeelden belicht in nieuwsbrieven en op de website van de AFM. Gelukkig zijn er meer voorbeelden. Zoals een familiekantoor nabij de Duitse grens waar ze een combinatie van acties ondernemen, zoals in house -trainingen, actieve informatiedeling en dagen waarbij ervaren adviseurs met elkaar meelopen. Of een groep zelfstandige adviseurs in de regio Utrecht die samenkomen om kennis te delen en lastige casussen door te spreken.

Daarnaast zetten diverse stakeholders, zoals opleidingsinstituten en brancheorganisaties, initiatieven neer om op hun eigen manier bij te dragen. Deze initiatieven zijn een invulling van de open norm en in sommige gevallen van een bovenwettelijk niveau. Deze initiatiefnemers tonen ambitie om de financiële dienstverlening te verbeteren. Dat de markt op deze manier verantwoordelijkheid neemt, is positief voor de consument. Het draagt immers bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening doordat de consument goede, actuele informatie wordt verstrekt, actualiteiten worden meegenomen in adviezen en vaardigheden van de klantmedewerker verder worden ontwikkeld.

Ondanks dat u als kind wellicht nog droomde van een bestaan als dokter of brandweerman, heeft u bewust gekozen voor een functie in de financiële sector. Dat is positief omdat u in deze functie een essentiële bijdrage kan leveren aan het financieel welzijn van mensen – uw klanten . Door permanent goed vakmanschap te tonen optimaliseert u de belangrijke rol die u speelt in het leven van uw klant. n

Joris Blaauw werkt als toezichthouder bij de AFM aan verschillende projecten die zich zowel op banken en verzekeraars als op adviseurs en bemiddelaars richten. Sinds 2013 is hij projectleider voor het onderwerp vakbekwaamheid.

Reacties op deze column zijn welkom op: vakbekwaamheid@afm.nl

‘Hoe meer passie voor het vak en de klant, hoe beter de open norm wordt ingevuld’

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

Uit AFM-onderzoek blijkt dat het volledig voldoen aan de nieuwe MiFID II-regelgeving beleggingsondernemingen "nog flinke uitdagingen biedt". De AFM benadrukt in...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

Nazorg: de slimme onderscheiding

Nazorg: de slimme onderscheiding

Door Jan Berndsen, Hoofd Toezicht Verzekeringen & Pensioenen AFM Hoe onderscheid je je als financieel adviseur? Met goed advies, zeker, maar minstens zozeer...

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

De meeste vergelijkingssites tonen volgens de AFM na het maken van een vergelijking eerst een betaalde Top 3. De AFM vindt dit niet wenselijk. De volgorde van een...

NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

NN Bank heeft bezwaar ingesteld tegen de boete van 1,125 miljoen die de AFM heeft opgelegd wegens het in een aantal dossiers onvoldoende inwinnen van informatie...

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

De AFM heeft aan Nationale-Nederlanden Bank een bestuurlijke boete van 1.125.000 euro opgelegd voor overtreding van consumptief-kredietregels. De AFM selecteerde...

AFM zet rem op overkreditering

AFM zet rem op overkreditering

De AFM heeft verschillende maatregelen getroffen voor het overtreden van consumptief-kredietregels. Een aantal kredietverstrekkers verstrekte in de periode 2016...

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

Dankzij samenwerking met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan de AFM efficiënter controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s...

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

De AFM roept kredietaanbieders op hun eigen keuzeomgevingen te onderzoeken en te zorgen voor een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving waarin het belang van de klant...

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro omdat de bank in de periode tussen 18 juli en 13 september 2016 heeft nagelaten om voorwetenschap...